Tallinna Tehnikaülikool

Kaasaegse ja tuleviku tuumatehnoloogia FERMIONI SUVEKOOL

Fermioni_suvekool

Fermi Energia korraldab tuumaenergia suvekooli

Suvekooli peateemaks on tuumaenergia. Jagame baasilisi teadmisi sellest, mis on tuumaenergia ning vaagime, milliseks kujuneb selle teadus- ja majandusharu tulevik järgmise 2-20 aasta jooksul.

Murrame tuumaenergia kohta levivaid müüte ning püüame mõista selle energialiigi kasutusvõimalusi tänapäeva ja lähituleviku Eestis.

Suvekoolis esinevad valdkonna asjatundjad:
- tuumaenergeetikud
- füüsikud
- ehitusvaldkonna spetsialistid jt

Fermioni suvekool on eelkõige suunatud bakalaureuseõppe tudengitele, aga võimalusel kaalume ka veidi nooremate ja vanemate tuumahuviliste kaasamist.

 • Sellest lähtuvalt oleme kujundanud ka ettekannete, mängude ja praktiliste ülesannete kogumiku nii, et kaasamõtlemisrõõmu oleks igaühel, sõltumata sellest, kas tuumaenergia tundub pigem hirmutava või põnevana.
 • Kõrgkoolis juba valitud õppesuund ei pea tingimata olema seotud tuumaenergiaga, kuid huvi energia, kliimamuutuste või füüsika vastu on kindlasti kasuks.
 • Tuumaenergia seondub paljude erialadega – geoloogia, keskkonnakaitse, majandus, psühholoogia, kommunikatsioon, rahvusvahelised suhted, julgeolek, personalitöö jne.
 • Suvekoolis osalenu saab tuumaenergiast teadmised, mida ei paku ükski füüsikaõpik ega veebiloeng.

Kui teema Sind huvitab, oled oodatud osalema 29.- 31. juuli.  Rohkem infot
Täida registreerimisvorm ja kirjuta täpsemalt oma huvist enne 30. juunit aadressil: fermi.ee/suvekool/.  Ole kärme registreeruma, sest kohtade arv on piiratud.

Noorte keskkonnateadlik tööhõive ja droonipiloodi töö

Project FLYOUTH

Elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala bakalaureusetudeng Mihhail Zautin panustas nii teoreetilises kui ka praktilises osas Erasmuse projekti, mis tutvustab noortele keskkonnateadlikke töökohti:  Zautin analüüsis, millised töövõimalusi pakutakse droonipilootidele.  
Droonid on erinevates sektorites laialdaselt kasutusel ja see turg areneb pidevalt, droonipiloote vajatakse ja otsitakse üha enam, eriti keskkonnarakendustes. Droonipiloodi amet on tänapäeval üks moodsamaid ja paljutõotavamaid ning tööpakkumisi selles vallas on üha enam.
Projekti eesmärk on toetada droonide kasutamise kaudu keskkonnasektori digitaliseerimist ning tutvustada noortele töövõimalusi selles valdkonnas.
Projekti sihtrühm on noored (18–25), kes soovivad vähendada oma töös keskkonnajalajälge, tahavad aidata kaasa sektori kaasajastamisele ja toetavad ringmajanduse põhimõtteid. Droonitehnoloogia on üks hea võimalus, millega liikuda keskkonna- ja energiatõhusate jätkusuutlikke tehnoloogiate kasutamise suunal.

