Tallinna Tehnikaülikool

“Tehnoloogiasektoris on jätkuvalt sooline ebavõrdsus ja sellega peab aktiivselt tegelema,” ütleb Wise'i finantskuritegevuse tõkestamise strateegiajuht Sandra Horma. Seetõttu otsustas Wise välja panna TalTechi naistudengile suunatud stipendiumi.

Sanrda Horma

40% Eesti startup-kogukonnast moodustavad naised, kuid vaadates numbritesse sisse on sooline ebavõrdsus olenevalt positsioonist märkimisväärselt suurem. Tehnilistes rollides tegutsevad eelkõige mehed. “90ndatel juurdunud patsiga IT-mehe kuvandit on raske murda, kuid peame sellest iganenud kujutlusest edasi liikuma. Kahjuks jääb IT hetkel veel paljudele naistele kaugeks ja ei osata näha tehnoloogiaalase hariduse väga laiu rakendusvõimalusi,” nendib 10 aastat IT-s töötanud Sandra Horma.

“Täna õpib TalTechis infotehnoloogiat, inseneeriat ja arvutiteadust igas vanuses ja väga erineva taustaga naisi, kuid neid on oluliselt vähem kui mehi. Soolise ebavõrdsuse ja stigmade lahustamisega peab tegelema ning võtmekohaks on siin kindlasti era- ja avaliku sektori koostöö, et naisi julgustada ja tuua teemale tähelepanu. Läbi näidete ning edulugude saame muuta IT-naise kontseptsiooni tavaliseks,” ütleb TalTechi IT-teaduskonna üliõpilaskogu juhatuse esinaine Margareth Lasn.

Endise sotsioloogina avab Horma ka olukorra tausta: “Teadlased on seisukohal, et sotsiaalsed rollid ja identiteedid pole kaasasündinud. Need on muutuvad konstruktsioonid, mis arenevad inimeste omavahelise suhtluse kaudu. Maskuliinsus ja feminiinsus ning soorollid pole püsivad ega muutumatud, vaid ajas pidevalt muutuvad. Me teame, et võimekus tehnoloogias ei olene kuidagi inimese soost ning püüame leida viise, kuidas innustada ja tutvustada tüdrukute ning naiste seas rohkem IT-alasid.” 

Soovides toetada alles haridust omandavat tulevast IT-talenti tunnustab Wise ühte TalTechi Infotehnoloogia teaduskonna bakalaureuseõppe naistudengit 2000-eurose stipendiumiga. Lisaks ootab stipendiaati mentorlus oma ala tippspetsialistidega ja võrgustiku loomise võimalused. 

Stipendiumile saab kandideerida 26. märtsini.
Lisainfo ja kandideerimine

Laeb infot...