Tallinn University of Technology

Doktoriõpe on teaduslikule käsitlusele rajanev kõrghariduse kõrgeima astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab vajaliku pädevuse teadus-, arendus- või originaalseks loometööks ning töötamiseks iseseisva professionaalina keemia- ja materjalitehnoloogia valdkonnas.

  • Õppekava peaeriala on keemia- ja materjalitehnoloogia
  • Õppekava juht on Ilona Oja Acik (ilona.oja@taltech.ee)

Tutvu täpsemalt õppekava, õppekorralduse ja vastuvõtu tingimustega.