Projekti nimi: „Droonipiloodid kui vastus noorte keskkonnasõbralikule tööhõivele“ (FLYOUTH)
Projekti kestus: 2022–2024
Partnerid: MTÜ Innova Estonia
(koordinaator) and MTÜ Pacto Verde (Spain)

Project_FLYOUTH
 • Selgitada paremini digitaliseerimise ja keskkonnaprobleemide vahelisi seoseid.
 • Tõsta noorte teadlikkust sellest, kui oluline on keskkonnakaitse.
 • Anda noortele keskkonnaprobleemidega võitlemiseks vajalikud oskused ja metoodikad.
 • Parandada noorte droonikäsitsemise oskusi, et nad saaksid kaasa lüüa keskkonnasektori digitaliseerimisel.
 • Anda noortele uusi oskusi, et nad saaksid leida keskkonnasõbraliku töökoha.
Project_FLYOUTH
Project_FLYOUTH

Õppearendus projektid

TALTECH-I ENERGEETIKA VALDKONNA ÕPPEKAVADE ARENDAMINE KASUTADES TEHISINTELLEKTI JA DIGITAALSETE KAKSIKUTE VÕIMALUSI

Projekti raames väljatöötatud õppematerjalid on valminud Haridus – ja Noorteameti  IT Akadeemia programmi toel.

EE_ins_õppematerjalid

Projekti eesmärk on tehisintellekti ja digitaalsete kaksikutega seotud kompetentside suurendamine energeetika valdkonna õppekavadel, mille tulemusena kujuneb nii tudengitel kui ka õppejõududel parem arusaam tänapäeva IKT-l põhinevatest lahendustest ja tagatakse erialade lõpetajatele tööturu ootustele vastav teadmiste tase.
The objective of this project is to increase the competences related to of artificial intelligence and digital twins in power engineering curriculums, as a result of which both students and lecturers will have a better understanding of modern ICT-based solutions and provide graduates with a level of knowledge that meets employers’ expectations.
Projekti periood: 01.05.2021 - 31.12.2022
Projektijuht: Jako Kilter, kaasprofessor tenuuris, Tallinna Tehnikaülikool, Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.

Jako Kilter, professor
Toomas Vaimann, vanemteadur
Lauri Kütt, vanemlektor
Argo Rosin, professor
Anton Rassõlkin, professor
Marko Tealane, nooremteadur
Tarmo Trummal, nooremteadur
Mari Löper, nooremteadur
Indrek Roasto, vanemlektor
Tarmo Korõtko, teadur
Madis Leinakse, teadur
Guido Andreesen, doktorant-nooremteadur
Nathalia De Morais Dias Campos, doktorant-nooremteadur

Kõrgkooliõpik:
T. Häring, V. Maask, F. Plaum and A.Rosin, „Basic of Machine Learning for Electrical Engineering“, Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia, 2021.

KOOLITUSMATERJALID – Tehisintellekti kasutusvõimalused energeetikas

Tehisintellekt tööstuslikus keskkonnas

EES5020 Automaatika ja releekaitse

EES5030 Elektrisüsteemide optimaaljuhtimine

EES5050 Infosüsteemid energeetikas

EES5180 - Energiasüsteemide digitaliseerimine , ATV0160 - Intelligentsed elektrivõrgud ja EEV5020 – Energiahaldus elektri tarkvõrkudes

EEV5010 Elektromagnetiline mõjutus, müra ja mõõtmine 

EEV5030 Electric transportation   (Elektertransport)

EEV5040 Industrial Automation and Drives  (Tööstusautomaatika ja elektriajamid)

EEV5100 Faults and Reliability of Electrical Equipment  (Elektriseadmete tõrked ja töökindlus)

MHT0110 Metroloogia ja mõõtetehnika

Reaalajasimulaatorile täiendavalt hangitud GTNETx2 moodul.

EE_ins_ap

Laborisse reaalajasimulaatoriga ühendatud National Instrumenti tööstuskontroller.

EE_ins_ap

Energeetika valdkonna õppekavade IKT oskuste arendamise programm

Energeetika valdkonna õppekavade IKT oskuste arendamise programmi raames väljatöötatud õppematerjalid on valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia programmi toel.
Õppekavaarendust on selle projekti raames toetanud

