Tallinna Tehnikaülikool

Jõuelektroonika uurimisrühm

Teadusgrupi uurimistöö on suunatud uudsete taastuvenergeetikas, transpordis ja sideseadmetes kasutatavate jõupooljuhtmuundurite arendamisele ja katselisele uurimisele.
Põhilisteks arendussuundadeks on uute skeemilahenduste süntees, juhtimis- ja kaitselagoritmide loomine ning muundurite projekteerimismetoodikate koostamine, tõstmaks jõuelektrooniliste seadmete töökindlust, kasutegurit ning võimsustihedust.

Muu arendustegevus on suunatud mikro- ja tarkvõrkude juhtimis, kontrolli, energiavoogude suunamise ja sidealgoritmide arendamisesse.

EE_inst_JG_logo
EE_ins_illustration

Jõuelektrooniliste muundurite väljatöötamine

 • Muundurite väljatöötamine energiasüsteemide, veeremi, autotööstuse ja telekommunikatsiooni vallas
 • Pinget tõstvad isoleeritud alalis- ja vahelduvpingemuundurid taastuvenergeetika rakendustele

Skeemilahenduste süntees jõupooljuhtmuunduritele

 • Spetsiaalsete juhtimis- ja kaitsealgoritmide väljatöötamine
 • Uute komponentide juurutamine ja disainijuhendite väljatöötamine turuvõimsate elektrooniliste muundurite tõhususe, võimsustiheduse, töökindluse ja paindlikkuse edasiseks parandamiseks

Arvuti simulatsioonimudelite loomine

 • Jõupooljuhtmuundurite simulatsioonimudelite loomine tarkvaras PSIM
 • Juhtimis- ja elektroonikasüsteemide modelleerimine MATLAB Simulink tarkvarapaketiga

Seadmeprototüüpide loomine ja katsetamine

 • Jõuelektrooniliste alalis- ja vahelduvvooluseadmete prototüüpide projekteerimine (toiteplokid, võrguvaheldid, sagedusmuundurid)
 • Prototüüpseadmete ehitamine
 • Jõuelektrooniliste seadmete katsetamine

Mikro- ja tarkvõrgud

 • Juhtimis, kontrolli, energiavoogude suunamise ja sidealgoritmide arendamine

LABORITEENUSED

 • jõupooljuhtmuundurite katsetamine
 • päikesepaneelide simuleerimine
 • elektrikvaliteedi mõõtmised

Kontakt:
Dmitri VINNIKOV
dmitri.vinnikov@taltech.ee
6203705

Veel infot

Kontakt