Tallinna Tehnikaülikool

AITAME TEADLASTE JA TUDENGITE MAAILMA MUUTVAD IDEED ÜHISKONDA VIIA! 

 
Uusettevõtluse keskus toetab Tallinna Tehnikaülikooli visiooni olla ettevõtlik ülikool, kust kasvavad välja maailmamuutvad idu- ja hargettevõtted. Uusettevõtluse keskus pakub ettevõtlust toetavat tugisüsteemi (arenguprogrammid, mentorlus, võrgustik) nii tudengitele kui ka teadlastele.  

 • Ootame TalTech teadlaseid ja tudengeid enda teadusel põhinevat äriideed edasi arendama "Teadusest äriks!" programmi.
 • Pakume äriideede leidmiseks ning kontaktvõrgustiku loomiseks võimalust osaleda "Disain kohtub Teadusega" sündmustesarjal.
 • Kutsume kandideerima prototüüpimise rahastusele Prototron fondist.

Koostööprojektid

STARTERtallinn programm

 STARTERtallinn programm meeskonda kuulus 2–5 inimest.

Sihtrühm
Programmi oli oodatud kõik kõrg-, rakenduskõrg- ja kutsekoolide õppurid ning keskkooli ja gümnaasiumi õppurid.

Hind
Õppuritele  kõigis tegevustes osalemine tasuta.

Loengutes osalemine
Programmi läbimiseks pidi meeskond või selle esindaja osalema vähemalt 60% koolitustest ja töötubadest.

Osalemine vahe- ja lõpuhindamisel.
Programmi läbimiseks pidi meeskond osalema nii vahe- kui lõpuhindamisel.

Juhendamine
Igale meeskonnale määrati ülikooli-poolne juhendaja. Meeskond pidi juhendajaga kohtuma vähemalt kord kahe nädala jooksul.

Mentorlus
Meeskondadel aidati programmi käigus leida mentor (üldine äriprojekti arendus), mentori valikul arvestati äriideest tulenevaid vajadusi.

NB! Kogu programm toimus inglise keeles!

Programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ toetati Euroopa Sotsiaalfondist.

Eelmiste aastate võtjatega saate tutvuda SIIN.

Kui on küsimusi programmi kohta, siis kirjuta julgelt:

Kristy Tättar
Projektijuht
620 3680; 5301 8681
kristy.tattar@taltech.ee

ÜLE-EESTILINE EELINKUBATSIOONI PROGRAMM "STARTER"

Ülikoolideüleses ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamise programmis „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (EETA)" osalevad: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Estonian Business School, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Maaülikool, programm teeb tihedat koostööd ka kutse- ja rakenduskõrgkoolidega.

EETA katuse alla kuulub STARTER programm, mille tegevuste eesmärk on aidata õppijail arendada oma ideid elujõuliseks.  See eelinkubatsiooniks nimetatav toetussüsteem pakub ettevõtlushuvilistele õppuritele võrgustikku, mentortuge ja nõustamist. Eelinkubatsiooni piloteeritakse kolme juhtkeskuse – TÜ, TalTech ja TLÜ – eestvedamisel. 


Programmi "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ toetatakse Euroopa Sotsiaalfondis.

Toetajad:

toetajate logod

Partnerid:

partnerid_starter

NOCCA (NOVEL OPPORTUNITIES FOR NEW COMPANY CREATION AND ACCELERATED GROWTH)

NOCCA on kaheaastane projekt, kus TalTech Mektory teeb koostööd Soome ja Läti partnerite ning Tehnopoliga. Projekti eesmärk on luua uusi piiriüleseid ettevõtteid, arendada innovatsiooni ökosüsteemi ning leida lahendusi järgmistes valdkondades:

 • sinine majandus;

 • roheline majandus;

 • hõbemajandus.

Tegemist on projektiga, mis toob kokku tudengid, ettevõtted ja valdkonna eksperdid.

Mektory korraldab projekti raames erinevaid üritusi. Kõige esimeseks ürituseks on ringmajanduse (sinine majandus) häkaton, mis toimub 18. – 20. oktoobril Mektory uues Innovatsiooni HUB-is parimate mentorite ja ekspertide juhendamisel. Tudengid asuvad lahendama ettevõtete ning ekspertide poolt välja pandud väljakutseid.

Häkatonile on oodatud kõik Eesti kõrgharidusasutuste, ülikoolide, rakendus- ja kõrgkoolide tudengid. Häkatoni lõpus valib rahvusvaheline žürii välja 10 ideed, mis jätkavad terve aasta vältavas programmis. Kõiki kümmet häkatonil edasipääsenud meeskonda ootavad kasvu ja skaleerimise töötoad Soomes ja Riias ning kiirendiprogramm Eestis.

