Tallinna Tehnikaülikool

Teede ja liikluse teadus- ja katselaboratoorium

Tallinna Tehnikaülikooli Teede ja liikluse teadus- ja katselaboratoorium on akrediteeritud alates 19.06.2015 ning kehtib Eesti Akrediteerimiskeskuse tunnistus L268. 

Vaata labori akrediteerimisulatust SIIT.

Laboratooriumi peamiseks tegevusalaks on tee-ehitusmaterjalide laborisisene ja laboriväline katsetamine.

Katsetatavad materjalid on:

 • Asfaltsegud ja -katted
 • Bituumensideained
 • Kivimaterjal ja liivpinnased

 

Kontakt

Laborisiseste katsete osas palume võtta ühendust laboratooriumi juhatajaga.

Välikatsetega (kandevõime mõõtmine ja tihendusteguri määramine) tegeleb Rainis Eksi ning nende tellimisel palume võtta ühendust otse temaga.

Nimi

Amet

Mobiiltelefon

E-mail

Asukoht

ÜLDTELEFON

PROOVIDE VASTUVÕTMINE

512 1919

-

MÄEPEALSE 3

Kristjan Lill

Laboratooriumi juhataja ja kvaliteedijuht - katsetuste alane konsultatsioon ja teadusuuringud

530 22 437

kristjan.lill@taltech.ee

CON317

Urmo Pappel

Spetsialist -  asfaltsegude, bituumensideainete ja täitematerjalide katsetamine

530 57 537

urmo.pappel@taltech.ee

CON315

Julia Kutsõn

Spetsialist -  asfaltsegude, bituumensideainete ja täitematerjalide katsetamine

58780060

julia.kutson@taltech.ee

CON314

Virko Pirrus

Spetsialist -  asfaltsegude, bituumensideainete ja täitematerjalide katsetamine, proovide võtmine objektil

56621099

virko.pirrus@taltech.ee

CON314

Rainis Eksi

Tehnik - välikatsed (kandevõime, tihendustegur)

502 1648

rainis.eksi@taltech.ee

CON317

Asukoht

Laboratoorium asub Mäepealse 3, 12618 Tallinn (Ehituse Mäemaja).

Proovide vastuvõtt toimub hoone tagaküljel kolmanda garaažiukse kaudu, ligipääs territooriumile asub Lossi tänaval.

VAJUTA SIIA, ET NÄHA ASUKOHA SKEEMI

Proovide toomisel palume ukse taha jõudes kasutada ukse kõrval asuvat fono.

Teenused

Proove võtame vastu esmaspäevast reedeni kell 8.30 kuni 17.00, kuid soovitame siiski proove tuues alati ette helistada. Võimalusel võtame proove vastu ka muul kokkulepitud ajal.

Tellimiskirjade blanketid :

Proove võetakse vastu Mäepealse 3 hoone hoovipoolsest kolmandast garaažiuksest.

Proovide toomisel palume ukse taha jõudes kasutada ukse kõrval asuvat fono või helistada numbril 512 19 19

Katsed, mis on tähistatud lühendiga "EAK", on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud. Vaata täpset akrediteerimisulatust SIIT.

Asfaltsegud ja -katted

Nr Nimetus - meetod Standard Akrediteeritud
1 Sideainesisaldus ja terastikuline koostis EVS-EN 12697-1,2 EAK
2 Marshalli proovikehade valmistamine EVS-EN 12697-30
3 Güraatortihendajaga proovikehade valmistamine d=100/150 mm EVS-EN 12697-31
4 Mahumassi määramine (meetodid A, B, C ja D) EVS-EN 12697-6 EAK
5

Näiva erimassi määramine (mahuline ja hüdrostaatiline meetod)

EVS-EN 12697-5 EAK
6 Veepüsivuse määramine, meetod A EVS-EN 12697-12 EAK
7 Kaudse tõmbetugevuse määramine EVS-EN 12697-23 EAK
8 Marshalli stabiilsuse ja voolavuse määramine EVS-EN 12697-34
9 Puurkehade paksuse määramine (purustav meetod e puurkehade kihtide mõõtmine) EVS-EN 12697-36 EAK
10 Tihendusteguri ja poorsuse arvutamine EVS-EN 12697-8 EAK
11 Deformatsioonikindlus (rattaroopa katse) EVS-EN 12697-22 EAK
12 Poorsus pärast 10 güratsiooni EVS-EN 12697-31
13 Sideaine väljanõrgumine EVS-EN 12697-18 EAK
14 Dreenasfaldi osakeste kadu EVS-EN 12697-17
15 Bituumeni eraldamine asfaltsegust rotatsioonaurustiga EVS-EN 12697-3

