Tallinna Tehnikaülikool

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika magistriõpe (MASM)

Keda ootame õppima? Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika eriala sobib kõigile inseneeriast, kaasaegsetest energia tootmise tehnoloogiatest ning keskkonnakaitsest huvitujatele.

Miks õppida just seda eriala? Eriala lõpetajad saavad koos magistrikraadiga 7. taseme soojusenergeetikainseneri esmase kutse, mis annab võimaluse töötada valdkonna vastutava spetsialistina erinevates eraettevõtetes või riigisektoris. Õppetöö jooksul omandavad üliõpilased põhiteadmised energia- ja soojatootmise tehnoloogiatest, ülekandevõimalustest ja tehnoloogiatest, salvestamisest, tutvuvad energia- ja soojatootmise automatiseerimise ning andmeanalüüsiga, õpivad tundma taastuvenergiaallikate kasutamisvõimalusi ja saavad kaasa rääkida uute energiaallikate kasutuselevõtu tehnoloogiate väljatöötamisel ning nende rakendamisel. Loe õppekava ja sisseastumistingimuste kohta täpsemalt

Sõnapilv
Omandatavate teadmiste-oskuste märksõnad

Kuidas õpe välja näeb? Õppetöös on loengud kombineeritud praktikumidega. Võimalusi praktika sooritamiseks erinevates ettevõtetes on palju ning iga üliõpilane saab valida just talle meelepärase praktikakoha. Õpingud lõppevad magistritöö kirjutamise ja kaitsmisega, lõputöö teema võib valida nii ülikooli poolt pakutavate teemade seast kui võib ka välja pakkuda endale huvipakkuva uurimisteema.

Mida saab teha laborites? Laborites on võimalik tegeleda vesiniku salvestamise uurimisega, pürolüüsiga, gaasistamisega, põlemisega, energia salvestamisega laiemalt, NH3 kasutamisega jne. Instituudi laborite võimekus on meeldivalt suur ja väljakutseid pakkuv. Plaanis on ellu viia ka tudengiprojekt kliimaneutraalne saunaauto.

Millised on edasiõppimise võimalused? Magistritaseme lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes ning tegeleda ülikoolis teadus- ja õppetööga või suunduda eraettevõtlusesse või riigisektorisse ning jätkata õpinguid tööstusdoktorandina. Eriala lõpetamine annab võimaluse minna ka välisamaale doktoriõppesse. Lisaks on võimalik osaleda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi (ESTIS) tegevuses, kus korraldatakse samuti täiendõpet.

Kuidas on olukord tööturul? Soojusenergeetikainseneridel tööpuudust ega igavust karta pole. Töökohti on üle terve Eesti ning Baltikumis ja Põhjamaadeski, ees ootavad huvitavad ja suured väljakutsed. Kuna selles valdkonnas valitseb väljaõppinud spetsialistide puudus, töötavad pea kõik lõpetajad erialastel ametikohtadel.

Keevkihtkuivati
Keevkihtkuivati
Vesinikugeneraator
Vesinikugeneraator

Mida instituut tudengitele veel pakub? Tudengite kasutuses on oma õppe- ja puhketuba. Võimalik on kasutada instituudi puhkeruumi koos saunaga, et viia läbi kokkusaamisi vabamas keskkonnas, kuhu kutsutakse soovi korral ka õppejõude. Tudengitel on võimalik panustada instituudi teadus- ja õppetöösse ning saada selle eest stipendiume.

Stipisaajad
Arvo Otsa nimelise stipendiumi saajad
Teadlaste ja tudengite koostöökohtumine maailma ühe suurima energia- ja keemiaettevõtte Aramco asepresidendi Ahmad A. Al-Sa`adi ning Eesti tehnoloogiaettevõtte AuVe Tech OÜ  juhi Johannes Mossoviga.
Teadlaste ja tudengite koostöökohtumine maailma ühe suurima energia- ja keemiaettevõtte Aramco asepresidendi Ahmad A. Al-Sa`adi ning Eesti tehnoloogiaettevõtte AuVe Tech OÜ juhi Johannes Mossoviga