PROJEKTI EESMÄRGID:

 • 850 õpilast tutvuvad hõbe-, rohelise ja sinise majanduse ettevõtluse ja väljakutsetega;

 • luuakse 6 ülemaailmset potentsiaali omavat uut piiriülest ettevõtet;

 • programmis toetatakse 15 olemasolevat varajases staadiumis startuppi;

 • programmi käigus korraldatakse 6 ühist demopäeva ökosüsteemi partneritele;

 • programmi käigus korraldatakse 6 ühist häkatoni koostöös ökosüsteemi partneritega;

 • luuakse konkreetne tegevuskava koos vastutuse jaotuse ja ökosüsteemi kaasamise ajakavadega.

Partnerid: Haaga-Helia Rakenduskõrgkool, Tallinna Teaduspark Tehnopol, Stockholmi Majanduskool Riias, Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory.

Rahastus: Interreg Central Baltic

Nocca_logod

NOCCA projekt toimub perioodil 1.04.2019–30.06.2021 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu fondist (Kesk-Baltikumi Interreg Programm 2014-2020).

Marinehäkk

SINU IDEEST VÕIB SAADA ALGUSE TULEVIKKU MUUTEV TEENUS VÕI TOODE 

Jätkusuutliku mereriigi tulevik on meie kätes. Esita oma idee MarineHäkk häkatonile! 

Registreeru SIIN.

Taltech Eesti Mereakadeemia ja Uusettevõtluse keskus korraldavad 11.-12. juunil esmakordselt merevaldkonna häkatoni ehk arendusnädalavahetuse, mille eesmärk on välja töötada uudseid toote ja teenuse ideid ning praktilisi tehnoloogiapõhiseid rakendusi merendusvaldkonnas

Kui sul on põnev idee, kuidas luua uusi lahendusi ja innovatsiooni merenduse valdkonda, siis tule osale MarineHäkil! 

7 VALDKONDA ootavad Sinu IDEID! Jätkusuutliku merevaldkonna väljakutsete lahendamine vajab erinevaid kompetentse. Kutsume kogu TalTech liikmeskonda koos mõtlema ja tegutsema Eesti mere tuleviku nimel – oodatud on tudengid, doktorandid, teadlased, töötajad eri valdkondadest ja õppealadelt. 

 • Meretehnoloogia ja laevanduse digitaliseerimine 
 • Sinimajandus ja veeressursid 
 • Laevaehitus ja hüdrodünaamika 
 • Mereveondus 
 • Meresõiduohutus- ja turvalisus 
 • Rekreakstsioon ja vaba aeg 
 • Merenduse küberjulgeolek 

Tule anna oma panus Eesti mereriigi väljakutsete lahendamisse! 

MIKS OSALEDA? 

 • Annad oma panuse Eesti mere jätkusuutlikku arengusse ning Sinu ideest võib saada alguse tulevikku muutev teenus või toode. 
 • Intensiivne ja praktiline arendusnädalavahetus koos mentorlusprogrammiga, kuhu on kombineeritud Google disainsprindi meetodikat. 
 • Ideede arendusele prototüübiks aitavad kaasa nii merevaldkonna eksperdid kui ka kaasatud mentorid. 
 • 48h jooksul hoolitseme selle eest, et Sina ja Sinu meeskond millegi pärast muretsema ei peaks. Ürituse vältel hoiame teie kõhud täis ja meele erksana. 
 • Osalevate tiimi vahel läheb jagamisele auhinnafond väärtusega 6000€, lisaks valitakse žürii poolt välja eriauhindade võitjad. 

KEDA OOTAME? 

Häkatonile on oodatud nii Mereakadeemia kui TalTech tudengid, teadlased, õppejõud ning töötajad. Väljakutseid lahendavatesse meeskondadesse vajame erinevaid kompetentse - ootame erinevates merendusvaldkondades spetsialiseerunud tudengeid kui ka insenere, arendajaid, disainereid, visionääre ja turundajaid

KUIDAS OSALEDA? 

OSALEDA SAAB NII IDEEGA KUI ILMA, INDIVIIDINA VÕI TIIMIGA! 

? Registreeru ja esita oma idee! Ideede esitamise tähtaeg on 23.05. ? Ära muretse, kui sul praegu ideed pole. Võid registreeruda häkatonile ja liituda tiimidega registreeumise perioodil. Registreerumise periood on avatud kuni 31.05. 

REGISTREERU JUBA TÄNA, HÄKATONI KOHTADE ARV ON PIIRATUD! 

Säravaimad ideed valitakse 11.-12. juunil toimuvale häkatonile Marinehäkk, kus 2-päevase arendusnädalavahetuse käigus, lihvitakse ideed valideeritud prototüüpidega lahendusteks

Osalemine on tasuta, registreeruda saab SIIN.

Liitu ka meie Facebooki lehel oleva üritusega.

