Tallinna Tehnikaülikool

Koolitused

Raamatukogu koolituste eesmärgiks on arendada infokirjaoskust: jagada teadmisi ja oskusi tulemuslikuks infootsinguks nii traditsioonilistest kui e-infoallikatest, õpetada leitud informatsiooni kriitiliselt hindama ning eetiliselt kasutama. Koolitused toimuvad õpiperioodil. 

Koolitus*

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

05.04

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Autoriõigus ja intellektuaalomand

11.04

16.00

Tallinna Saksa Gümnaasium

K. Luik

Tellitud koolitus

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

12.04

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

19.04

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Autoriõigus ja intellektuaalomand

21.04

11.30

Tallinna Kristiine Gümnaasium

K. Luik

Tellitud koolitus

Find and cite!

- Finding academic literature
- Evaluating the credibility of sources
- Citing and managing references
- Search portal PRIMO, online catalogue ESTER
- Remote access to databases

26.04

15.00-16.00

All students

LIB-217

A. Aavik

No registration required
Recommended to bring a laptop

*Kava on täiendamisel.

Koolitus

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Lõputöö nädal

27.02-03.03

Kõik huvilised

LIB-217

A. Aavik
K. Mägi
K. Märtmaa
M. Soidla
M. Võrk

Vali koolitus ja registreeru

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

01.03

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Kuidas leida publitseerimiseks sobivat teadusajakirja? Uued nõuded – kvartiilid ja klassifikaatorid

07.03

16.00-17.00

Teadlased, doktorandid

LIB-522 või MS Teams

P. Remmelgas

Registreerimine piret.remmelgas@taltech.ee

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

08.03

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

How to find a scientific journal for publication? New requirements – quartiles and classifiers

14.03

16.00-17.00

Researchers, doctoral students

LIB-522 or MS Teams

P. Remmelgas

Registration piret.remmelgas@taltech.ee

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

15.03

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Best Practices for getting a scholarly paper published by IEEE

- how to organize and structure a high-quality paper
- how to select an appropriate IEEE periodical or conference
- how to publish open access articles and
- how to avoid rejection of your paper

20.03

13.00-14.00

Researchers, doctoral students

Zoom
Passcode: 148960

Eszter Lukács (IEEE)

Contact: katri.magi@taltech.ee

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

22.03

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Mägi

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Elsevier seminar

13.30–15.00 Scopus for researchers
15.30–17.00 How to find a good journal wisely

23.03

13.30–17.00

Researchers, doctoral students

SOC-221

Paula Milewska, Bartek Więckowski (Elsevier)

Contact: katri.magi@taltech.ee

Lõpetajate seminar 2023. Infootsing raamatukogu andmebaasides.

28.03

17.15-18.00

Kõik huvilised

NRG-226

K. Märtmaa 

Registreerimine

Find and cite!

- Finding academic literature
- Evaluating the credibility of sources
- Citing and managing references
- Search portal PRIMO, online catalogue ESTER
- Remote access to databases

29.03

15.00-16.00

All students

LIB-217

A. Aavik

No registration required
Recommended to bring a laptop

Koolitus

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Library services for New Academic Staff Information Day

01.02

New academic staff

NRG-621

A. Aavik

More information

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

01.02

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Raamatukogu otsinguportaal Primo

Raamatukogu teavikute ühisotsing (trükised ja e-teavikud). Konkreetse teaviku otsing: raamat, artikkel, ajakiri. Päringu koostamine. Teemaotsing. Otsingu täpsustamine ja laiendamine. Viitekirjed. Isikliku kasutajakonto võimalused.

06.02

16.00-17.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Registreerumise link

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

08.02

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

15.02

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Infootsing teadusandmebaasides

15.02

17.30

IAHM Meditsiinitehnika ja-füüsika eriala magistrandid

SOC-221

K. Märtmaa

Tellitud koolitus õppeaine "Erialased seminarid ja ettekanded" jaoks


Andmehaldusplaan projekti kavandamisel ja taotluse esitamisel

16.02

16.00-17.00

Teadlased, doktorandid, projektikirjutajad

LIB-522 või MS Teams

J. Kirss

Eelregistreerimine janelle.kirss@taltech.ee

Find and cite!

