Tallinn University of Technology

Eesti inseneripedagoogika keskus pakub koolitusi, seminare ja õpitubasid ettevõtete juhtidele, koolitusjuhtidele ja töötajatele STEM valdkonna (Sceince, Technology, Engineering, Mathematics) tulemuslike, lõimitud ja interdistsiplinaarsete täienduskoolituste läbiviimiseks, juhendatud töökohapõhiseks õppeks ja mentorluseks.

Ettevõtte koolitusjuhid võivad oma õpetamisoskuste arendamiseks osaleda nii Tehnikaõpetaja lisaeriala täiendusõppes kui ka erinevates pakutavad töötubades.

Võimalus ka erinevate individuaalsete koolituskavade ja õpitubade koostamiseks vastavalt ettevõtete vajadusele.

Pakume veel:

  • Juhendatud töökohapõhist õpet
  • Praktikajuhendajate ja mentorite koolitusi
  • Mentorite ja didaktikaekspertide tuge
  • Individuaalset nõustamist ja coachingut

Täpsem info:

Tiia Rüütmann

Telefon 620 3255

E-post: tiia.ruutmann@taltech.ee