Tallinna Tehnikaülikool

Teaduspõhiste hargettevõtete programm „Teadusest äriks!“

Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool kutsuvad teadlasi teadusmahuka ettevõtluse ideede arendamise programmi „Teadusest äriks!“
Eel-inkubatsiooniprogramm „Teadusest äriks!“ avab uued võimalused neile, kes soovivad viia oma teadustöö tulemusi ärimaailma ning anda oma panus Eesti teadusmahukate ettevõtete kasvu.

Programmi eesmärgid:

 • Selgitada välja osalejate teadustöö äripotentsiaal.

 • Tutvustada teadlasele erinevaid võimalusi teadusmahuka ettevõte loomiseks ja arendamiseks.

 • Pakkuda tuge alternatiivsete kommertsialiseerimisvõimaluste (nt spin-off e hargettevõtte loomine; teadustulemuse litsentseerimine) leidmisel.
   

Kellele on programm suunatud:

Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teadlastele ja teadusmeeskondadele, kel on intellektuaalsel kapitalil ja/või infrastruktuuril põhinev toode või teenus ning huvi ettevõtlusmaailma vastu. Programmiga liitumisel ei kaasne kohustust asutada oma ettevõte.

Registreerida saab kuni 10. märtsini 2024 täites taotlus!

Miks programmiga liituda?

 • Teadlane omandab seminarides peamised ettevõtlusega alustamiseks ja selle arendamiseks vajalikud teadmised.
 • Ärimentorid ja ülikoolide spetsialistide võrgustik toetab teadlasi ja meeskondi läbi erinevate etappide.
 • Ülikoolid võtavad enda peale kuluka ja keerulise intellektuaalomandi analüüsi.
 • Võimalus osaleda kogukonnaüritustel ja ärifestivalidel.
 • Hoiame osalejaid kursis edasiste kiirendite ja rahastusvõimalustega.
 • Praktiliste oskuste omandamine (ärimudeli koostamine; liftikõne õpe).

„Teadusest äriks!” kevadvoor 2024

Eelinkubatsiooniprogrammis omandavad osalejad 10 nädala jooksul kõige olulisemad ettevõtlusega seotud oskused ja teadmised oma teaduspõhise ettevõtte asutamiseks ja oma teadustöö kommertsialiseerimiseks.

Seminarid toimuvad alates 13. märtsist reeglina igal järjestikusel kolmapäeval samaaegselt nii Tartus Delta keskuses kui Tallinnas TalTech Mektorys kell 16-18. Osalejad kogunevad seminarideks oma ülikoolis ühisesse ruumi.

Programmis osalemine eeldab enamasti füüsilist kohalolekut kas Tallinnas või Tartus. Olenevalt osalejatest toimub see eesti või inglise keeles.

Kui seminari läbiviija asub Tartus, toimub veebiülekanne seminarist Tallinnasse; kui seminari läbiviija asub Tallinnas, toimub veebiülekanne seminarist Tartusse. Seminarid on interaktiivsed ja peale teatud teemade katmist on võimalik leppida eksperdiga kokku ka eraldi 30-minutilisi konsultatsioone.

Võta ühendust projektijuhiga:
TalTech Uusettevõtluse keskus
Kristy Tättar (Kristy.tattar@taltech.ee, 620 3680)

13. märts 2024

Avaüritus: Teadusest äriks - võimalused ja tulevikuootused. Sissejuhatus programmi

20. märts 2024

Toote- ja teenuse disain

27. märts 2024

Turu arendamine

03. aprill 2024

Organisatsiooni arendamine

10. aprill 2024

Intellektuaalomand

17. aprill 2024

Äriõigus

24. aprill 2024

KTH metoodika ja teekaart. Investorite perspektiiv

30. aprill 2024

Liftikõne ABC

08. mai 2024

Võrgustumisüritus

15. mai 2024

Liftikõnede treening demopäevaks

24. mai 2024

Demopäev - meeskondade esitlused


Korraldajad jätavad õiguse teha vajadusel kavas muudatusi.

Tule ja vii oma teadusmahukas idee järgmisele tasemele - "Teadusest äriks!" on Sinu tee ärimaailma!

 • Teadusmahukas ettevõtlus edendab uute toodete loomist ja uute tehnoloogiate rakendamist, aidates seeläbi lahendada globaalseid probleeme ja parandada inimeste elukvaliteeti.
 • Ettevõtlus aitab teadlastel viia oma uurimistöö tulemused akadeemilisest ringkonnast kaugemale ning avaldada laiemat positiivset mõju ühiskonnale.
 • Ettevõtlusega tegelemine mitmekesistab teadlase oskusi ja rikastab nende professionaalset profiili, avardades karjäärivõimalusi nii akadeemias kui ka ettevõtluses.
 • Ettevõtlusega tegelemine võib avada uusi rahastamisallikaid, mis aitab toetada edasist teadustööd.
 • Ettevõtluse kaudu puutuvad teadlased kokku spetsialistidega erinevatest valdkondadest, mille abil võivad tekkida mitmekülgsetel teadmistel ja oskustel põhinevad  lahendused.
   

