Tallinna Tehnikaülikool

Struktuur

Ärikorralduse instituut jaguneb viieks valdkonnaks.

struktuur

Nõukogu

Instituudi nõukogu on instituudi akadeemiline otsustuskogu. Nõukogusse kuuluvad:

Merli Reidolf direktor, esimees
Wolfgang Dieter Gerstlberger tenuuriprofessor
Mari-Klara Stein tenuuriprofessor
Aki Harima tenuuriprofessor
Katrin Arvola akadeemilise personali esindaja
Paavo Siimann akadeemilise personali esindaja
Tarvo Niine akadeemilise personali esindaja
Tarmo Kalvet akadeemilise personali esindaja
Iivi Riivits-Arkonsuo akadeemilise personali esindaja
Karin Reinhold akadeemilise personali esindaja
Merle Küttim akadeemilise personali esindaja
Liis Ojamäe töötajate esindaja
Tarmo Kadak töötajate esindaja
Sirje Ustav töötajate esindaja
Basel Hammoda doktorantide esindaja