- Finding academic literature
- Evaluating the credibility of sources
- Citing and managing references
- Search portal PRIMO, online catalogue ESTER
- Remote access to databases

22.02

15.00-16.00

All students

LIB-217

K. Mägi

No registration required
Recommended to bring a laptop

Data management plan for project planning and proposal submission

22.02

16.00-17.00

Researchers, doctoral students, project writers

LIB-522 or MS Teams

J. Kirss

Register janelle.kirss@taltech.ee

Lõputöö nädal

27.02-03.03

Kõik huvilised

LIB-217

A. Aavik
K. Mägi
K. Märtmaa
M. Soidla
M. Võrk

Vali koolitus ja registreeru

Koolitus

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

04.01

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

11.01

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Raamatukogu teenused ja infootsing

13.01

Püha Johannese Kool

K. Luik, A. Aavik, K. Mägi

Tellitud koolitus

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

18.01

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Find and cite!

- Finding academic literature
- Evaluating the credibility of sources
- Citing and managing references
- Search portal PRIMO, online catalogue ESTER
- Remote access to databases

25.01

15.00-16.00

All students

LIB-217

A. Aavik

No registration required
Recommended to bring a laptop

Orientation Days: Library Services

27.01

12.45-13.10

New exchange students

NRG-226

A. Aavik

More information

Numbriline viitamine IEEE stiili näitel

Viitamise üldised reeglid. Erinevad viitamisstiilid. IEEE stiili näited.

27.01

15.00-15.30

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Registreerumise link

Koolitus

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Raamatukogu teenused ja infootsing

01.12

14.30-15.30

Mustamäe Gümnaasiumi 10. klass

K. Luik

Tellitud koolitus

Teadusajakirja ja -artikli tunnused

05.12

11.30-12.00

Kõik huvilised

LIB-217 K. Märtmaa

Registreerimise link

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

07.12

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Raamatukogu teenused ja infootsing

08.12

08.30-09.30

Kristiine Gümnaasiumi 10. klass

SOC-310

K. Luik, A. Aavik

Tellitud koolitus

Kuidas leida standardeid?

Standardimise eesmärgid ja põhimõtted. Standardimistasandid. EVS.

08.12

11.30-12.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Registreerumise link

Reference manager Mendeley

13.12

11.30-12.00

Students & staff

LIB-217

A. Aavik

Register here

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

14.12

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Kuidas leida lugemist vabaks ajaks

- E-kataloog ESTER
- Andmebaas PressReader

20.12

15.30-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Mägi

Registreerumise link

Koolitus

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Introduction to engineering reference and teaching platform AccessEngineering

02.11

15.00-16.00

Staff & students

Zoom

AccessEngineering

Vaata veebinari järele
Salasõna: TalTech@mheng112

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

02.11

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Mägi

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Numbriline viitamine IEEE stiili näitel

Viitamise üldised reeglid. Erinevad viitamisstiilid. IEEE stiili näited.

03.11

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Registreerumise link

Ingliskeelsete tekstide automaatkorrektor Grammarly

- Installeerimine ja kasutamine
- Brauserilaienduse lisamine
- MS Office lisavidinad

07.11

12.00-12.30

Kõik huvilised

LIB-217

K. Mägi

Registreerumise link

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

09.11

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Using search portal Primo

10.11

10.00-10.45

All students & staff

LIB-217

A. Aavik

Register here

Raamatukogu teenused ja infootsing

10.11

Mustamäe Gümnaasiumi 10. klass

LIB-522

K. Luik

Tellitud koolitus

Raamatukogu otsinguportaal Primo

Raamatukogu teavikute ühisotsing (trükised ja e-teavikud). Konkreetse teaviku otsing: raamat, artikkel, ajakiri. Päringu koostamine. Teemaotsing. Otsingu täpsustamine ja laiendamine. Viitekirjed. Isikliku kasutajakonto võimalused.

14.11

17.00-18.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Registreerumise link

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

16.11

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

A. Aavik

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Viitehaldustarkvara Zotero

17.11

17.00-18.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Mägi

Registreerumise link

Kuidas leida standardeid?

