TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL

Site logo

Tutvustus

Tarkvarateaduse instituut loodi 1. jaanuaril 2017. aastal Tallinna Tehnikaülikooli struktuurireformi raames Küberneetika Instituudi foneetika ja kõnetehnoloogia laboratooriumi, juhtimissüsteemide laboratooriumi ning tarkvarateaduse laboratooriumi inimestest, arvutiteaduse instituudi ja informaatika instituudi inimestest, lisandusid ka mõned inimesed automaatika, raadio- ja sidetehnika ning tööstuspsühholoogia instituutidest.

Tarkvarateaduse instituudil on raamatukogu, mis paikneb Küberneetika Majas (CYB) Akadeemia tee 21B, neljandal korrusel. Tarkvarateaduse instituudi raamatuid saad otsida e-kataloogist ESTER.

Tarkvarateaduse instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna koosseisu. 

2020. aasta novembris moodustati tarkvarateaduse instituudis 11 uurimisrühma, IT aluste õppekeskus ja tugiüksus.

Tarkvarateaduse instituudi õppe-, teadus- ja arendustegevuse põhisuundadeks on informaatika, äriinfotehnoloogia, e-riigi tehnoloogiad ja teenused ning küberkaitse

Instituut viib läbi õppetegevust kahel bakalaureuse õppekaval (informaatika, äriinfotehnoloogia) ja viiel magistriõppekaval (E-riigi tehnoloogiad ja teenused, informaatika, küberkaitse, tarkvaratehnika, äriinfotehnoloogia).

Tarkvarateaduse instituudis on 11 uurimisrühma