Tallinna Tehnikaülikool

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogias toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt keskkonnateadlikkuse kasvuga. Kui sa soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva lähtepunkti.

Energia- ja keemiatehnoloogia valdkonnad on omavahel tihedalt põimunud ning nendel püsib suuresti kogu tänapäeva tootmine - näiteks jäätmete töötlus, puidu-, polümeermaterjalide-, kosmeetika-, kütuse-, farmaatsia-, vee-, toiduainete- ja joogitööstus. Õppetöös on teooria ja praktika tihedalt seotud loengute, seminaride ja e-õppe sidumiseks toimuvad praktikumid ja ekskursioonid tootmisettevõtetesse. Õpid nii era- kui ka avaliku sektori hinnatud spetsialistide kae all. Sedasi omandad vajalikud loodusteaduslikudja insener- tehnilised oskused, et olla edukas keskkonnahoidlike energia- ja keemiatehnoloogiliste arenduste alal. Vastavalt Sinu huvidele on Sui võimalik valida kahe peaeriala vahel:

  • Keskkonnakaitsetehnoloogia on Sulle, kui huvitud vee ja reovee, õhu ja pinnase puhastamisest, saasteainete levist keskkonnas ning jäätmete vähendamise võimalustest. Õpid valima selleks otstarbekaid protsesse ja seadmeid.
  • Energiatehnoloogia on Sulle, kui soovid uurida kohalike kütuste tehnoloogilist kasutamist ning tegeleda taastuvenergiaallikatega. Õpid tundma nii soojuse/energia tootmist, energia kasutamist ja transporti kui ka soojust ära kandvaid seadmeid ehk külmatehnikat.

Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala lõpetanud oskavad hinnata ja vahendada inimtegevuse mõju keskkonnale. Seetõttu on nad oodatud eksperdid nii energeetikasektoris kui ka keemiatööstuses. Samuti vajavad nii riik kui ka omavalitsused spetsialiste, kes suudavad teostada keskkonnaseiret ja mõista võimalike keskkonna häiringute põhjuseid ja tagajärgi. Nimetatud valdkondade spetsialistidest on tööturul puudus. See tagab lõpetajatele valikuvõimaluse ja konkurentsivõimelise palga.

Loe õppekava ja sisseastumistingimuste kohta täpsemalt