Häkaton toimub eesti keeles. Küsimuste korral kirjuta: kerje.kivinurm@taltech.ee 

Future City Hack 2021


TULE, LOOME KOOS TARGA JA JÄTKUSUUTLIKU TULEVIKU LINNA! 

Registreeru https://eventornado.com/event/future-cityhack

Tuleviku linna häkaton tuleb taas! Juba teist korda korraldab TalTech Mektory tuleviku linna häkatoni Future CityHack, mis leiab aset 21. – 23. mail läbi virtuaalsete kanalite ning kohapeal TalTech  Mektory Innovatsioonikeskuses. 

Tegemist on suurepärase võimalusega mõelda kaasa ja anda oma panus tuleviku linna väljakutsete lahendamisse. 

Ühine meiega 48-tunniks, kus valdkonna parimate ekspertide ja mentorite toel sünnivad ideedest esimesed lahendused ja prototüübid. Sind ootavad põnevad väljakutsed, julgustav ja toetav korraldustiim ning lahedad auhinnad! 

Anname koos hoogu ideedele ja aruteludele, et teha koostööd jätkusuutliku elukeskkonna loomise nimel. 

VÄLJAKUTSED OOTAVAD LAHENDAMIST!
Otsime inspireerivaid, uuenduslikke ideesid ja lahendusi järgmistes valdkondades:

 • NUTIKAS LINNARUUM
 • ROHELINE ELUKESKKOND
 • TARK MOBIILSUS

Häkatoni väljakutsete kohta saate täpsemalt lugeda siit: https://eventornado.com/event/future-cityhack

MIKS OSALEDA?
Sul on võimalus välja töötada nutikaid tuleviku linna lahendusi ja rääkida kaasa tuleviku linna arendamises. Samuti panna proovile oma teadmisi, suhelda valdkonna ekspertidega ning võita auhindu. Lisaks pakume ärimudelite ja pitchimise koolitust ning mentorite tuge saavutamaks parimat tulemust. 

KEDA OOTAME?
Oodatud on õppurid, praktikud, eksperdid ja targa linna entusiastid ning seda erinevatest valdkondadest – insenerid, arendajad, disainerid, visionäärid, turundajad. Kui SINA oled üks neist, tule Future CityHack-ile!

Teeme üheskoos meie elukeskkonna paremaks!

Osaleda võib oma ideega või ilma, individuaalselt või koos meeskonnaga!

REGISTREERI SIIN https://eventornado.com/event/future-cityhack
ROHKEM INFOT https://www.facebook.com/events/220193053229293

Ühine üritusega ka Facebookis! Sinna postitame jooksvalt erinevat teavet häkatoni, mentorite, auhindade ja teiste oluliste detailide kohta. Nii saad ennast kõigega kursis hoida. 

Häkatoni töökeeleks on INGLISE KEEL!

NB! Vajadusel toimub häkaton tervikuna ONLINE keskkonnas.

Küsimuste korral võta ühendust: Kerje Kivinurm kerje.kivinurm@taltech.ee

Projekti läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond (Kesk-Läänemere Interreg Programm 2014-2020).

Väljakutsed valmisid koostöös: TalTech, Tallinna linn, Elmo Rent ja Wolfscape – Eesti esimene kerkiv rohelinnaosa. 

Häkatoni korraldaja on TalTech Tallinna Tehnikaülikool NOCCA projektipartnerite Haaga-Helia Rakenduskõrgkooli (FI), Tehnopoli teaduspargi (EE) ja Stockholmi Kõrgema Majanduskooliga Riias (LV).

Tuleviku linna häkaton

TULEVIKU LINNA HÄKATON 2020

23.–25. oktoobril toimus TalTech Mektory Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses valdkonna parimate mentorite ja ekspertide juhendamisel uudse formaadiga innovatsiooni häkaton, kust võttis osa 100+ tudengit kaheteistkümnest erinevast õppeasutusest. 

Innovatsiooni loovale häkatonile tulid kokku ülikoolide ja kõrgkoolide tudengid ning gümnasistid, kes asusid tiimidena välja töötama ja arendama tuleviku linna lahendusi Ülemiste City ja TalTech/Tehnopol väljakutsetel. 48 tunni jooksul loodi Google disainsprint metoodikat kasutades 18 nutikat tuleviku linna lahendust. 

Kestvus: 3 päeva (23.–25. oktoober 2020)
Osalejad: 100+ tudengit
Tiimid: 18 tiimi 
Väljakutsed: kokku 7 väljakutset (4 Ülemiste City ja 3 TalTech/Tehnopol)
Mentorid: valdkonna eksperdid ja disainimentorid (it, ux/ui, turundus, tootearendus ja tootedisain, ärimentorid) 

Seitse väljakutset, mille alateemadeks olid ringmajandus kogukond ja mobiilsus, esitati TalTechi, Tehnopoli ja Ülemiste City poolt.

