Tallinna Tehnikaülikool

Ergonoomialabor töökeskkonna mõõtmisteks

Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi Ergonoomialabor pakub töökeskkonna mõõdistamisi ettevõtetele ja asutustele. Mõõdistamised aitavad kaasa ohutegurite leidmisele ja riskianalüüside läbiviimisele.

Ergonoomialabori nimetus tuleb sõnast ergonoomia, mis on teadus inimesele kõige soodsamatest tegevusviisidest, -vahenditest ja -keskkonnast ning tegeleb töövahendite ja -tingimuste kohandamisega vastavalt inimese vajadustele.

Ergonoomialabor on akrediteeritud järgmistes metoodikates:

 • Valgustatuse mõõtmine
 • Müra mõõtmine
 • Elektromagnetvälja mõõtmine
 • Sisekliima parameetrite (süsihappegaas, õhuniiskus) mõõtmine
 • Vibratsiooni (kohtvibratsioon, üldvibratsioon) mõõtmine
 • Tolmu mõõtmine

  Lisaks pakub Ergonoomialabor järgmisi teenuseid:

  • Kemikaalide mõõtmised
  • Töökeskkonna riskianalüüs
  • Töökeskkonna psühhosotsiaalsed mõõtmised

  Ergonoomialabor on teinud töökeskkonna mõõdistamisi ja riskianalüüse üle 15 aasta ning suuremate klientide hulka kuuluvad näiteks Päästeamet, Keskkonnainspektsioon, ABB, Graanul Invest AS, Eesti Energia, Balti Spoon OÜ, Elektrilevi, Compensa Life AS, Kohila Vineer, Lemeks Grupp, Natura Siberica jne.

  Ergonoomialabor vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele, kui katselabor töökeskkonna mõõtmiste valdkonnas. Registreerimisnumber L076. Eesti Akrediteerimiskeskus