Hitsa

Basler DECS-250

Basler DECS-250 on sünkroongeneraatorite ergutusregulaator, mis on küllaltki levinud keskmise võimsusega reaalsete sünkroongeneraatorite juures. Näiteks on sama seade kasutusel enamikes viimase 10 aasta jooksul Eesti elektrisüsteemiga ühendatud elektrijaamades. Seadme eesmärgiks on juhtida sünkroongeneraatori ergutust ning tagada masinal korrektne pinge juhtimine ja vajadusel võnkumiste summutamine. Seame abil on elektrisüsteemide dünaamika laboris võimalik uurida ja mõista sünkroongeneraatorite ergutussüsteemide käitumist, testida erinevate seadistuste mõjusid ja toetada elektrijaamade talitluse hindamisega seotud tegevusi.
Seade on kasutusel elektrisüsteemide tehnilist sisu käsitletavates õppeainetes Elektrisüsteemide stabiilsus ning Releekaitse ja automaatika.

Basler DECS_250

Täpsem info seadme ja selle rakendusvõimaluste kohta on esitatud: https://www.basler.com/Product/DECS-250-Digital-Excitation-Control-System

National Instrument cRIO-9045

National Instrumenti kontroller cRIO-9045 on seade, mis võimaldab reaalsetes tingimustes testida eelnevalt välja töötatud juhtimisalgoritme. Õppetegevuse raamistikus on seade kasutusel õppeainetes Elektrisüsteemide stabiilsus ning Releekaitse ja automaatika. Tegemist on modulaarse seadmega, millest tulenevalt on sellega võimalik juhtida erinevaid protsesse ja samuti on seda võimalik täiendada erinevate täiendavate moodulitega, mille tulemusel on tema kasutusvaldkond väga lai.

National Instruments cRIO-9045 8-Slot CompactRIO Controller
Features

 • 1.30 GHz Dual Core Intel Atom Processor
 • Kintex-7 70T FPGA
 • 4 GB Hard Drive; 2 GB RAM
 • (2) Ethernet Ports on Controller
 • GigE Vision Supported
 • -20 °C to 55 °C Operating Temperature Range
 • Synchronized Enabled
cRIO-9045

Description
The National Instruments cRIO-9045 8-Slot CompactRIO Controller is a rugged, high-performance, customizable embedded controller that offers Intel Atom dual-core processing, NI-DAQmx support, and an SD card slot for data-logging, embedded monitoring, and control. It includes a Kintex-7 70T FPGA with LabVIEW FPGA Module support for advanced control and coprocessing. The controller provides precise, synchronized timing and deterministic communications using Time Sensitive Networking (TSN), which is ideal for highly distributed measurements. This controller offers several connectivity ports, including Gigabit Ethernet, USB 3.1, USB 2.0, RS232, and RS485 ports. You can use the USB 3.1 ports to add a local human machine interface and program, deploy, and debug software, which simplifies application development.

RT box

Seadme kirjeldus:
Seade RT box on riistvarasimulaator, mis on mõeldud jõuelektroonika muundurite simuleerimiseks ja juhtimiseks. Sisuliselt on tegu võimsa arvutiga, mis suudab realajas jäljendada suvalise jõuelektroonika muunduri või juhtimissüsteemi käitumist. See tähendab, et RT boxi külge on võimalik ühendada vastavalt kas reaalne mikrokontroller või muundur, et neid testida ja juhtimistarkvara arendada. Seade sobib hästi kasutamiseks teadus- ja õppetöös.
Hetkel kasutatakse seadet Jõuelektroonika õppeainetes ATV0080 ja EEV5050 jõuelektroonika muundurite ja nende juhtimismeetodite tundmaõppimiseks.

RT box
RT box

Põhilised tehnilised parameetrid:

PLECS RT-Box
Processor Xilinx Zynq Z-7030, 1 GHz
Analog in 6 channels 16-bit
Analog out 6 channels 16-bit
Digital in 32 channels
Digital out 32 channels
PWM out 32 ch, resol. 7.5 ns
Features HIL, RCP
Connectivity Ethernet, SFP, USB

Elektrisüsteemide valdkonna õppetegevuses on olulise tähtsusega vastavate arvutustarkvarade kasutamine. Käesoleva projekti raames hangitud tarkvarad võimaldavad õpetada elektrisüsteemide põhimõtteid ja arutleda toimuvate protsesside üle ning seeläbi suurendada arusaamist võrgus toimuvatest protsessidest.

