Tallinna Tehnikaülikool

Doktorikoolide läbiviimise eesmärgiks on doktoriõppe efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmine ning doktoriõppe vastavuse tagamine tööturu vajadustele. Doktorikoolide peamine alustingimus on kohustus viia doktorikoolide kaudu tegevusi ellu mitme asutuse koostöös.
Doktorikoolide kaudu toetatakse muuhulgas:

  • doktorantidele ja nende juhendajatele suunatud tegevusi;
  • doktoriõppe rahvusvahelistumist;
  • erialade ja sektoritevahelise koostöö tugevdamist;
  • erialade vahelise Eesti teaduskeele ja terminoloogia arendamist;
  • doktorikoolide ja valdkondade üleste tegevuste koordineerimist ja koostööd.

Doktorikoolid on projektipõhised ja toetatud Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Tallinna Tehnikaülikoolis tegutsevad doktorikoolid ja nendega seotud ülikoolid:

Haridus- ja teadusministri määrus „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“