Tallinna Tehnikaülikool

Energiamajanduse ja kõrgepingetehnika uurimisrühm

Energiamajanduse uurimisrühm tegeleb energiasüsteemi, selle osade ja elektrituru kontekstis erinevate analüüside läbiviimisega. Uurimisrühm on pädev elektrisüsteemi ja elektrituru talituse majanduslikes ning tehnilistes modelleerimistes, mida viiakse läbi erinevate tarkvaradega nagu Balmorel, LEAP, EnergyPro ja TIMES. Energiamajanduslike arengute alastes analüüsides hinnatakse arengustsenaariume energiasektoris ning prognooside põhjal leitakse optimaalne süsteemi energiavarustuse tase. Tulemusena aidatakse kaasa energiapoliitika arendamisele ning riikliku pikaajalise energiastrateegia väljatöötamisele.
 

EE_ins_illustration

Uurimisgrupi eesmärk on uurida kõrgepinge isolatsioonimaterjale ja kõrge pinge ning suure elektriväljatugevuse mõju elektriseadmetele. Keskendutakse isolatsiooni uurimisele ja isolaatorite kasutamisele õhu- ja kaabelliinidel. Täiendavalt uuritakse elektrikvaliteedi mõju kõrgepingeseadmetele nagu trafod, kaabelliinid jt elektriseadmed. Uuteks murekohtadeks on suures ulatuses ja kiirelt muutuvad võimsused ja ebalineaarsed koormused. Uurimustöö käigus püütakse anda hinnang töökindlusele ja seadmete jääkressursile mõõtes erinevaid keskkonna ja materjali omadusi.

kui Teil on

 • vajadus luua projekt, ettevõtte või riigi strateegiast lähtuv elektroenergeetiline lahendus ning soovite saada ülevaadet tehnilistest ja majanduslikest riskidest investeeringute juures;
 • soov leida nii keskkonnasäästlikumaid kui ka majanduslikult efektiivsemaid energialahendusi oma ettevõtte jaoks;
 • soov mõista, kas energeetilistesse lahendustesse investeerimine toetab ettevõtte eesmärkide saavutamist;
 • valikuvõimalus erinevate lahenduste vahel ning vajate konsultatsiooni õige valiku tegemise juures;
 • vaja optimeerida energeetiliste süsteemide käitamist ja tööshoidmist;
 • soovite saada teist arvamust, et kas väljapakutud ning kasutusele võetud lahendused toetavad ettevõtte eesmärke ning ärivajadusi.

ENERGIAMAJANDUS

Elektrisüsteemi ja elektrituru majanduslik- ja tehniline modelleerimine

 • energiasüsteemi, selle osade ja elektrituru modelleerimine erinevate tarkvaradega (Balmorel, LEAP, EnergyPro, TIMES)
 • energiasüsteemi elementide, selle osade ja elementide majanduslik analüüs ja optimeerimine
 • elektri- ja koostootmisjaamade tunnipõhine modelleerimine elektriturul
 • stsenaariumanalüüs elektrijaamade konkurentsivõime kohta elektriturul erinevate parameetrite muutuse korral
 • investeeringute modelleerimine ja hindamine elektriturul

Energiamajanduslike arengute alased analüüsid

 • energiasektori arengustsenaariumite hindamine ning nende realiseerimiseks vajalike tegevuste analüüs
 • energiapoliitika arendamisele ja riikliku pikaajalise energiastrateegia väljatöötamisele kaasaaitamine
 • energiamajanduslike arengute prognoosimine

Elektrisüsteemide majandusliku- ja tehnilise optimeerimise alased analüüsid ja konsultatsioonid

 • elektrisüsteemide optimeerimise alased konsultatsioonid
 • energiasüsteemide majanduslik ja tehniline analüüs
 • süsteemi optimaalse energiavarustuse analüüs
 • tehnoloogiate väljaarendamine (nt tööstuses)
 • energiasüsteemi talitluse majandus- ja keskkonnamõjude hindamine
 • elektrisüsteemide riski ja kvaliteedi juhtimine (planeerimine)

Kontakt:
Ivo PALU
ivo.palu@taltech.ee
620 3752

KÕRGEPINGETEHNIKA

Kõrgepinge isolatsiooni ja kõrgepingega ning suure elektriväljaga seotud rakenduste uuringud

Erinevate tegurite mõju uurimine kõrgepingeseadmetele- ja kaablitele

 • mõju seadmete isolatsioonile
 • mõju, mis on põhjustatud suurtest koormuse muutustest ja mittelineaarsest koormusest, suurenenud ning sagenenud soojus- ja mehaanilistest koormustest

Uuritakse elektri kvaliteedi ja koormuse kiire muutumise mõjusid kõrgepingeseadmete ning nende manuste isolatsiooni degradeerumisele

LABORITEENUSED

 • äikese- ja lülitusliigpingete testid
 • kõrgepingelised vahelduvpinge testid
 • osalahenduste määra mõõtmine (isolaatorid, jõukablid jne)  vahelduvpingel laboris ja sumbuva vahelduspingelise võnkumise (DAC) meetodit kasutava seadmega mobiilselt
 • isolatsioonitakistuse (trafod, mootorid, generaatorid, kaablid jne) mõõtmine alalispingel
 • trafoõli läbilöögipinge katseline määramine

Kontakt:
Paul TAKLAJA
paul.taklaja@taltech.ee
620 3754

Veel infot

Kontakt