Tallinna Tehnikaülikool

Näited varasematest arenguprogrammidest

Üle-eestiline eelinkubatsiooni programm STARTER

Ülikoolide üleses ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise programmis „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (EETA)" osalevad: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikool, programm teeb tihedat koostööd ka kutse- ja rakenduskõrgkoolidega.  

EETA katuse alla kuulub STARTER programm, mille tegevuste eesmärk on aidata õppijail arendada oma ideid elujõuliseks.  See eelinkubatsiooniks nimetatav toetussüsteem pakub ettevõtlushuvilistele õppuritele võrgustikku, mentortuge ja nõustamist. Eelinkubatsiooni piloteeritakse kolme juhtkeskuse – TÜ, TalTech ja TLÜ – eestvedamisel.  

Programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ toetatakse Euroopa Sotsiaalfondis. 

TOETAJAD JA PARTNERID: 

Toetajad ja partnerid

Future Founders Academy on tuleviku liidrite arenguprogramm gümnasistidele ja tudengitele. Kahe kuu vältel omandavad noored konkreetseid oskusi, mida tuleviku liidritel vaja läheb. Programm ehitatakse üles praeguste edukate iduettevõtete asutajate kogemuse baasil. Eksperdid ning ettevõtjad jagavad kogemusi ja konkreetseid oskusi, mida nad ise pidid oma teekonnal katse-eksituse meetodil omandama, kuid mis on liidriks ja ettevõtjaks olemisel kriitilise tähtsusega. 

VÕTA ÜHENDUST