Tallinna Tehnikaülikool

Hüdromehaanika teadus- ja katselaboratoorium

Hüdromehaanika teadus- ja katselaboratooriumi peamisteks tegevusvaldkondadeks on hüdromehaaniliste protsesside uurimine looduslikes ja tehislikes hüdraulilistes süsteemides.

Laboratooriumi ülesannete hulka kuuluvad katsetuse- ja laboriteenusete osutamine, katsemetoodika arendamine ning teadus-, arendus- ja õppetegevuse jaoks vajamineva teabe osutamine. Selle kvaliteedi tõstmiseks on viimastel aastatel renoveeritud labori ruumid ning täiendatud ja kaasajastatud katsetegevuses kasutatavat seadmeparki.

Kontakt

Laborisiseste katsete ja uuringusoovi osas võtta ühendust laboratooriumi juhatajaga:

Ivar Annus
Telefon: (+372) 620 2557, (+372) 620 2556
Faks: (+372) 620 2020
E-post: ivar.annus@taltech.ee

TTÜ Hüdromehaanika teadus- ja katselaboratoorium on leitav TTÜ Ehitajate tee 5 põhikompleksist, õppehoonest U03.

Teenused

Hüdromehaanika labori süda paikneb selle põranda all – ligi 150 m3 mahutavusega bassein, mis varustab veega laboris paiknevaid katsestende. Laboratooriumis paiknev 22 m pikkune veekanal on ainus omataoline lähiregioonis, võimaldades eksperimentaalselt uurida erinevaid hüdrotehnilisi ehitisi, rannikuprotsesse, setete liikumist jne. Lisaks paiknevad laboris erinevad torustendid.

Hüdromehaanika teadus- ja katselaboratooriumis töötav personal on osalenud mitmetes rahvusvahelistes eksperimentaaluuringu projektides, omades seega head kompetentsi omas valdkonnas.

Laboratoorsed katsed

  • Torude, toruarmatuuride ja liitmike vastupidavuse määramine siserõhule vastavalt standarditele ISO1167, 4427, 4437.
  • Hüdrotehniliste ehitiste (paisude, tammide, ülevoolude, truupide jms) mudelkatsetused.
  • Vee kvaliteedi ja muude parameetrite määramine nii väli- kui labori tingimustes. Labori seadmepark võimaldab mõõta jõgedes, ojades, valglates ja mujal lokaalselt kõiki kolme kiiruskomponenti; lisaks temperatuuri, õhu sisaldust, juhtivust, pH taset, soolsust, vajadusel ka ammooniumi, nitraadi ja kloriidi konsentratsiooni vees.
  • Torude täitmise ja tühjendamisega kaasnevate protsesside uurimine.
  • Vooluhulga mõõtmine avatud voolusängis (sademevee-, kanalisatsiooni- ja muud isevoolsed süsteemid).
  • Lokaalne sademete mõõtmine.
  • Voolustruktuuride visualiseerimine.
  • Ühe- ja kahefaasiliste voolamiste uurimine tuuletunnelis, aerodünaamilised katsetused.
  • Osakeste suuruse analüüs (0,01-3500 µm).