Tallinna Tehnikaülikool

Uuele koostööpartnerile

Lugupeetud võimalik tulevane SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi koostööpartner!

SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi eesmärgiks on toetada noori andekaid üliõpilasi, noori teadlasi ja õppejõude. Arengufondi partnerite poolt välja pandud stipendiumid annavad võimaluse keskenduda õppetööle ning tunnustada neid üliõpilasi, kelle pühendumus on eeskujuks teistele.

Üliõpilasi toetavad stipendiumitega ettevõtted ja ka eraisikud (vaata toetajaid siit). Toetajate arv on viimastel aastatel tõusnud, sest järjest enam valdkonda juhtivaid ja arendavaid ettevõtete juhid mõistavad kui oluline on kõrgetasemeline järelkasv. Stipendium toetab tänast tudengit, aga ka populariseerib valdkonda ning erialasid koolinoorte seas.

Miks anda välja oma või ettevõtte nimelist stipendiumi?

 1. Üliõpilastele parimate võimaluste loomine keskendumaks õpingutele ja teadmiste omandamiseks

 2. Aitab luua kontakte andekate üliõpilastega ja loob varajase seotuse talentidega

 3. Oma ettevõtte tutvustamine üliõpilaste seas

Kuidas toimub stipendiumite välja andmine?

 • Igal aastal toimub kevadine ja sügisene avalik stipendiumikonkurss.

 • Stipendiumide väljaandmine lepitakse koostööpartneritega kokku kord semestris enne stipendiumikonkurssi.

 • Vajadusel koostame ja/või uuendame koostöölepingu ja stipendiumi statuudi. Statuudiga saab koostööpartner määrata, kellele stipendium on suunatud ja millistele tingimustele peaks stipendiaat vastama.

 • Kuulutame välja stipendiumikonkursi ajakirjas Mente et Manu, Arengufondi koduleheküljel, üliõpilaselu nädalakirjas ja ülikooli kanalites, kus toome välja koostööpartnerid. Lisaks korraldame kogu täiendava kommunikatsiooni üliõpilasteni.

 • Üliõpilastel, noortel teadlastel ja õppejõududel on ühe kuu jooksul võimalus kandideerida stipendiumitele esitades statuudis nõutud kandideerimisdokumendid.

 • Kogume kokku nõuetele vastavad kandideerimisdokumendid ja edastame materjali stipendiaadi välja valimiseks koostööpartnerile.

 • Koostööpartner valib välja stipendiaadi lähtuvalt kandideerimismaterjalidest.

 • Stipendiumid antakse koostööpartnerite poolt stipendiaatidele üle Tallinna Tehnikaülikoolis toimuval pidulikul aktusel. Ülikooli poolt tervitab ja annab oma tänusõnad edasi rektor. Peale aktust ootab stipendiaate ja koostööpartnereid vastuvõtt. Stipendiaatide ja koostööpartnerite nimed avaldatakse Arengufonid ja ülikooli kodulehel ning sotsiaalmeedias.

Stipendiumite minimaalsed baasmäärad, lähtuvalt SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi nõukogu suunistele, on soovitusliklt bakalaureuseõppes 2000 eurot, magistriõppes 3000 eurot ning doktoriõppes 5000 eurot.

SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond kuulub  Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Kuidas alustada?

 1. Andke teada oma huvist arengufond@taltech.ee.

 2. Arutame üheskoos läbi Teie soovid ja leiame sobiva lahenduse.