Tallinna Tehnikaülikool

Mikrovõrkude ja metroloogia uurimisrühm, sh valgustehnika labor

Töögrupi tegevus hõlmab elektrivarustuse ja mikrovõrkudega seotud uurimis- ja arendustööd tööstus- ja teenindussektorile ning kodumajapidamistele, mille eesmärgiks on parandada elektripaigaldiste tõhusust, töökindlust ja paindlikkust.

Töögruppi iseloomustavad kõrgetasemelised teadmised elektri-, automaatika- ja valgustuspaigaldiste osas.

Lae alla töögrupi flaier

EE_ins_illustration

Energiatõhususe ja elektrikvaliteedi analüüsid

 • elektriauditid, sh mõõtmised energia- ja kulutõhususe hindamiseks
 • elektritõhususmeetmed ja tasuvusanalüüsid tööstusele, äri- ja teenindussektorile ning kodumajapidamistele

Elektritarbimise juhtimine ja agregeerimine, sh tootmise automatiseerimine

 • energiatarbimise agregeerimislahenduste modelleerimine ja analüüs, sh virtuaalsed elektrijaamad
 • elektrihinna ja -kvaliteedi põhised tarbimise juhtimismeetodid ja –süsteemid
 • elektri-, automaatika- ja valgustuspaigaldiste uudsed lahendused ja ekspertiisid

Mikrotootmine ning energiasalvestamine ja –tootmine

 • võrguühendusega ja -ühenduseta mikrovõrkude tehnilis–majanduslik optimeerimine, sh energiaallikate, salvestite ja koormuste lõikes
 • elektrikvaliteedi ja kulutõhususe parendamiseks uudsed energiasalvestuslahendused
 • energiasalvestite eluea analüüsid ja diagnostikamudelid
 • lokaalsetest elektritootmise võimalustest lähtuva energiasalvestuse või tarbimise juhtimisvajaduse määramine

Rakendusmetroloogia uuringud

 • mõõtetehnika valik ja arendus
 • mõõtemeetodite hindamine, arendus ja modelleerimine
 • mõõtetulemuste analüüs

VALGUSTEHNIKA LABORITEENUSED

 • sise- ja välisvalgustuse mõõtmised*
 • lampide ja valgustite valgustehniliste parameetrite mõõtmine*
 • valgustustehnilised ekspertiisid

* AKREDITEERITUD LABOR | Tunnistus nr. L285

MIKROVÕRKUDE  LABORITEENUSED

 • elektrimõõtmised, -paigaldiste ja elektritarbimise auditid  madalpingevõrkudes
 • elektri tootmise, salvestus- ja koormuse juhtimissüsteemide  planeerimine mikrovõrkudes
 • madalpingevõrkude majanduslik ja tehniline optimeerimine tarkvaraga Homer Energy

Kontakt:
Argo ROSIN
argo.rosin@taltech.ee
6203708

Veel infot

Kontakt