Tallinna Tehnikaülikool

Aluspõhjageoloogia ja teaduskollektsioonide osakond

Osakonda juhatab professor Olle Hints

Aluspõhjageoloogia, eriti settekivimite uuringud, on olnud geoloogia instituudi üheks keskseks tegevusvaldkonnaks alates selle loomisest. Uurimisrühma põhikompetentside hulka kuulub Eesti geoloogilise ehituse, erinevate kivimite, kivististe ja arenguloo põhjalik tundmine. Sellised baasteadmised on vajalikud praktilises geoloogias, kuid uurimisrühma põhiline tegevusvaldkonnaks on alusuuringud, enamasti tihedas rahvusvahelises koostöös. Rühma peamisteks uurimissuundadeks on:

  • paleokeskkonna ja paleokliima modelleerimine kasutades geokeemilisi ja sedimentoloogilisi indikaatoreid, sh süsiniku ja hapniku isotoopkoostist;
  • paleoelurikkuse dünaamika modelleerimine ja selle seosed kliima ja keskkonnamuutustega;
  • erinevate organismirühmade evolutsioon ja paleobiogeograafilise leviku analüüs;
  • mikropaleontoloogia ja kõrglahutusega biostratigraafia;

Oluline osa uurimisrühma tegevusest baseerub instituudi geoloogilistel teaduskollektsioonidel, mis on unikaalseks arhiiviks planeedi kauge mineviku uurimisel. Selle arhiivi haldamist, arendust ja teadlastele avamist korraldab uurimisrühm riikliku teadustaristu programmi ning rahvusvaheliste koostööprojektide raames.

Tutvu meie meeskonnaga

kivistised