Tallinn University of Technology

Materjalitehnoloogia bakalaureuseõpe

Õppekava kood: EANB

Kas oled vahel mõelnud sellise nurga alt, et inimkonna suuremad saavutused või avastused on paljuski seotud just elukeskkonna materjalidega? Siinkohal ei pea me silmas mitte ainult elutuba, vaid kogu kontrollitud ja korrastatud keskkonda, kus ühiskond tegutseb.

Tekstiilkiudude kasutuselevõtt on inimestele andnud võimaluse end vastupidavate riietusesemetega katta ja asustada Maa jahedamaid piirkondi. Puidust saame ehitada eluruumi, valmistada selle sisustuse ning paljud tarbeasjad. Metallid ja keraamika on muutnud tarvikud vastupidavamaks ning töövahendid tootlikumaks. Plastid aga pole nende õigel kasutamisel keskkonnaprobleem, nagu valdavalt arvatakse, vaid on loonud uue standardi ehituses, põllumajanduses, meditsiinis, hügieenis ning transpordis. Funktsionaalsed materjalid muudavad energia kogumise ja salvestamise efektiivsemaks ning võivad meid päästa globaalsest soojenemisest. 

Uus materjalitehnoloogia bakalaureusekava tutvustab kõiki neid olulisi materjale ja nende valmistamise ning töötlemise kaasaegseid tehnoloogiaid. Ja mitte ainult! Õpime neid materjale ka nutikalt kombineerima, et luua uusi innovatiivsete omadustega tooteid.

Tutvu lähemalt materjalitehnoloogia õppekava, õppekorralduse ja vastuvõtu tingimustega.

Materjalitehnoloogia õppekava ÕISis

 Miks õppida tundma elukeskkonna materjale?

Niisama mitmekesine ja põnev nagu meid ümbritsev elu on ka elukeskkonna materjalide valik. Ilma, et me seda igapäevaselt teavitaksime eksisteerib tänapäevane tsivilisatsioon ainult tänu nendele materjalidele: puit, plastid, tekstiil, mineraalsed materjalid, metallid, funktsionaalsed materjalid energia tootmiseks või salvestamiseks. Kui Sind huvitab, kuidas neid materjale erinevates toodetes kasutada, kombineerida uuteks nutikateks lahendusteks või milliste omadustega materjale võiks tulevikus vaja minna, siis on see eriala just sinule!

Õppekava sisu

Õppekava läbides omandad oskused, kuidas elukeskkonna olulisemaid materjale 21. sajandil rakendada, millised on kaasaegsed tootmisvõtted ning mil viisil neid materjale keskkonda säästvalt kasutada.  Suur osa õppest on praktiline, et saaksid teoorias õpitut kohe ka päriselus järgi proovida. Läbi erinevate õppeainete on võimalik toode disainida, valmistada arvutipõhiselt tööjoonised ja lõpuks see ka tehnoloogialaboris või partnerettevõttes valmis teha. Õppekava muudab eriti kasulikuks ja unikaalseks see, et ei keskenduta ainult ühele materjalide klassile vaid tutvustatakse laiemat elukeskkonna materjalide valdkonda. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad seetõttu erinevaid materjale kombineerida uudsete omadustega nutikateks toodeteks. Peale materjalide omaduste ja tehnoloogia alase hariduse annab õppekava ka ettevalmistuse tootearendusprojektide läbiviimiseks, tootmise kavandamiseks ja keskkonnaprobleemide ennetamiseks.

Tulevikuväljavaated

Elukeskkonna materjalide valdkond katab ligikaudu poole Eesti töötlevast tööstusest, sealhulgas puidu- ja mööblitööstus, tekstiili- ja rõivatööstus, plastitööstus,   metallide ja keraamika töötlemine, 

funktsionaalseid materjale valmistavad ja kasutavad ettevõtted. Erialane ettevõtlus vajab igal aastal ligikaudu 150 uut töötajat, nende hulgas tootearenduse spetsialistid, tehnoloogid, tehnik-joonestajad, projektijuhid, kvaliteediinsenerid ja arenduskeemikud. Seega ei tohiks peale õppekava edukat läbimist töökoha leidmisega probleemi olla! Peale bakalaureusekava läbimist oled oodatud ka õpinguid jätkama TTÜ magistriõppes, mitmetel materjalitehnoloogia valdkonnaga seotud erialadel. 

Programmijuht oskab vastata eriala sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele:

Tiia Plamus
Tel 620 2904, Tiia.Plamus@taltech.ee

Õppejõudude vastuvõtuajad, konsultatsioonid, järeltööd jms palume kokku leppida individuaalselt õppejõuga. 

Kõikide õppejõudude kontaktid on leitavad TalTech kodulehel kontaktide loetelus.