Tallinn University of Technology

Särghaua history

Ancient Farm story  

Ado Ado p. Särgava (01.03.1922–25.08.2008)

Särghaua_ajalugu_laut

Cattle barn built in 1924-1926 (Photo 1930s)

Farmer Tõnnis Peterson (1846-1926) with his son Ado (1882-1968).

Geological Field Station

The Institute of Geology of the Estonian Academy of Sciences

1971. a ostis osa talu selleks ajaks oluliselt lagunenud hoonekompleksist Teaduste Akadeemia, kes peatselt andis omandatu koos vastava maaeraldisega üle TA Geoloogia Instituudi bilanssi.

1973. a algas intensiivne korrastus- ja ehitustöö, milles osalesid paljud instituudi töötajad. Välibaasi suurimaks aktivistiks ja hiljem ka hooldajaks oli pikka aega instituudi teadur Ralf Männil. Eesmärgiks seati talukompleksi kujundamine geoloogiliseks välibaasiks, kus oleks võimalik korraldada teadusnõupidamisi ja saaks hoiustada instituudi valduses olevaid puursüdamikke ja kivimiproove ning neid esmaselt töödelda ja uurida.

Järk-järgult konserveeriti hävimisohus ehitised (elumaja, kuivati, aidad, laut), paigaldati uued katused ning  kivihoonesse keskküttesüsteem.

80ndatel rekonstrueeriti puursüdamikuhoidla, järgvenalt  ehitati välja “söökla-konverentsiruum”, samuti laiendati elamispinda elumaja ülakorruse väljaehitamisega.

Renoveeritud rehielamu oli välibaasis kasutusel majutusruumidena, seal elas ka välibaasi valvur.

Foto: Renoveeritud rehielamu oli välibaasis kasutusel majutusruumidena, seal elas ka välibaasi valvur.

2005. a rekonstrueeriti Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel välibaasi puursüdamikuhoidla ning 2013. a lisandus veel teinegi sama funktsiooniga hoone.

Särghaua puursüdamikuhoidlad 2014. a.

Särghaua puursüdamikuhoidlad 2014. a.

Earth Science Centre since 2015

16. juulil 2010 teavitas Keskkonnainvesteeringute Keskus, et TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse arendamise projekt leidis ERF Eesti keskkonnahariduse infrastruktuuri kaasajastamise programmist finantseerimist. Omafinantseeringuga toetab projekti Tallinna Tehnikaülikool. Projekt sisaldas uue õppehoone ehitust, olemasoleva välibaasi infrastruktuuri osalist renoveerimist ja õppevahendeid. Särghaua õppekeskuse täiemahuline väljaarendamine toimus aastatel 2012-2015. Õppekeskuse projekteerisid Amhold AS ja OÜ EMP A&I ning ehitas AS Pärnu REV.