Valitud tiimidel on võimalik liituda jätkuprogrammiga. Selle aja jooksul aitavad ettevõtte arengu tempot hoida ja meeskonna ehitamisega edasi liikuda eri valdkondade mentorid.

Kas programmiga liitumisel kaasneb kohustus asutada oma ettevõte?

Ei, kohustust luua ettevõte ei kaasne.

Kas programmi on oodatud ka üliõpilased?

Jah, kui neil on teadusmahukas idee ja/või nad esindavad teadusgruppi.

Kas kõik minu meeskonnaliikmed saavad programmis osaleda?

Programmi sisenedes on võimalik seminaridel osaleda kõikidel meeskonnaliikmetel.

Mis valdkonna teadlased on programmi oodatud?

Programm on valdkondadeülene ja piiranguid ei ole.

Mis juhtub, kui mul pole võimalik programmi läbida?

Programm alustab uuesti sügisel, mis annab võimaluse uuesti liituda.

Millised kohustused on minul programmiga seoses?

Osaleda vähemalt 70% interaktiivsetel seminaridel.

Kas kohtumistel saab osaleda ka veebi teel?

Kohtumised toimuvad paralleelselt nii Tartu Ülikoolis kui TalTechis. Osalejad kogunevad selleks ette antud ruumi nii Tartus kui Tallinnas. Olenevalt seminari läbiviija asukohast tehakse veebiülekanne kas Tallinnasse või Tartusse. Soovitav on siiski füüsiline kohalolek.

Kas mul peab programmi liitumiseks olema olemas juba äriidee?

Peab olema huvi, kuidas oma teadusmahukat ideed kommertsialiseerida, programmi käigus selgitamegi välja selleks kõige õigemad moodused, kuidas edasi liikuda.

Tutvu varasemate programmidega

TalTech DeepEST hargettevõtete programm toetab teaduspõhiste ideede turule ja ühiskonda viimist. Programmi eesmärk on toetada teadustöö majanduses rakendamist ja uute süvatehnoloogiliste ettevõtete sündi. Lisaks praktilistele koolitustele oma ala tippspetsialistidelt on programmi jooksul võimalik kuulata teiste teadlaste ja ettevõtjate kogemusi, saada nõu mentoritelt ja potentsiaalsetelt investoritelt.

Tegu on edasiarendatud programmiga, kus käsitleme muuhulgas vastutustundliku ettevõtluse ja ESG teemasid, millega peavad kõik praegused ja tulevased ettevõtjad arvestama. Seega on programmi oodatud kandideerima ka eelmise hooaja tiimid.

Arenguprogramm aitab tiimidel (või indiviididel) oma teadusmahukaid ideid edasi arendada, leida puuduvad tiimiliikmed ning kandideerida rahastusele. 

See on Sinu võimalus:

 • Võtta osa oma ala ekspertide ja praktikute poolt läbiviidavatest koolitustest: 

  • jätkusuutlikud ja ringsed ärimudelid, sh ESG ja EL Roheleppest tulenevad piirangud ning võimalused;

  • kliendi ja turu valideerimine;

  • efektiivne koostöö klientide ja partneritega;

  • konflikti ennetamine ja manageerimine;

  • liidrioskused ja tiimi ehitamine;

  • esitlusoskused ja esitlusmaterjalide koostamine (pitch-deck, onepager);

  • finantsid ja juriidilised teemad;

 • Kohtuda ja vahetada teadmisi teiste süvatehnoloogiafirmade asutajate ning ekspertidega;

 • Saada tagasisidet parimatelt mentoritelt ja investoritelt;

 • Leida enda tiimi puuduvad kompetentsid uute tiimiliikmete ja nõustajate näol;

 • Kandideerida arendusgrantidele (stardigrant kuni 10 000€ ja kommertsialiseerimisgrant kuni 75 000€).

Lähemalt saad lugeda uudisest.

Tutvu DeepEST 2022 meeskondadega

Küsimuste korral võta ühendust: kaisa.hansen@taltech.ee

DeepEST 2021 sügisvoor

2021. aasta sügisel startis TalTechis esmakordselt teaduspõhiste ideede ettevõtluses rakendamist toetav programm TalTech DeepEST. Kolm kuud väldanud hargettevõtete arenguprogrammi eesmärk on toetada ülikoolist võrsuvate uute süvatehnoloogiliste ettevõtete sündi ja aidata neil kiiremini jõuda turu- ja investorvalmiduseni. Programmis osales 20 ettevõtlusesse pürgivat meeskonda, kellest 13 esitlesid jaanuari keskel toimunud lõppsündmusel oma teadusmahukaid äriideid. Tehnikaülikoolist väljakasvavate ettevõtete hulgas võidutsesid tervisetehnoloogia lahendused ja mehitamata autonoomne robotlaev. Arenguprogrammi lõpus toimunud demopäeval anti parimatele tiimidele välja 3 rahalist auhinda, eriauhinna pani välja Eesti Äriinglite Ühendus EstBAN. Loe lähemalt

DeepEST finaali ühispilt