1. RINGMAJANDUS 

 • Tuleviku linn on roheline ja jäätmevaba (Ülemiste City)
 • Tuleviku ülikoolilinnakus on nutikad keskkonnalahendused (TalTech/Tehnopol)

2. KOGUKOND 

 • Tuleviku linn on kaasav (Ülemiste City)
 • Tuleviku ülikoolilinnakus on kogukondlik sümbioos (TalTech/Tehnopol)

3. MOBIILSUS

 • Tuleviku linn on autovaba (Ülemiste City)
 • Tuleviku linna bussipeatused on nutikad ja inimsõbralikud (Ülemiste City)
 • Tuleviku ülikoolilinnak on multifunktsionaalne ja liikuv (TalTech/Tehnopol)

Häkatoni võitjad

1. KOHT (3000 EUR): Techway, kes ühendab mängulist probleemilahendamise meetodit kasutades TalTechi ja Tehnopoli linnakud ning selles tegutsevad tudengid ja (idu)ettevõtted.

2. KOHT (2000 EUR): Infinder, kes ühendab lihtsat platvormi luues (idu)ettevõtted ning praktikakohta otsivad tudengid.

Välja jagati kaks 3. KOHTA (mõlemale 1500 EUR): 

 • SkillU arendab platvormi, mis ühendab erinevad oskused ning õpivõimalused tudengite, ettevõtete ja ülikoolide vahel.
 • Multispace loob merekonteineritest nutikaid väliõppeklasse ja muid koosviibimise ruume. 

Ülemiste City pani kahele tiimile välja Ülo Pärnitsa nimelisest stipendiumifondist eriauhinnana 1500 eurot. Mõlemad tiimid arendavad nutikat ja inimsõbralikku bussipeatust.

Lahendusi hindas ekspertidest koosnev paneel, kuhu kuulusid Ragmar Saksing (Tehnopol), Kaisa Hansen (TalTech Mektory), Katrin Sulg ja Ljudmila Pihel (Ülemiste City), Lev Dolgatsjov (ESTBAN), Toomas Türk (Tallinna linn), Hannes Virkus (Ajujaht), Jana Budkovskaja (Prototron) ja Rain Kask (Telia Eesti). 

Eriauhindadega aitasid kaasa Ajujaht, Prototron, Telia Eesti, MyFitness, UMA Workspace, Be More Superfoods, Orkla Eesti, Tehnopol, Latitude59, sTARTUp Day, Robotex, Comodule, Ösel Birch. 

Võitjaid ootavad kasvu ja skaleerimise töötoad Soomes ja Riias ning jaanuaris 2021 toimuv inkubatsiooniprogramm Eestis.

**TalTech Mektory korraldab sarnaseid innovatsioonisprinte ja arengumaratone ka ettevõtete, organisatsioonide ja ühiskonna väljakutsete lahendamiseks. Samuti korraldatakse erinevaid arenguprogramme äriideede arendamiseks ja tuleviku talentide võimestamiseks. 

HUVI KORRAL VÕTA ÜHENDUST:

Kaisa Hansen 
Uusettevõtluskeskuse juht
6203497
kaisa.hansen@taltech.ee

Tuleviku linna häkaton toimus tänu projektile NOCCA (Novel opportunities for new company creation and accelerated growth), mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Kesk-Baltikumi Interreg Programm 2014-2020).

Toetajale

TOETA TALTECH MEKTORY START-UP PROGRAMME!

Soovime pakkuda TalTech Mektory start-up programmides osalevatele tudengite meeskondadele rohkem harivaid ja edasiviivaid auhindu ning huvitavaid väljakutseid, teeme hea meelega koostööd nii ettevõtete kui eraisikutega.

Koostöö ettevõtetega

Kutsume kõiki aktiivseid ettevõtjaid toetama ja sponsoreerima TalTech Mektory start-up programmide tegevusi (eelinkubatsiooni, start-up konkurssi ja koolinoorte ettevõtlusprogramme). Lisaks toetusele ja auhindadele soovime kaasata koostööpartneritena ettevõtteid või asutusi, kes pakuksid välja endale huvipakkuvaid teemasid ja reaalseid probleeme, mida start-up meeskonnad saaksid lahendada.  Sobivate tööde hulgast saab ettevõte ise valida vastava eripreemia saaja.

Toetused ja nõustamine

Võimalusi kapitali kaasamiseks on mitmeid. Nendest põhilised: EASi toetusedKredexi stardilaen ning SmartCap ja Ambient Sound Investments (ASI) riskikapitali poolelt. Neli korda aastas võtab Prototron Rahastu vastu avaldusi neilt, kes soovivad oma tootest füüsilise prototüübi valmis ehitada. Võimalik on pöörduda ka äriinglite sündikaadi Estonian Business Angels Network (EstBAN) poole.

Kontakt