Tallinna Tehnikaülikool

Töö- ja praktikavõimalused

Ärikorralduse instituut on 90 töötajaga üksus ülikoolis, jagunedes vastavalt õppe- ja teadustööle viieks valdkonnaks:

 • organisatsioon ja juhtimine
 • ettevõtlus ja rahvusvaheline äri
 • jätkusuutliku väärtusahela juhtimine
 • turundus
 • majandusarvestus

Kui otsid praktika sooritamiseks põnevat keskkonda ja võimalust panustada ülikooli, siis ärikorralduse instituudi praktikandi ametikoht võib olla just Sinu jaoks. Tulevane praktikant saab vastavalt oma õppekavale ja praktika eesmärgile toetada instituudi erinevaid tegevusi ja valdkondi nende igapäevaste tegevuste toetamisel (sh turundus ja kommunikatsioon, personalitöö, erinevate tegevuste koordineerimine, organiseerimine ning õppe- ja teadustöö assisteerimine).

Turunduse praktikant

Turunduse praktikant toetab instituudi igapäevased turunduse tegevusi ning instituudi nähtavuse tõstmist. 

Töö on osalise koormusega ning tööaeg kokkuleppel. Peamised tööülesanded:

 • instituudi sotsiaalmeedia kanalite haldamine
 • sotsiaalmeedia sisu loomine
 • uudiskirja koostamine
 • foto- ja pilditöötlus
 • sündmuste kajastamine

Õppeassistent

Õppeassistent toetab õppejõudu õppeaine ettevalmistamisel, läbiviimisel ja hindamisel.

Töö on osalise koormusega ning tööaeg kokkuleppel. Peamised tööülesanded:

 • õppeainet puudutava info kogumine erinevatest allikatest
 • loengukonspektide täiendamine
 • slaidide vormistamine
 • kirjalike tööde kontrollimine
 • muud jooksvad ülesanded seoses õppetööga

Teadustöö assistent

Teadustöö assistent toetab uurimisrühmasid erinevate teadusprojektide ettevalmistamisel ning läbiviimisel. 

Töö on osalise koormusega ning tööaeg kokkuleppel. Peamised tööülesanded:

 • teadustöö assisteerimine
 • teaduskirjanduse ülevaate ettevalmistamine
 • andmete kogumine ja analüüs
 • muud jooksvad ülesanded

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri (õppeassistendi konkursi korral ka väljavõte oma läbitud õppeainetest) niipea kui võimalik aadressile marit.oja@taltech.ee. Lisainfo saamiseks konkursside kohta võta ühendust Marit Ojaga.