Standardimise eesmärgid ja põhimõtted. Standardimistasandid. EVS.

22.11

11.30-12.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Registreerumise link

Using search portal Primo

22.11

16.00-16.45

Kõik huvilised

LIB-217

A. Aavik

Register here

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

23.11

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Google & teadusinfo otsimootor Google Scholar: otsinippe

25.11

17.00-17.30

Kõik huvilised

LIB-217

K. Mägi

Registreerumise link

Teadusajakirja ja -artikli tunnused

28.11

11.30-12.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Registreerumise link

Tulemuslik otsing andmebaasides

29.11

14.00-15.30

EAUI õpperühm

LIB-217

M. Soidla

Tellitud koolitus EAUI õpperühmale

Find and cite!

- Finding academic literature
- Evaluating the credibility of sources
- Citing and managing references
- Search portal PRIMO, online catalogue ESTER
- Remote access to databases

30.11

15.00-16.00

All students

LIB-217

A. Aavik

No registration required
Recommended to bring a laptop

Koolitus

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Research data management: short overview

03.10

17.30

Doctoral students of TADD study programme

SOC

J. Kirss

Special workshop for doctoral study

How to find suitable scientific journal for publishing: a short overview

03.10

18.30

Doctoral students of TADD study programme

SOC

K. Bobrov

Special workshop for doctoral study

Infootsing teadusandmebaasides

04.10

15.30-17.00

Äriinfotehnoloogia magistrandid

Teams

K. Märtmaa

Tellitud koolitus ITB8831 Magistriseminar II (ÄriIT) raames

Tulemuslik infootsing andmebaasides

05.10

10.00-13.15

EARM-22 õpperühm

LIB-217

M. Soidla
K. Mägi

Tellitud koolitus õpperühmale õppeaine Teadustöö alused (EKM3300) raames

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

05.10

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-220

K. Mägi

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Information sources and guidelines for referencing

05.10

15.00-17.00

Master students of IVGM study program

LIB-217

K. Märtmaa

For course ITE4310

Raamatukogu teenused ja infootsing

07.10

Mustamäe Gümnaasiumi 10. klass

LIB-522

K. Luik

Tellitud koolitus

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

12.10

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-220

M. Soidla

Registreerumise link
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Information sources and guidelines for referencing

12.10

15.00-17.00

Master students of IVGM study program

LIB-217

K. Märtmaa

For course ITE4310

Raamatukogu teenused ja infootsing

14.10

Mustamäe Gümnaasiumi 10. klass

LIB-522

K. Luik

Tellitud koolitus

Lõputöö nädal

17.-21.10

Kõik huvilised

LIB-217

A. Aavik
K. Mägi
K. Märtmaa
M. Soidla
M. Võrk

Vali koolitus ja registreeru

Viitehaldustarkvara Zotero

18.10

15.30-17.00

Äriinfotehnoloogia magistrandid

MS Teams

K. Mägi

Tellitud koolitus ITB8831 Magistriseminar II (ÄriIT) raames

Andmehaldusplaani koostamine

20.10

15.00-17.00

Teadlased, doktorandid

MS Teams

J. Kirss

janelle.kirss@taltech.ee

Raamatukogu teenused ja infootsing

21.10

Mustamäe Gümnaasiumi 10. klass

LIB-522

K. Luik

Tellitud koolitus

Google & teadusinfo otsimootor Google Scholar: otsinippe

25.10

11.30-12.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Mägi

Eelregistreerimist ei vaja

Avatud juurdepääsuga publitseerimine TalTechis

25.10

12.00-12.30

Kõik huvilised

LIB-217 ja MS Teams

S. Jantson

Teamsi kaudu osalemiseks registreeru signe.jantson@taltech.ee

Raamatukogu otsinguportaal Primo

Raamatukogu teavikute ühisotsing (trükised ja e-teavikud). Konkreetse teaviku otsing: raamat, artikkel, ajakiri. Päringu koostamine. Teemaotsing. Otsingu täpsustamine ja laiendamine. Viitekirjed. Isikliku kasutajakonto võimalused.

