Tallinn University of Technology

External Study

Kaks diplomit ühe stuudiumi järel, võõrkeeleoskuse täiustamine, maailmavaate rikastamine uute mõtete ja ideedega, teise rahva kultuuri tundmaõppimine „seestpoolt“ – need ja veel mitmed muud väljavaated avanevad üliõpilastele, kes Poola Zielona Góra Ülikooli ja Gliwice Tehnikaülikooli, Leedu Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli, Ukraina Rahvusülikooli Lvivska Politehnika, Eesti Tallinna Tehnikaülikooli ja Saksamaa Mittelhesseni Rakenduskõrgkooli ühise koostöövõrgustiku CUCEE raames rahvusvahelises üliõpilasvahetusprogrammis osalevad. 

Integreeritud välisõpe on Saksamaa, Poola, Ukraina, Leedu või Eesti partnerkõrgkoolide poolt vastavalt neid ühendavale koostöölepingule ühiselt korraldatav õppeviis. Õppetöö toimub kahes keeles, osalt koduülikoolis emakeeles ja osalt partnerkõrgkoolis, ja lõpeb mõlemapoolselt juhendatava diplomitööga. Õppekavade vastastikune sobitamine ja sooritatud ainete hinnete vastastikune tunnustamine võimaldavad korraldada täismahulisi ühendatud õpinguid. Lõpetajad saavad programmi eduka läbimise korral mõlema kõrgkooli diplomi.

Välisõppes osalemise eelduseks on vastava õppekava nelja semestri lõpetamine koduülikoolis, väga head õpingutulemused ja piisav saksa keele oskus.

Programmis osalevad TTÜ üliõpilased siirduvad pärast koduülikooli ülalmainitud nelja semestrit Mittelhesseni Tehnikakõrgkooli. Enne õppetööd Gieβenis korraldab saksa pool üldreeglina neljanädalase saksa keele intensiivkursuse. Õppekava valik Mittelhesseni Tehnikakõrgkoolis  toimub koduülikooli õpingueriala alusel. Õppeained valitakse juhendajate poolt koostatud ekvivalentsusnimekirjade alusel, mida pidevalt kaasajastatakse. Kogemused näitavad, et integreeritud välisõppeprogrammis osalevatel üliõpilastel ei ole pärast algset harjumisfaasi mingeid probleeme ja et nad uues, välismaa kõrgkooli õpingukeskkonnas hästi toime tulevad. Nad saavad häid ja väga häid hindeid.

Stuudiumis  ettenähtud praktikasemestri sooritavad välisüliõpilased suvepuhkuse ajal pärast õppeaastat Mittelhesseni Tehnikakõrgkoolis. Praktika toimub üldreeglina Saksamaa firmades. Stuudium lõpeb diplomitööga, mille teema kinnitatakse ja mida juhendatakse mõlema kõrgkooli poolt.

Senised integreeritud välisõppeprogammis osalenud kõrgkoolilõpetajad on sõltumata tööjõuturu olukorrast endale sobiva töökohta leidnud. Sageli on nad saanud valida mitme töökoha vahel. Eriti hindavad kodumaa firmad nende head võõrkeeletundmist ja välismaa kogemusi. Saksa firmad, kes neile praktikakohti andsid, olid huvitatud nende kodumaaolude, keele ja mentaliteedi tundmisest, sest firmad otsivad kvalifitseeritud, saksa keelt oskavaid töötajaid oma tütarettevõtetele või välismaaesindusetele. Välisõppe läbinuile võib see tähendada kodumaise ametialase karjääri algust.

CUCEE programmi koordinaator:

Anton RASSÕLKIN
anton.rassolkin@taltech.ee
620 3305
NRG 205

Erasmus on Euroopa elukestva õppe programmi kõrghariduse allprogramm. Erasmuse programmi eesmärk on parandada kõrghariduse kvaliteeti ja tugevdada selle Euroopa mõõdet, toetada kõrgkoolide ja ettevõtjate rahvusvahelist koostööd, arendada innovatiivseid suundi kõrghariduses, suurendada kõrgharidusega seotud vaba liikumist Euroopas ning parandada õpingute ja kvalifikatsioonide võrreldavust ja ühilduvust kogu Euroopa Liidus.

Erasmus Studies

ERASMUS programmi koordinaator instituudis:

Zoja RAUD
zoja.raud@taltech.ee
620 3694
NRG 406