Tallinn University of Technology

About the Laboratory of Wood Technology

EKW_wood group

Laboratory of Wood Technology is the structural unit of the Department of Materials and Environmental Technology in the Tallinn University of Technology. Laboratory of Wood Technology focuses on the studies of wood, wooden materials, wood polymer composites, other natural materials and furniture research, development and testing. Additionally, the staff of the Laboratory takes active part in teaching activities and is offering students various research topics on Bachelor's, Master's and Doctoral studies level. Laboratory is always open for co-operation with other facilities and enterprises.

The main objectives of the Laboratory of Wood Technology are:

 • To prepare higher educated engineers for Estonian woodworking and furniture manufacturing industries
 • To develop research studies for efficiently using Estonian forest resources
 • To provide additional training, consulting and testing services for companies

Laboratory of Wood Technology has good connections with the Aalto University in Finland, Royal Institute of Technology in Stockholm and USDA Forest Products Laboratory in Madison, WI, USA.

Laboratory of Wood Technology is a member of the The Estonian Furniture Industry Association and Estonian Forest and Wood Industry Association.

Staff

Research

Research and development in the Laboratory of Wood Technology focuses on the rational use of Estonian wood resources and thus the development and research of new wood materials. The aim is to improve the properties and durability of wood materials in different environments.

Research topics are:

 • Improvement of the Birch veneer surface properties, adhesion properties and refinement properties.
 • Wood and ohter natural fibre based polymercomposite resistance to UV radiation, moisture and temperature.
 • Investigation of the durability of wood in the external environment.
 • The effect of the cracks on the hygrothermal properties of the cross laminated timber panels.
spoon

Seadmed ja teenused

Puidutehnoloogia laboris on võimalik katsetada erinevaid spoone, puitmaterjale ja nende viimistlusi, puitpolümeerkomposiite ja puitplastkomposiite. Laboris on võimalik katsetada ka erinevat liiki mööblit, mööblidetaile ja konstruktsioone. Puidutehnoloogia laboris teostatakse ka erinevate puitmaterjalide ja komposiitide arendustöid.

Puidutehnoloogia laboris asub Eestis ainulaadne laboratoorne spooni treimise ja vineeri tootmise liin, millega on võimalik valmistada kindlatel tingimustel väga täpse kvaliteediga spooni ja vineeri erinevate tootmise parameetrite ja materjali omaduste määramiseks.

Puidutehnoloogia labori katseseadmed:

 • Pinnaomaduste määramiseks kontaktnurga mõõtmise süsteem (Dataphysics)
 • Pinnakareduse seade Mitutoja Surftest 210
 • Valgusmikroskoop (Nicon Eclipse ME600 (Zeiss Axiocam 208 Camera)).
 • Liimide viskoossuse määramiseks AMETEK Brookfield digitaalne viskomeeter LVDVE
 • Liimide pH määramiseks Mettler-Toledo SevenCompact pH-meeter S210.
 • Puidu pinna värvuse ja läike mõõtmise seadmed 3nH NR60CP ja 3NH G268 Tri Angle Touch Screen Gloss Meter 2000gu with 20/60/85 degree
 • Puiduproovide konditsioneerimiseks ja katsetamiseks on kliimakapp (CLIMACELL, ILKA)
 • UV- kiirguse kapid 
 • Niiskuse ja temperatuuri automaatsed mõõteseadmed (Scanntronik).
 • Puitmaterjalide ja komposiitide valmistamiseks on olemas erineva suurusega kuumpressid.
 • Puiduviimistluseks on olemas viimistluskamber ja immutamiseks autoklaavid.
 • Puidutöötlemise tehnoloogia jaoks on laboris olemas CNC pink (WEEKE Optimat BHC 280) ja erinevad saed, treipink, paksusmasin, rihthöövel, lintlihvmasin, puurpink.
 • Mööblikatsestendid (Hegewald & Peschke)
 • Materjalide kulumiskindluse määramise seade Taber Rotary Abraser.
 • Mehaaniliste katsete seade Instron

Mööblikatsed

Teenus 

Meetod 

Lauad 

EVS-EN 12521 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded kodulaudadele 

EVS-EN 15372 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduvälistele laudadele 

EVS-EN 527-1,2,3 Büroomööbel. Töölauad ja puldid. 

EVS-EN 1730 Mööbel. Lauad. Katsemeetodid püstivuse, tugevuse ja vastupidavuse määramiseks 

Mahutusmööbel 

EVS-EN 14073-2,3 Büroomööbel. Mahutusmööbel. 

