Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool on tänulik kõikidele toetajatele, kes on panustanud ülikooli arengusse! Teiega paberil olevad ideed ärakavad ellu, saavad hoo sisse tudengite karjäärid ning koos saame seilata kiirelt areneva tuleviku poole!


Aastasponsor

MTÜ XRP Ledger Trust

The XRP Ledger Foundation is an independent non-profit entity which works to support development and usage of the XRP Ledger. Our key focus areas areresearch and development, reliable Access to the XR Ledger, social impact and connections. The XRPL is a decentralized, public blockchain led by a global developer community.

It’s fast, energy efficient, and reliable. With ease of development, low transaction costs, and a knowledgeable community, it provides developers with a strong open-source foundation for executing on the most demanding projects—without hurting the environment.

Külasta veebilehte

Aastasponsori tiitli pälvib ettevõte või eraisik, kes on ülikooli ühe kalendriaasta jooksul rahaliselt või mitterahaliselt toetanud kõige enam. 

Kuldsponsor

Ettevõte või eraisik, toetanud ülikooli kalendriaastas enam kui 100 000 euroga (või annetanud samas väärtuses vara).

Eesti Energia ambitsioon on pakkuda klientidele kasulikke ja mugavaid energialahendusi ning toota ise energiat aina keskkonnasäästlikumalt.  Oleme Baltikumi, Soome ja Poola elektri- ja gaasimüügi turgudel ning rahvusvahelisel vedelkütuste turul tegutsev ettevõte. Loome energialahendusi alates elektri, soojuse ja kütuste tootmisest kuni uudsete müügi, klienditeenuse ja energiaga seotud lisateenusteni. Tegutseme eesmärgipäraselt energiamaailma arengu nimel ja kasutame võimalusi olla eestvedajaks suurema mõjuga teemades.

Külasta veebilehte 

Nordecon on Eesti üks suuremaid ehituskontserne, mis alustas tegevust juba 1989. aastal. Pikalt Eesti Ehituse nime all tegutsenud ettevõte on aktiivne osaline pea kõikides ehitusturu valdkondades. Eelkõige oleme keskendunud ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele ning rakendame oma inimeste kogemust ja teadmisi nii hoonete, rajatiste kui teede ehituses. Viimastel aastatel panustame aina enam ka digilahenduste kasutuselevõttu. Tallinna Tehnikaülikooli tudengitega hoiame tihedat sidet ja ootame noori ehitusinsenere alati enda juurde praktikale, avatud uste päevadele või meie objekte külastama.

Külasta veebilehte

The XRP Ledger Foundation is an independent non-profit entity which works to support development and usage of the XRP Ledger. Our key focus areas areresearch and development, reliable Access to the XR Ledger, social impact and connections. The XRPL is a decentralized, public blockchain led by a global developer community.

It’s fast, energy efficient, and reliable. With ease of development, low transaction costs, and a knowledgeable community, it provides developers with a strong open-source foundation for executing on the most demanding projects—without hurting the environment.

Külasta veebilehte

Suurtoetaja

Ettevõte või eraisik, kes on toetanud ülikooli kalendriaastas vähemalt 30 000 kuni 100 000 euroga (või annetanud samas väärtuses vara).

Fibenol is a blend of science, innovation and collaboration. We are a 100% private equity-based company focused on creating sustainable biomaterials. We offer novel products from a renewable source to open up new frontiers for many industries. We produce sustainable biomaterials from renewable secondary use biomass that create novel value chains that don’t just replace but redefine partner with businesses looking to make bold advances in the production of recyclable materials. We supply our biomaterials and expertise they need to help them meet their goals. We help industries to do more with less, with certainty.

Külasta veebilehte

Rein Lind sündis Tallinnas 24. veebruaril 1952. 1975 aastal astus Lind Tallinna Polütehnilisse Instituuti elektroautomaatika teaduskonda, mille ta lõpetas 1980 aastal elektriinsenerina. Peale TPI lõpetamist asus Rein Lind tööle insenerina erikonstrueerimisbüroos kuni 1991 aastani, mil taastati Eesti Vabariik. Taastamise järgselt osales Rein Lind Eesti kaitsejõudude arendamisel, ta teenis staabiohvitserina Kaitsejõudude Peastaabis, olles ekspert relvastuse alal. Tema töö oli seotud relvastuse tehnilise osaga, kus tal tuli rakendada ka eelpoolnimetatud töös saadud kogemusi ja teadmisi, samuti tuli vajadusel teha koostööd Tallinna Tehnikaülikooliga. Hiljem viidi relvastuse valdkond üle Kaitseväe Logistikakeskusse, kus Rein Lind teenis kuni pensioneerumiseni. Tema sooviks oli, et automaatika - ja elektriinseneri eriala püsiks ja areneks. Rein Lind suri 13.10.2021 Tallinnas.

