Tallinn University of Technology

TalTech IT Kolledži nõukogu koosseis

Kalle Tammemäe IT Kolledži direktor, nõukogu esimees
Siim Kruusmaa IT Kolledži IT-süsteemide juht, direktori määratud IT Kolledži töötaja
Kristiina Hakk IT Kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja
Toomas Lepikult IT Kolledži dotsent, akadeemilise personali esindaja
Tarmo Robal Arvutisüsteemide instituudi teadur, dekaani nimetatud liige
Andres Eek Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi lektor, dekaani nimetatud liige
Karl-Erik Karu Tarkvarateaduse instituudi õppeassistent, dekaani nimetatud liige
Jan Joonas Parve üliõpilaste esindaja
Aneta Claudia Marttila üliõpilaste esindaja
Marion Martin üliõpilaste esindaja
Grete Eerikson üliõpilaste esindaja
Ivo Lasn Playtech Estonia, direktori nimetatud liige
Agu Leinfeld Value Space, direktori nimetatud liige
Raido Orumets Arrow ECS Baltic OÜ, direktori nimetatud liige

TalTech IT Kolledži nõukogu koosseis on kinnitatud TalTech Infotehnoloogia teaduskonna dekaani poolt 20. septembril 2022.

Nõukogu koosseisu volitused kehtivad kuni 31. august 2025.