Tallinna Tehnikaülikool

Elektrimasinate uurimisrühm

TalTechi elektrimasinate grupp tegeleb elektrimasinate (mootorid, generaatorid, trafod) arvutuste, modelleerimise, juhtimise, katsetuste ja arendusega.

Lisaks ekspertiisid, konsultatsioonid, koolitused, teaduspartnerlus.

ELEKTRIMASINATE UURIMISRÜHMI ROLL-UP

EE_inst_Elektrimasinad
EE_ins_illustration

Ants Kallaste
ANTS KALLASTE
Kaasprofessor tenuuris
 

ETIS
ORCID

Toomas Vaimann

TOOMAS VAIMANN

Juhtivteadur
ETIS
ORCID
Bilal Asad

BILAL ASAD

Teadur
ETIS
ORCID
Anton Rassõlkin

ANTON RASSÕLKIN

Kaasprofessor tenuuris
ETIS
ORCID
Hans Tiismus

HANS TIISMUS

Researcher
ETIS
ORCID
Hadi Ashraf Raja

HADI ASHRAF RAJA 

Researcher
ETIS
ORCID
Karolina Kudelina

KAROLINA KUDELINA

Doktorant-nooremteadur
ETIS
ORCID

MARTIN SARAP

Doktorant-nooremteadur
ETIS
ORCID

Usman Muhammad Naseer

MUHAMMAD USMAN NASEER

Doktorant-nooremteadur
ETIS
ORCID

Muhammad Usman Sarda

MUHAMMAD USMAN SARDAR

Doktorant-nooremteadur
ETIS
ORCID

Siarhei Autsou

SIARHEI AUTSOU

Doktorant-nooremteadur
ETIS
ORCID

SHAHID HUSSAIN

SHAHID HUSSAIN

Doktorant-nooremteadur
ETIS
ORCID

Zahoor Ahmad

ZAHOOR AHMAD

Doktorant-nooremteadur
ETIS
ORCID

Aeglasekäigulised püsimagnetgeneraatorid tuuleenergia rakendusteks

 • Teadus-arendustegevus väikese ja keskmise võimsusega radiaalvooga masinatele (1-150 kVA)
 • Nii sise- kui ka välisrootoriga konstruktsioonid eri magnetmaterjalidega (NdFeB, SmCo, ferriit)
 • Edasiarendused 250 kW ja 3 MW tuulikute generaatoritele
 • Masina parameetrite arvutused ja projekteerimine
 • FEM modelleerimine
 • Soojuslik modelleerimine ja analüüs
 • Kadude analüüs ja estimatsioon

Elektrimasinate diagnostika

 • Diagnostika alased uuringud on toimunud elektrimasinate grupis viimase seitsme aasta jooksul
 • Põhiliselt asünkroonmasinate rootori ja staatori rikete diagnoosimine (rootori vardad, ekstsentrilisus, staatori lühised)
 • Arenev valdkond püsimagnetitega sünkroonmasinate diagnostika

Elektrimasinate ja –ajamite projekteerimine ja optimeerimine

 • Optimeerimisprotseduuri arendamine, mis võtab arvesse masina terve elukaare, ökodisaini direktiivist tulenevad reeglid ja keskkonnamõjude vähendamise
 • Simulatsioonivahendite arendamine, informatsioon ettevõtetelt, pilvearvutus
 • Praktiline väljund kuni 40 kVA püsimagnet-reluktantsmasin
 • Elukaarepõhine keskkonnamõjude hindamine
 • Soojuslik analüüs
 • Toiteallikate modelleerimine
 • Kadude analüüs
 • Optimeerimine

Püsimagnetmaterjalid taastuvenergia rakendustes

 • Turul olevate materjalidega võrdsete või paremate magnetiliste omadustega materjalide arendamine, mis oleksid odavamad ja keskkonnasõbralikumad
 • Püsimagnetsulamite arendamine
 • Kõrge temperatuuritaluvusega magnetmaterjalide arendamine (kuni 150°C)
 • Uute püsimagnetite prototüüpimine (vähendatud Nd ja Dy sisaldus)
 • Magnetiliste omaduste spetsifitseerimine ja mõõtmine
 • Integratsioon elektrimasinatesse (elektromagnetiline, soojuslik)

LABORITEENUSED

 • elektrimasinate jahutustingimuste jälgimine tuuletunnelis
 • elektrimasinate katsetused ja diagnostika

Kontakt:
Toomas VAIMANN
toomas.vaimann@taltech.ee
6203800

Veel infot

Teaduslikud partnerid

Elektrimasinate gruppi teaduslik koostöövõrgustik koosneb, kuid mitte ainult, ülikoolidest ja teadusasutustest Eestist, Soomest, Lätist, Rootsist, Tsehhist, Venemaalt ja teistest riikidest.

EE_inst_EM

Tööstuslikud partnerid

Grupp aktiivselt laiendab rahvusvahelist koostöövõrgustikku ning otsib uusi koostööpartnereid elektrimasinate valdkonnas. On mitmeid rahvusvahelisi ja kodumaiseid ettevõtteid, kellega Elektrimasinate gruup kostööd teeb. Tuntuimad neist on järgmised:

EE_inst_EM

Kontakt