Telia on Eesti juhtiv telekommunikatsiooniettevõte, mille eesmärk on pakkuda klientidele turu parimat väärtust - laia valikut mobiili-, TV-, interneti- ja IT-lahendusi, samuti väärtuslikke sisuteenuseid. Telia missioon on panustada infoühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik elamiseks ja töötamiseks. Teliat innustab võimalus muuta tehnoloogia abil inimeste elu lihtsamaks ja mugavamaks. Telia tehnoloogiline kompetents, klienditundmine, investeerimisvõimekus ja pühendunud töötajad aitavad neil ellu viia visiooni uue põlvkonna telekomist.

Külasta veebilehte

Toetajad

Ettevõte või eraisik, kes on toetanud ülikooli kalendriaastas 5000 kuni 30 000 euroga.

Viru Keemia Grupp on erakapitalil põhinev Eesti suurtööstusettevõte, mille peamised tegevusalad on põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine ja turustamine. Meid iseloomustab avatus, pühendumus ning pidev areng. Siin ollakse usku, et iga samm ja tegevus peavad looma suuremat väärtust kõigile –  töötajatele, partneritele ja klientidele, kohalikule kogukonnale. VKG-s töötavad innukad inimesed, kes teevad oma tööd on südamega. Siin viiakse üheskoos säravad ideed ellu!

Külasta veebilehte

litegrav is founded by passionate scientists who believe innovations should be on a fast-track development between academia and the industrial ecosystem to gain maximum benefit. Our close collaboration with different fields from top-notch laboratories around the world leads to the development of a versatile laboratory system that boosts high-impact research and helps to push boundaries of humankind. For example, it is under use to screen for potential drug targets to prevent neuronal damage, or to test novel compounds that can save bone from degradation during space missions or due to ageing.

Külasta veebilehte

Paari ehitusbrigaadiga 1990. aastal alustanud ettevõttest on kasvanud NASDAQi Tallinna börsil noteeritud tugev ehitus- ja kinnisvarakontsern Merko Ehitus, mis pakub oma teenuseid Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. Merko Eesti ettevõtetes töötab ligi viissada inimest, kes pingutavad iga päev selle nimel, et iga järgmine objekt valmiks eelmisest parem. Merko teostab keerukaid ja innovaatilisi suurprojekte ja ka väiksemaid ehitustöid. Merko ehitab nii hooneid kui infrastruktuuri- ja energiarajatisi, toetudes seejuures oma inseneritehnilise personali ja oskustööliste mitmekülgsele kogemusele.

Külasta veebilehte

Utilitas on juhtiv taastuva soojus- ja elektrienergia ning kaugkütte ja kaugjahutuse tootja üle kogu Eesti. Pakume klientidele ja keskkonnale sobivaid lahendusi, toodame ja jaotame energiat võimalikult efektiivselt ning kasutame maksimaalses võimalikus ulatuses taastuvaid ja kohalikke energiaallikaid. Meie visioon on olla energiavaldkonna eestvedaja, kelle missiooniks on puhtam tulevik ja väärtusteks jätkusuutlikus, uuendusmeelsus, mugav kasutus ja konkurentsivõime.

Külasta veebilehte

RKAS on kinnisvaraalase teenuse osutaja riigivõimu teostajaile. RKAS on riigi funktsioonide täitmiseks ja avaliku teenuse osutamiseks vajaliku kinnisvara arendamisel, haldamisel ja korrashoidmisel valitsusele ning riigiasutustele eelistatud partner ja kompetentsikeskus. Riigi Kinnisvara AS on 2001. aastal riigi kinnisvara tõhusaks haldamiseks loodud kinnisvaraarenduse ja -halduse ettevõte, mis kuulub 100% Eesti Vabariigile ja mille aktsiaid valitseb Rahandusministeerium.

Külasta veebilehte

Mobility made easy. For everyone. Software driven. CARIAD is building the leading tech stack for the automotive industry, aiming to create a new automotive experience and increase the innovation speed of Volkswagen Group to make the car a digital companion. CARIAD is a 100% subsidiary of Volkswagen Group. With about nine million vehicles sold annually, it is one of the largest automotive groups on the planet and unites loved car brands like Volkswagen, Audi, or Porsche and many others. CARIAD is on a mission to build one unified software platform and tech stack for all these brands, enabling them to excite their customers with digital experiences that can continuously be improved through over-the-air updates.