EVS-EN 14749 Kodune köögi mahutusmööbel ja töölauad. Ohutusnõuded ja katsemeetodid 

Toolid 

EVS-EN 12520 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduistmetele 

EVS-EN 1022 Kodumööbel. Istmed. Püstivuse määramine 

EVS-EN 16139 Mööbel. Tugevus, vastupidavus ja ohutus. Nõuded koduvälistele istmetele 

EVS-EN 1335-1,2,3 Büroomööbel. Büroo töötool. 

EVS-EN 12727 Mööbel. Ridaistmed. Katsemeetodid ja nõuded tugevusele ja vastupidavusele 

EVS-EN 1728 Mööbel. Istmed. Katsemeetodid tugevuse ja vastupidavuse määramiseks 

Haridusasutuste mööbel 

EVS-EN 1729-1,2 Mööbel. Haridusasutuste toolid ja lauad. 

Õuemööbel 

EVS-EN 581-1,3 Õuemööbel. Kodus, avalikus kohas ja matkal kasutatavad toolid ja lauad. 

Pinnad 

EVS-EN 12720 Mööbel. Pinna vastupidavuse hindamine külmadele vedelikele    

 Puitmaterjalide ja komposiitide katsetamine 

Teenus 

Meetod 

Liimide katsetamine 

EVS-EN 828 Liimid. Märgavus. Tahke aluspinna kontaktnurga mõõtmine ja kriitilise pindpinevuse määramine 

EVS-EN 1465 Liimid. Jäik jäigal ülestikku liimühendusel nihketugevuse määramine tõmbel 

EVS-EN ISO 8510-2 Liimid. Painduv-jäiga liimühendusega teimikeha rebiteim. Osa 2: Rebimine 180-kraadise nurga all 

EVS-EN 205 Adhesives - Wood adhesives for non-structural applications - Determination of tensile shear strength of lap joints 

Puitmaterjalide ja pinnaviimistluste veeaurujuhtivus 

EVS-EN ISO 12572 Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties 

EVS-EN ISO 7783 Paints and varnishes - Determination of water-vapour transmission properties - Cup method 

Puitmaterjalide õhuläbilaskvus 

NS 3261 Test methods for rigid flat sheets - Determination of air permeability 

Vineeri, puitkiud- ja puitlaastplaatide katsetamine 

EVS-EN 310 Puitplaadid. Paindeelastsusmooduli ja paindetugevuse määramine 

EVS-EN 314-1,2 Vineer. Liimühenduse kvaliteet.  

EVS-EN 317 Puitlaastplaadid ja puitkiudplaadid. Pundumise määramine paksuses pärast leotamist 

EVS-EN 319 Puitlaastplaadid ja puitkiudplaadid. Plaadi pinnaga ristsuunalise tõmbetugevuse määramine 

EVS-EN 320 Puitlaastplaadid ja puitkiudplaadid. Kruvide teljesuunalise väljatõmbe vastupanu määramine 

Puitplast komposiitmaterjalide katsetamine 

EVS-EN 15534 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) 

ISO 16616 Test methods for natural fibre-reinforced plastic composite (NFC) deck boards 

Teenus 

Meetod 

Kirjeldus 

Puidu katseimmutus 

Laboratoorne meetod 

Erinevate immutusainete katsetamine ja mõju hindamine puidule.  

Puidu katseviimistlus 

Laboratoorne meetod 

Erinevate pinnaviimistluste katsetamine ja tulemuste hindamine puitmaterjalide pinnal 

Puitmaterjalide ja komposiitide konditsioneerimine 

Laboratoorne meetod 

Materjalide konditsioneerimine kindlatel keskkonna tingimustel ja niiskusega seotud materjalide omaduste muutuse määramine. 

EVS-EN 318 Puitplaadid. Suhtelise niiskuse muudatustega seotud mõõtmete muudatuste määramine  

Puitmaterjalide ja komposiitide kiirendatud vanandamine 

Laboratoorne meetod 

  

Materjalide vanandamine ja vastupidavus erinevatel keskkonnatingimustel: niiskustel (0…99%) ja temperatuuridel (-20…95˚C) 

Puitmaterjalide ja viimistluste looduslik välitingimuste katse.  

Laboratoorne meetod 

Erinevate puitmaterjalide ja viimistlusmaterjalide vanandamine ja vastupidavuse hindamine välitingimustes koos automaatse niiskuse ning temperatuuri logimisega. 