25.10

15.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Registreerumise link

Finding and citing literature

- Finding academic literature
- Evaluating the credibility of sources
- Citing and managing references
- Search portal PRIMO, online catalogue ESTER
- Remote access to databases

26.10

15.00-16.00

All students

LIB-217

A. Aavik

No registration required
Recommended to bring a laptop

Koolitus

Toimumise aeg

Sihtgrupp

Koht

Koolitaja

Lisainfo ja registreerimine

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

07.09

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Raamatukogu teenused. Andmebaasid.

12.09

16.00-17.00

Majandus-teaduskonna uued doktorandid

SOC-460

M. Võrk

Tellitud koolitus, uute doktorantide infotunni osa

Infootsing teadusandmebaasides

13.09

12.00-13.30

IABB õppekava tudengid

ICT-A1

K. Märtmaa

Tellitud koolitus õpperühmale

Reference manager Zotero

- Installation
- Collecting sources in Zotero
- Adding in-text citations and reference list

13.09

18.00-19.00

All students

LIB-217

K. Mägi

Registration link

Infootsing teadusandmebaasides

14.09

17.15-18.45

HAAM-31 õpperühm

SOC-417

M. Võrk

Tellitud koolitus õpperühmale

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

14.09

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Soidla

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Infootsing teadusandmebaasides

15.09

10.00-11.20

HAAB-11 õpperühm

SOC-417

M. Võrk

Tellitud koolitus õpperühmale

Kuidas leida kirjandust ja viidata

- Kuidas otsida konkreetset teavikut
- Kuidas leida kirjandust teema järgi
- Märksõnade valimine, otsiprofiili koostamine
- Otsinguportaal PRIMO, e-kataloog ESTER
- Viitamine
- Kaugjuurdepääs andmebaasidele

21.09

15.00-16.00

Kõik huvilised

LIB-217

M. Võrk

Eelregistreerimist ei vaja
Soovitav kaasa võtta sülearvuti

Library services

21.09

12.20-12.40

Academic staff

NRG-537

A. Aavik

New Academic Staff Information Day

Raamatukogu otsinguportaal Primo

Raamatukogu teavikute ühisotsing (trükised ja e-teavikud). Konkreetse teaviku otsing: raamat, artikkel, ajakiri. Päringu koostamine. Teemaotsing. Otsingu täpsustamine ja laiendamine. Viitekirjed. Isikliku kasutajakonto võimalused.

22.09

16.00-17.00

Kõik huvilised

LIB-217

K. Märtmaa

Registreerumise link

Ingliskeelsete tekstide automaatkorrektor Grammarly

- Installeerimine ja kasutamine
- Brauserilaienduse lisamine
- MS Office lisavidinad

28.09

14.00-15.00

Kõik huvilised

MS Teams

K. Mägi

Registreerumise link

Finding and citing literature

- Finding academic literature
- Evaluating the credibility of sources
- Citing and managing references
- Search portal PRIMO, online catalogue ESTER
- Remote access to databases

28.09

15.00-16.00

All students

LIB-217

K. Mägi

No registration required
Recommended to bring a laptop

Iseõppijale

Infootsingu kursus MOODLE-is

Kursuse sisu:

  • Infootsioskuste omandamine
  • Infoallikate kasutamise juhendid
  • Praktilised ülesanded e-kataloogist ESTER, andmebaasist ISE, otsinguportaalist Primo, e-raamatute andmebaasist Ebook Central, teadusinfo otsimootorist Google Scholar
  • Patentide ja standardite andmebaasid
  • Plagiaadi vältimine, viitekirjete koostamine, viitehaldustarkvara Zotero

Tule konsultatsioonile

Kui soovid personaalset nõustamist infootsingul, abi kirjanduse leidmisel lõputöö jaoks, andmebaaside kasutamisel jne, võid tellida konsultatsiooni raamatukogu ainespetsialistilt (TalTechi liikmeskonnale tasuta).
Konsultatsioon kestab kuni 1 tund ja toimub raamatukogus või MS Teamsi vahendusel.

Täida vorm