Külasta veebilehte

Based on patented Curved Graphene, Skeleton's energy storage solutions represent the biggest technological advancement in the industry in the last 20 years. Curved Graphene significantly increases the energy density of our supercapacitors and SuperBattery, while also solving the stability and scalability issues of solid-state battery technologies. Curved Graphene is the key to a cleaner, electrified future.

Külasta veebilehte

Eesti Raudtee on üle 150-aastase ajalooga ettevõte, mis arendab ja hoiab korras 1214km raudteed, 61 jaama ja 129 reisijate ooteplatvormi. Tagame raudteetaristu sujuva opereerimise, arendamise ja hoolduse ning efektiivse ning ohutu liikluskorralduse. Lisaks oleme partneriks naaberriikide raudteedele piiriüleste küsimuste lahendamisel ja tegutseme regiooni raudteealase kompetentsikeskusena. Aastast 2018. oleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liikmed ja omame kuldmärgist vastutustundliku ettevõtluse arendamise eest.

Külasta veebilehte

Tallinna Vesi AS kannab hoolt joogivee tootmise ja tarbijateni toimetamise ning heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest Tallinnas. Suuname veevõrku ligikaudu 70 miljonit liitrit joogivett päevas ning juhime puhastusjaama ja seejärel merre 120 miljonit liitrit keskkonnale ohutut puhastatud heitvett. Meie töö selle väärtusliku loodusvara käitlemisel ja kasutamisel nii klientide, elanike, külaliste kui ka keskkonna hüvanguks nõuab hoolikat ja pikaajalist planeerimist.

Külasta veebilehte

Pipedrive on esimene CRM-platvorm, mille on loonud müügiprofid müügiproffidele. Nad teadsid oma kogemustest, et nii nagu müügis, aga ka elus üldse, ei saa sa juhtida tulemust, küll aga oma tegevusi. Niisiis lõid nad Pipedrive'i, lähtudes tegevuspõhisest müügist ‒ end tõestanud lähenemisviisist, mille keskmeks on tegevuste kavandamine, teostamine ja jälgimine. 2020. aastal omandas Vista Equity Partners, üks maailma juhtivaid investeerimisfirmasid, mis investeerib ainult tarkvara-, andmetöötlus- ja tehnoloogiaettevõtetesse, enamusosaluse Pipedrive'is. See investeering ja meie klientide jätkuv toetus aitavad meil oma eesmärke saavutada.

Külasta veebilehte

Founded in 2000, Gunvor Services AS, formerly AS Tarcona, is a full-service provider of shipping logistics and operations, with additional specialists who cover accounting, compliance and IT functions for international commodities trading. Located in Tallinn, Gunvor Services is one of Estonia’s first and largest service providers for physical trading houses.

Külasta veebilehte

MTÜ Eesti Mäeselts ühendab endas füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle põhitegevus on vahetult seotud mäendusega ja kes omavad ühiseid huve Eesti arengut soodustava teadus-, tehnika-, keskkonna-, haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel mäenduse valdkonnas. Mäeseltsi peamisteks tegevusteks on kutse andmine, mäekonverentsi korraldamine, põlevkivi standardimine, bakalaureuseõppe stipendiumite andmine ja mäenduse eriala propageerimine.

Külasta veebilehte

Baltic Workboats is a modern, well-equipped shipyard with a highly skilled workforce of over 200 people. During the two decades we’ve delivered more than 200 highly versatile vessels. Designed and built for the demands of governments, research institutions and multinational companies in over 20 countries worldwide. We’ve been granted both the ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007 certificates and continue to develop our production quality and efficiency through an enhanced set of standards and management processes. The beautiful island of Saaremaa is home to our state-of the-art indoor production facility. Situated in the Baltic sea and renowned for its shipbuilding heritage over many thousands of years, Saaremaa has proven to be the ideal home for our operation.

Külasta veebilehte

Phoenix Contact Baltic States was established in 2005 as a subsidiary to service the Baltic States market. Phoenix Contact Baltic States hub in Vilnius is a Lithuanian company with offices in Latvia and Estonia. As part of the company’s global commitment, Phoenix Contact localized approach enables us to be focused and proactive in our response to our diverse customer base, with rapidly changing needs, and gives us an ability to support modern logistics techniques and operations.