CAPE (Computer-Aided Protection Engineering) – Elektrisüsteemi releekaitse arvutamise ja analüüsimise tarkvara
Täiendav info: https://new.siemens.com/global/en/products/energy/services/transmission-distribution-smart-grid/consulting-and-planning/pss-software/psscape.html ja https://www.electrocon.com/capeintro.php

PSS/E (Power System Simulator for Engineering) – Elektrisüsteemide planeerimise ja analüüsi tarkvara
Täiendav info: https://new.siemens.com/global/en/products/energy/services/transmission-distribution-smart-grid/consulting-and-planning/pss-software/pss-e.html

HOMER Energy – Hajatootmise optimeerimise ja analüüsi tarkvara
Täiendav info: https://www.homerenergy.com/

windPRO – Tuuleelektrijaamade planeerimise ja analüüs tarkvara
Täiendav info: https://www.emd.dk/windpro/

Prototüüpimise laborid

Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi laborid on ajakohaste laboritöökohtadega, mida tudengid saavad kasutada nii õppetöös kui ka lõputöö tegemisel.
Laborites ning nendes paiknev riist- ja tarkvara kasutamine on võimalik kokkuleppel.  Rohkem infot siin.

Tudeng - osale ja võida!

The MathWorks Minidrone Competitions introduce participants to Model-Based Design using Simulink. Through these competitions, participants design a line follower algorithm for a minidrone. Along the way, they receive an introduction to Model-Based Design—they'll design the system, model its behavior, and deploy their algorithm to hardware.

EE_isn_competition
EE_isn_competition

For more information scan QR code or contact:  Viktor RJABTSIKOV

We invite you to take part of the Bosch Future Mobility Challenge. Bosch Future Mobility Challenge is an international technical competition initiated by Bosch Engineering Center Cluj in 2017. The competition invites student teams every year to develop autonomous driving and connectivity algorithms on 1/10 scale vehicles, provided by the company, to navigate in a designated environment simulating a miniature smart city. The students work on their projects in collaboration with Bosch experts and academic professors for several months to develop the best-performing algorithms. For the finals, the best teams are selected, and the top ones will be awarded with great prizes.
Link of the event: https://boschfuturemobility.com/

Bosch

There you will be able to present your questions and get more details.
It’s a great chance to learn about:

 • Machine vision applications
 • Robot operating system (ROS)
 • Embedded systems (Raspberry Pi 4, Jetson Nano, NucleoF401RE)
 • Control of systems
 • Programming in Python or C++
 • Project management and teamwork

Competition manager: Daniil Valme
email: daniil.valme@taltech.ee

WELCOME TO THE CHALLENGE!

Kasulikke viiteid

TalTech raamatukogu võimaldab ligipääsu Eesti standarditele EVSi vahendusel. Täistekstide lugemiseks on vajalik kasutajanimi ja salasõna.      / Kasutajanimi: lib@ttu.ee       Salasõna: ttu_lib

Standardeid saab üksnes lugeda, printimine ja salvestamine ei ole võimalik. Standardite täistekstidele on juurdepääs ülikooli arvutivõrgus. Kaugligipääsuks tuleb seadistada kaugtööühendus EduVPN ja seejärel kasutada sisselogimise võimalust.

Tarkvara

Kõik mehhatroonika tudengid saavad küsida Fusion 360 litsentsi, mida on võimalik kasutada kas lõputöö raames, õppeprojektide tegemisel või kodus nokitsemiseks.

Fusion 360

Fusion 360 on mitmeid kasutusvõimalusi:

 • 3D modeleerimine
 • Generatiivne disain
 • Elektroonika ja PCB disain
 • Simulatsioonid ja muud teised funktsioonid.

Juhul kui on soov endale see litsents saada siis kirjutage emailile: viktor.rjabtsikov@taltech.ee, kus kirjutate ka, mida te plaanite selle litsentsiga teha.