Tallinna Tehnikaülikool

Instituudi nõukogu

 1. Jarek Kurnitski, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, täisprofessor tenuuris, nõukogu esimees;
 2. Ivar Annus, ehituse ja arhitektuuri instituudi abiprofessor tenuuris;
 3. Artu Ellmann, ehituse ja arhitektuuri instituudi täisprofessor tenuuris;
 4. Alar Just, ehituse ja arhitektuuri instituudi kaasprofessor tenuuris;
 5. Targo Kalamees, ehituse ja arhitektuuri instituudi täisprofessor tenuuris;
 6. Aleksander Klauson, ehituse ja arhitektuuri instituudi täisprofessor tenuuris;
 7. Jaan Kuusemets, ehituse ja arhitektuuri instituudi abiprofessor tenuuris;
 8. Janek Laanearu, ehituse ja arhitektuuri instituudi kaasprofessor tenuuris;
 9. Irene Lill, ehituse ja arhitektuuri instituudi täisprofessor tenuuris;
 10. Kimmo Sakari Lylykangas, ehituse ja arhitektuuri instituudi täisprofessor tenuuris;
 11. Ergo Pikas, ehituse ja arhitektuuri instituudi abiprofessor tenuuris;
 12. Raido Puust, ehituse ja arhitektuuri instituudi abiprofessor tenuuris;
 13. Kristjan Tabri, ehituse ja arhitektuuri instituudi kaasprofessor tenuuris;
 14. Martin Thalfeldt, ehituse ja arhitektuuri instituudi abiprofessor tenuuris;
 15. Emlyn David Qivitoq Witt, ehituse ja arhitektuuri instituudi kaasprofessor tenuuris;
 16. Andrus Aavik, ehituse ja arhitektuuri instituudi dotsent, töötajate esindaja;
 17. Simo Ilomets, ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemlektor, töötajate esindaja;
 18. Katrin Kaur, ehituse ja arhitektuuri instituudi insener, töötajate esindaja;
 19. Roode Liias, ehituse ja arhitektuuri instituudi praktik-professor, töötajate esindaja;
 20. Karin Pachel, ehituse ja arhitektuuri instituudi kaasprofessor, töötajate esindaja;
 21. Johannes Pello, ehituse ja arhitektuuri instituudi vanemlektor, töötajate esindaja;
 22. Ivar Talvik, ehituse ja arhitektuuri instituudi dotsent, töötajate esindaja;
 23. Tanel Tuisk, ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor, töötajate esindaja;
 24. Jane Liise Nurk, ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant-nooremteadur, doktorantide esindaja.