Tallinna Tehnikaülikool

Elektrisüsteemide uurimisrühm

Elektrisüsteemide uurimisrühm tegeleb elektrisüsteemi tervikküsimustega alates elektrivõrkude planeerimisest, elektrisüsteemide modelleerimisest kuni elektrijaamade ehitamise ning katsetamiseni välja. Uurimisrühma pädevusse kuuluvad arendus-, uurimis-, konsultatsiooni-, ekspertiisi- ja modelleerimisteenused.

ELEKTRISÜSTEEMIDE UURIMISRÜHMA ROLL-UP

POWER SYSTEMS RESEARCH GROUP

Elektrivõrgud

 • planeerimine, sh püsitalitluse ja stabiilsuse arvutused, töö kindluse hindamine, võrgukadude optimeerimine, majanduslikud analüüsid pimekäivitusvõimekuse arvutused ja hindamine, reaktiivvõimsuse kompenseerimine
 • projekteerimine ja ehitus
 • releekaitse ja automaatikasüsteemid

Elektrisüsteemid

 • reaalajas talitluse simuleerimine ja juhtimine (RTDS)
 • talitluse ja elektri kvaliteedi  mõõtmised

Elektrijaamad

 • elektrijaamade talitlus, sh vastavus võrgueeskirja ja võrguettevõtjate tehnilistele nõuetele
 • ehitamise ja liitumise alased  konsultatsioonid
 • modelleerimine võrguarvutustarkvarades (PSCAD, PSS/E, DlgSILENT)
 • juhtkontrollerite arendamine,  seadistamine ja katsetamine
 • talitluse mõõtmine, sh vastuvõtukatsetused, kvaliteedimõõtmised 
 • side- ja juhtimislahenduste  arendamine, seadistamine ja katsetamine

Kontakt:
Jako KILTER
jako.kilter@taltech.ee
6203708

Veel infot

Kontakt