Külasta veebilehte

Beckhoff toodab avatud automaatikasüsteeme, mis põhinevad arvutipõhisel juhtimistehnoloogial. Tootevaliku põhivaldkonnad on järgmised: tööstuslikud arvutid, I/O- ja väljasiinide komponendid, ajamitehnoloogia, automaatiseerimistarkvara, elektrikappideta automaatika ja tööstusliku pilditöötluse riistvara. Kõigis valdkondades on saadaval tootesarjad, mis toimivad üksikute osadena või tervikliku koordineeritud juhtimissüsteemina. Meie „New Automation Technology“ filosoofia tähistab universaalseid ja avatud juhtimis- ja automatiseerimislahendusi, mida kasutatakse kogu maailmas väga erinevates rakendustes, alates CNC-tööpingidest kuni intelligentsete hooneautomaatikasüsteemideni.

Külasta veebilehte

Balbiino on juba 25 aastane. Selle aja jooksul on toimunud palju põnevat – toodetud on tonnide kaupa jäätiseid, turule toodud palju populaarseid maitseid. AS Balbiino kuulub NG Investeeringud kontserni, mis on loodud 1994.aastal investeerimis- ja valdusettevõttena. Ostes Onu Eskimo jäätiseid, aitad koos meiega muuta maailma puhtamaks ja panustada materjalide ringlusesse!

Rohepööre Balbiinos:

 • Väärtustame Eesti jäätisetraditsioone
 • Toetame kohalikke piimatootjaid
 • Panustame keskkonna hoidmisesse