EVS-EN 927-3 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 3: Natural weathering test 

Puitmaterjalide ja komposiitide UV vanandamine, 

Viimistlusmaterjalide UV kõvendamine 

Laboratoorne meetod 

Materjalide ja pinnaviimistluse päikese käes vananemise imiteerimine kasutades UV-kappides UVA, UVB ja UVC kiirgusega töötlemist. Viimistlusmaterjalide UV kõvenemise katsed  

Puitmaterjalide pinna omaduste uurimine mikroskoobiga 

Laboratoorne meetod 

Puitmaterjalide pinna stuktuuri uurimine valgusmikroskoobiga 

Täpsemate info katsete kirjelduste ja teenuste kohta saamiseks võtke meiega ühendust, Tel: 620 2910,  E-post: triinu.poltimae@taltech.ee

Ajalugu

Puidutehnoloogia labor (kateeder) asutati 1979. a. Eesti puidutööstuse initsiatiivil. Puidutehnoloogia labori avamine TalTechis võimaldas alustada inseneride ettevalmistamist Eestis puidutöötlemise erialal.

Puidutehnoloogia labori ajaloolised tähtsündmused:

1976 ENSV Metsa- ja Puidutööstuse Ministeeriumi ja Kõrgema- ning Keskhariduse Ministeeriumi ühiskäskkiri "Puidutöötlemise spetsialistide ettevalmistamisest ja õppebaasi loomisest"
1977 Esimene vastuvõtt (50 üliõpilast) 5-aastasele õppekavale "Puidutöötlemise tehnoloogia"
1979 Kõrgema- ja Keskhariduse Ministeeriumi käskkiri 19. aprillist puidutöötlemise kateeedri asutamisest TPI-s 01. sept. 1979. a.
1981 TTMTK "Standard" ehitab välja kateedri õppebaasi I järgu 1200 m2 aadressil Marja 9
1982 Tehnoloogiainseneri diplomi saab esimene lend puidutöötlemise erialal
1986 TTMTK "Standard" ehitab välja õppebaasi II järgu 550 m2 (õppetöökojad ja laborid) aadressil Marja 9
1990 Kateeder hakkab ette valmistama ka tselluloosi- ja paberitööstuse spetsialiste
1991 Vastuvõtt kraadieelõppe õppekavale "Materjalide tehnoloogia"
1992 Puidutöötlemise kateeder nimetatakse ümber puidutöötlemise õppetooliks
1993 Puidutöötlemise õppetooli ruumid ja seadmed antakse üle TTÜ bilanssi
1995 Vastuvõtt bakalaureuse õppekavale "Tootmistehnika"
1998 Kuulutatakse välja vastuvõtt puidutöötlemise eriala diplomiõppesse KDP
2001 Tallinna Tehnikaülikool ehitab välja 860 m2 uut õppepinda aadressil Tehnopargi 5 - TTÜ Puidumaja. Puidutöötlemise õppetool kolib uude asukohta.
2002 Alustatakse vastuvõttu uuele bakalureuseõppekavale KAOB ja magistriõppekavale KAOM.
2008

Veebruaris paigaldati TTÜ puidutöötlemise õppetooli ruumes asuvas katselaboris firma Hegewald-Peschke mööblikatsestendid toolide, laudade ja mahutusmööbli tugevuse, vastupidavuse ja püstivuse määramiseks. Katsestendid võimaldavad teostada katsetusi vastavalt Euroopa ja rahvusvaheliste standardite nõuetele.

TTÜ Mööbli ja puitmaterjalide katselaboratooriumis võeti kasutusele maailmas laialt levinud seade Taber Rotary Abraser, mis võimaldab määrata kulumiskindlust vastavalt standardi nõuetele.

2013 Alustatakse vastuvõttu uuele magistriõppekavale KVEM "Technology of wood and plastic"
2014 Alustatakse vastuvõttu uuele bakalaureuseõppekavale KAOB "Puidu- ja tekstiilitehnoloogia"
2017 TTÜ struktuurireformi raames moodustatakse alates 01.01.2017 uus materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituut ja puidutöötlemise õppetool nimetatakse ümber puidutehnoloogia laboriks.
2017 Alustatakse vastuvõttu uuele bakalaureuseõppekavale EANB "Materjalitehnoloogia"
2018 TalTechi Puidumajas avatakse Põhja- ja Kesk-Euroopa ainuke täisliiniga spooni-ja vineeritootmise teadus- ja arenduskeskus, mis pakub ettevõtetele ja haridusasutustele võimalusi tehnoloogiate katsetamiseks ja toodete testimiseks ning ka kutseoskuste õpetamiseks ja eksamite läbiviimiseks.Kateedri/õppetooli/labori juhatajad:

1979-1988 dotsent Tiit Kaps
1988-1997 aseprofessor Aadu Sillajõe
1997-2000 dotsent Rein Reiska
2000-2010 professor Tiit Kaps
2010-2011 dotsent Pille Meier
2012- professor Jaan Kers