Tallinna Tehnikaülikool

Tutvustus

Tarkvarateaduse instituudi missioon on edendada tänapäevast tippteadust ning rakendada seda bakalaureuse-, magistri- ja doktorihariduse korraldamiseks arvutiteaduse, infosüsteemide, andmeteaduse, tehisintellekti ning küberkaitse suundadel ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamiseks ja jätkusuutlikuks arenguks.

Õppetöö

Tarkvarateaduse instituudi õppetegevuse põhisuundadeks on arvutiteadus, infosüsteemid, andmeteadus, tehisintellekti ning küberkaitse. Õppekavade loomisel ja uuendamisel teeme tihedat koostöös nii avaliku kui ka erasektoriga, et tagada õppekavade ajakohasus ja ainulaadse e-Eesti vajadused. Instituut pakub tudengitele suurepärast hariduse omandamist võimaldavat kaasaegset, toetavat ja motiveerivat keskkonda kõigil kõrghariduse astmetel:

Teadustöö

Tarkvarateaduse instituudi uurimisrühmad edendavad tänapäevast tippteadust  arvutiteaduse, infosüsteemide, andmeteaduse, tehisintellekti ning küberkaitse suundadel. Uurimisrühmad on autonoomsed ja tugevad, edukad teadusrahastuse taotlemisel ning võimelised teadus- ja innovatsioonimahukaks koostööks ettevõtete ja avaliku sektoriga nii Eestis kui välismaal. Instituudis on 11 uurimisrühma:

Kust me tuleme?

Tarkvarateaduse instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna koosseisu. 

Tarkvarateaduse instituut loodi 1. jaanuaril 2017. aastal Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformi raames Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia laboratooriumi, juhtimissüsteemide laboratooriumi ning tarkvarateaduse laboratooriumi inimestest, arvutiteaduse instituudi ja informaatika instituudi inimestest, lisandusid ka mõned inimesed automaatika, raadio- ja sidetehnika ning tööstuspsühholoogia instituutidest.

2020. aasta novembris moodustati tarkvarateaduse instituudis 11 uurimisrühma, IT aluste õppekeskus ja tugiüksus.