Külasta veebilehte

Varasemad Toetajad

 • Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (2021; 2020; 2019; 2018; 2017)
 • Alfons Hakans AS (2021; 2020; 2019)
 • Kihvu Veeteed AS (2021; 2020; 2019)
 • SRC Group (2021; 2020; 2019; 2018; 2017)
 • Eesti Laevamehaanikute Liit (2021; 2020; 2019; 2018; 2017)
 • Eesti Keemiaselts (2021)
 • Datel AS (2020)
 • Eurovr VZW (2020)
 • Infineon Technologies AG (2020)
 • Rohde ja Schwar Danmark AS (2020)
 • Eesti Energia AS (2020; 2019; 2018; 2016)
 • IROC Technologies (2020)
 • MEC Insenerilahendused OÜ (2020)
 • Mentor Graphics (Deutschland) GmbH (2020)
 • Ridgetop Europe (2020)
 • Test Systems Strategies Inc. (2020)
 • Cadence Design Systems GmbH (2020)
 • Eastman Chemical Finance (2020)
 • Qualcomm Technologies Inc (2020)
 • Eesti Keemiatööstuse Liit (2020)
 • Amisc OÜ (2019)
 • Violetta  Staechelle (2019)
 • Eesti Laevajuhtide Liit MTÜ (2019; 2018; 2017)
 • Chemi-Pharm AS (2019)
 • Swedbank (2018; 2017; 2016)
 • BAFF Dialog Spring (2018)
 • Guardtime (2018)
 • Univerist of Iceland (2018)
 • American Councils For Intern (2018)
 • MTÜ Käsmu Majaka Sadam (2018)
 • Sillamäe Sadam (2018; 2017)
 • Eesti Rakenduslingvistika Ühing (2018)
 • Eesti Elektroonikatööstuse Liit MTÜ (2018)
 • European Patent Office (2017)
 • Elkdata OÜ (2018; 2017)
 • LTH-Baas AS (2017)
 • Mats Egon (2017)
 • Kunda Nordic Tsement AS (2017)
 • Euromech e.V. (2017)
 • AS MSCA (2017)
 • Arhitektuuribüroo Ignar Fjuk OÜ (2017)
 • Dagopen OÜ (2017)
 • Rein Murula Arhitektuuribüroo OÜ (2017)
 • Arhidektuuribüroo Emil Urbel OÜ (2017)
 • R-Konsult OÜ (2017)
 • Arhidektuuribüroo Peil OÜ (2017)
 • Eesti Informaatika Selts (2021)
 • SA Teadlik Valik (2020)
 • Elering (2019; 2016)
 • The Harry Reba Huge Foundation (2019; 2017)
 • Tallink Grupp AS (2018;2017)
 • Reyktal AS (2017)
 • Ensto Ensek AS (2017; 2016; 2008)
 • ABB AS (2017; 2016; 2008)
 • Ergo Insurance (2017)
 • Nordecon AS (2016)
 • AS KH Energia-Konsult (2016)
 • AS Merko Ehitus Eesti  (2016; 2004)
 • AS Fujitsu Services (2016)
 • AS Harju Elekter (2016)
 • Infotark AS (2016)
 • Morbela OÜ (2016)
 • Ramirent AS (2016)
 • Riigi Kinniavara AS (2016)
 • Silberauto AS (2016)
 • Stockmann AS (2016)
 • Telia Eesti AS (2016)
 • Tradehouse OÜ (2016)
 • Viru Keemia Grupp OÜ (2016; 2008)
 • ABC Rent Eesti AS (2016)
 • Alexela Logistics AS (2016)
 • AS Tallink Grupp (2016)
 • Astlanda Ehitus OÜ (2016)
 • Cambrex Tallinn AS (2016)
 • MTÜ Eesti Mäeselts (2016)
 • MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit (2016)
 • FEB AS (2016)
 • Genteel AS (2016)
 • AS Graanul Invest (2016)
 • Jalajälg AS (2016)
 • AS Kalev (2016)
 • Optimus Systems AS (2016)
 • PKC Eesti AS (2016)
 • Pärnu Sadam AS (2016)
 • AS Tallinna Küte (2016)
 • UNIT4 Eesti OÜ (2016)
 • Airwave OÜ (2016)
 • Applaud OÜ (2016)
 • Omniva AS (2016)
 • ASA Quality Services OÜ (2016)
 • AS TREV-2 Grupp (2016)
 • Baltic Workboats AS (2016)
 • BL Tehnika OÜ (2016)
 • Ericsson Eesti AS (2016)
 • ETS Nord AS (2016)
 • Festo OY AB Eesti Filiaal (2016)
 • Hevac OÜ (2016)
 • AS Hiieko (2016)
 • Hotronic Lääne OÜ (2016)
 • MTÜ Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (2016)
 • Mobi Lab OÜ (2016)
 • NIKSUN (USA) (2016)
 • Nortal AS (2016)
 • OSRAM Representative Office Estonia (2016)
 • Samsung Electronics Baltics, SIA (2016)
 • Siemens OY Eesti filiaal (2016)
 • Stagnation OÜ (2016)
 • Swegon Eesti OÜ (2016)
 • Systemair AS (2016)
 • Transiidikeskuse AS (2016)
 • Võrguvara AS (2016)
 • Yoga AS (2016)
 • Net Group OÜ (2013)
 • Aleksander Kofkin (2012)
 • Lennuliiklusteeninduse AS (2012)
 • KPMG Baltics OÜ (2012)
 • Tawest Audiitorteenused OÜ (2011)
 • OÜ Kiviõli Keemiatööstuse (2010)
 • OÜ Skype Technologies (2009)
 • AS Väinamere Teenindus (2008)
 • Nitrofert AS (2008)
 • Kadaka Varahalduse AS (2008)
 • BLRT Grupp AS (2008)
 • Tiit Vähi (2007)
 • Jaanus Otsa (2007)
 • Tiina Mõis (2007)
 • AS Silberauto (2006)
 • Elion Ettevõtted AS (2006)
 • NG Investeeringud OÜ (2005)
 • AS Teede REV-2 (2005)
 • AS Saku Õlletehas (2005)
 • Oracle East Central Ltd Eesti filiaal (2005)
 • AS Nordic Contractors (endise nimega Nordecon AS) (2005; 2004)
 • AS Cybernetica (2005)
 • AS Cell Network (2005)
 • AS Abobase Systems (2005)
 • Toomas Luman (2005)
 • Olaf Herman (2005)
 • AS Allando Trailways (2004)
 • Ericsson Eesti AS (2004)
 • AS Tallinna Vesi (2004)
 • AS Silmet Grupp (2004)
 • AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad (2004)
 • AS Harju Elekter (2004)
 • AS EMT (2004)
 • AS Eesti Energia Kaevandused (2004)
 • AS Eesti Post (2004)
 • Sonera OY (1998)
 • Telia AB (1998)
 • The Royal Institution of Engineers of the Netherlands (1997)
 • RE Eesti Telekommunikatsioonid (1996)
 • RE Tallinna Sadam (1996)
 • Northwest Fourslide Inc (1996)
 • AS Kunda-Nordic Tsement (1995)
 • Põhja-Eesti Pank (1994)
 • Miteq Inc (1994)
 • PI - Consulting Ltd (1994)
 • RAS Eesti Metallieksport (1994)

*2023 aastal jõustunud statuudi alusel kehtivad lehel olevad tiitli nimetused, nõuded ja määrad alates 2022 aasta toetajatele.