Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Ehituse ja arhitektuuri instituut koondab enda alla  seitse uurimisrühma, mis tegelevad nii õppe- kui teadustööga arhitektuuri, ehituskonstruktsioonide, ehitusprotsessi, liginullenergiahoonete, konstruktsiooni ja vedeleikumehaanika, teedeehituse, geodeesia ning vee- ja keskkonnatehnika valdkonnas

Arhitektuuri ja urbanistika akadeemia

Ülevaade ja kontaktid

Arhitektuur 3More

Ehituskonstruktsioonide uurimisrühm

Ülevaade ja kontaktid

konstruktsioonidMore

Ehitusprotsessi uurimisrühm

Ülevaade ja kontaktid

ehitusprotsessiMore

Liginullenergiahoonete uurimisrühm

Ülevaade ja kontaktid

liginullenergiahooneteMore

Konstruktsiooni ja vedelikumehaanika uurimisrühm

Ülevaade ja kontaktid

vedelikumehaanikaMore

Teedeehituse ja geodeesia uurimisrühm

Ülevaade ja kontaktid

teedMore

Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

Ülevaade ja kontaktid

vee ja keskkonnatehnikaMore

Olulisemad teadusuuringud

Ülevaade

esileht 2More

Laeb infot...

Ehituse Mäemaja väiksem

AVATI EHITUSE MÄEMAJA

25. augustil avati pidulikult Ehituse Mäemaja, mis on liginullenergiahooneks osaliselt ümber ja osaliselt uuesti ehitatud majana täna Tehnikaülikooli kõige energiatõhusam ja parima sisekliimaga õppe- ja teadushoone.

Ehituse Mäemaja avamine

Laeb infot...

Viited ajakirjandusse