Tallinna Tehnikaülikool

Juhtimislaborist

Juhtimislabori AI

Juhtimislabori eesmärk on pakkuda juhtidele ja personalijuhtidele tõenduspõhist teavet ning arenguvõimalusi, mis aitavad tööelu edukamalt kujundada ning juhtmisotsuseid vastu võtta. See koosneb sündmuste sarjast, milles käsitleme põnevaid ja aktuaalseid juhtimisteemasid alates tulevikutööst kuni psühholoogilise turvalisuse, sõnajulguse ja uute õppimise viisideni.

Juhtimislaboris arutlevad aktuaalsete teemade üle akadeemikud, valdkonna eksperdid ja juhid-praktikud. Ka osalejad on oodatud kaasa lööma arutelude, küsimuste ning grupitööde kaudu. Iga labori lõpul on osalejatel ja esinejatel ka aega võrgustumiseks ning vabas vormis oma mõtete jagamiseks.

Juhtimislabori algatajaks ja eestvedajaks on TalTech majandusteaduskonna ärikorralduse instituut. Juhtimislabor toimub kord kvartalis (aastas kokku neljal korral), ca 4 akadeemilist tundi korraga. 

Lisaks labori sündmustele jagame siin lehel huvilistega kasulikke materjale: 

  • Juhtimise ja HR teemalised podcastid
  • Refereeringud teadusartiklitest ja magistritöödest
  • Põnevat lisalugemist

Juhtimislabori sündmused

1. novembril 2023 toimus esimene TalTech Juhtimislabor (sündmuse kuulutus). 

Teemasid aitasid lahti mõtestada nii akadeemilise kui praktilise poole pealt:

  • Liina Randmann, TalTech vanemlektorja Personalijuhtimise õppekava juht
  • Kristiine Mäggi, vilistlane, magistritöö „ Paindliku töökorralduse rakendamine tootmisettevõtetes: praegused praktikad ja tulevikupotentsiaal.“ autor, personalijuht Kaitseressursside ametis
  • Katri Jürine, Thermory personalijuht
  • Heleen Anderson, vilistlane, IT värbaja
  • Arutelu paneeli modereeris TalTech vanemlektor Maris Zernand-Vilson.
  • Ühistöö ja võrgustumise tegevusi toetas Maarit Vabrit-Raadla, TalTech lektor.

Juhtimislabori ettekanded jm materjalid lisanduvad peagi!

Kasulikke materjale

Lisame siia peagi juhtimise ja HR teemalisi podcaste, refereeringud teadusartiklitest ja magistritöödest ning muud põnevat lisalugemist.

Kontaktid