Bituumensideained

Nr Nimetus - meetod Standard Akrediteeritud
1 Nõelpenetratsiooni määramine EVS-EN 1426 EAK
2 Sideaine ja täitematerjali nakkuvuse määramine Vialit-plaadi löökkatsega EVS-EN 12272-3
3 Nake rullpudeli meetodil (24, 48 või 72 h) EVS-EN 12697-11 EAK
4 Pehmenemistäpi määramine kuni 80° C EVS-EN 1427 EAK
5 Duktiilsus EVS-EN 13589
6 Elastne taastuvus EVS-EN 13398
7 RTFOT massikadu EVS-EN 12607-1 EAK
8 Pikaaegne vanandamine PAV EVS-EN 14769
9 Lisandi segamine bituumenisse High Shear mikseriga -
10 Sideaine eraldamine emulsioonist EVS-EN 13074-1
8 DSR katse (PG HT) EVS-EN 14770
9 BBR katse (PG LT) EVS-EN 14771

Kivimaterjal ja liivpinnased

Nr Nimetus - meetod Standard Akrediteeritud
1 Terastikuline koostis ja peenosiste sisaldus EVS-EN 933-1 EAK
2 Terakuju määramine plaatsusteguriga EVS-EN 933-3 EAK
3 Killustiku kulumiskindluse määramine. Mikro Deval EVS-EN 1097-1 EAK
4 Killustiku kulumiskindluse määramine. Põhjamaade katse (Nordic) EVS-EN 1097-9 EAK
5 Killustiku purunemiskindluse määramine Los Angelese meetodil EVS-EN 1097-2 EAK
6 Puistetiheduse ja tühiklikkuse määramine EVS-EN 1097-3
7 Niiskuse (veesisalduse) määramine EVS-EN 1097-5 EAK
8 Terade tiheduse ja veeimavuse määramine jämetäitematerjalil (püknomeetri meetod) EVS-EN 1097-6 p.8 EAK
9 Terade tiheduse ja veeimavuse määramine peentäitematerjalil (püknomeetri meetod) EVS-EN 1097-6 p.9 EAK
10 Terade tiheduse ja veeimavuse määramine jämetäitematerjalil (traatkorvi meetod) EVS-EN 1097-6 p.7 EAK
11 Terade kuivtihedus EVS-EN 1097-6 Lisa A EAK
12 Filtratsioonimooduli määramine optimaalse veesisalduse ja maksimaalse kuivtiheduse juures EVS 901-20 EAK
13 Filtratsioonimooduli määramine Sojuzdornii meetodil -
14 Filtratsioonimooduli määramine suure horisoontaalse või vertikaalse permeameetriga
15 Purustatud pindadega terade protsentuaalse sisalduse määramine EVS-EN 933-5
16 Kuivtiheduse ja veesisalduse laboratoorne määramine. Proctor-teim. (kuni 31,5 mm) EVS-EN 13286-2 EAK
17 Atterbergi piirid (plastsus ja voolavus) EVS ISO 17892-12

Kõik katsed mida meie labor ise teostada ei saa, viiakse läbi allhanke korras. Allhankija valib labor, kui klient seda tellimuses ei täpsusta.

Kuna Tallinna Tehnikaülikoolis on täitematerjalide ja betooni katsetamisele keskendunud ka Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratoorium, siis paljusid katseid on võimalik  meie kaudu allhanke korras neilt tellida. Siiani on allhanke korras põhiliselt katsetatud:

 • Külmakindlus (nii killustik kui ka betoon) nii vees kui soolalahuses
 • Proovikehade surve- ja tõmbetugevus
 • Metüleensinise katse
 • Huumuse sisaldus (võrdlus etalonlahusega või kuumutuskao meetod)
 • Karbonaatanalüüs
 • Purustatud pindadega terade sisaldus

Teekonstruktsioonide välikatsed

Nr Nimetus - meetod
1 Tihendusteguri määramine dünaamilise penetromeetriga
2 Kandevõime määramine INSPECTOR-seadmega

Proovide võtmine objektil

Vajadusel pakume oma Klientidele  teenust, mille puhul proovi tuleb objektile võtma meie labori esindaja.

Proovide võtmise võimekus on meil olemas tihendamata täitematerjalide ja asfaltsegude puhul. 

Tihendatud asfaltsegudest puurproovide võtmise teenust me EI PAKU.

Proove tuleme võtma ainult eelneval kokkuleppel. Teenuse hind sõltub objekti kaugusest ja meie spetsialisti poolt objektil proovide võtmisele kulutatud ajast.

Tulemuste konfidentsiaalsus

Labor käsitleb kliendilt saadud teavet ning kliendi tellimuse käigus omandatud teavet konfidentsiaalsena. Sellist informatsiooni avaldatakse ainult seadusega nõutud juhtudel ja Eesti Akrediteerimiskeskuse assessoritele.

Kaebuste esitamine laboratooriumile

Kaebuse käsitlemise protseduur esitatakse kliendile, kui viimane seda taotleb.

Kaebus tuleb laboratooriumile esitada kirjalikul teel, sates selle laboratooriumi juhile ja/või kvaliteedijuhile.

Kaebuses tuleb välja tuua minimaalselt:

 • Kaebuse esitaja (ettevõte ja kontaktisik)
 • Olukorra kirjeldus ja kaebuse sisu (nii detailselt kui võimalik)
 • Esitamise kuupäev ja allkiri

Pärast kaebuse menetlemist teavitatakse klienti menetluse tulemusest