Tallinna Tehnikaülikool

Ehituskonstruktsioonide teadus- ja katselaboratoorium

Laboratooriumi tegevuse põhieesmärgiks on oma valdkonnas õppe- ja teadustegevuse teenindamine, katsetustegevus, nõuande- ja konsultatsioonitegevus ning ekspertiiside läbiviimine.

Labor teostab järgmisi katsetustöid järgmistes valdkondades kõigile tellijatele kolmanda osapoolena:

  • Ehituspuit ja liimpuit – puidu mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste määramine s.h painde- ja survetugevus, paindeelastusmoodul, tihedus, niiskus. Ehituspuidu sõrmjätkude katsetamine.
  • Ümar- ja lehtterase mehaaniliste omaduste määramine – tõmbetugevuse, voolavuspiiri ja katkevenivuse määramine, paindekatse. Keevisõmbluste tugevuse määramine, sarrusvõrkude katsetamine.
  • Betoon – kuubikulise ja silindrilise survetugevuse määramine
  • Raudbetoonelemendid - elemendi tugevuse, jäikuse ja pragudekindluse hindamine