Tallinna Tehnikaülikool

Kvaternaarigeoloogia osakond

Osakonda juhatab professor Siim Veski

Kvaternaarigeoloogia ja sellega liituvad erialad on olnud Geoloogia instituudi üheks oluliseks uurimisvaldkonnaks alates instituudi loomisest.

Osakonna põhikompetentside hulka kuulub Eesti pärastjääaegne geoloogia. Töögrupi teadustulemused on pälvinud rahvusvahelise tunnustuse ja on võimaldanud viljakat ühistööd mitmete oma ala maailma juhtivate teaduskollektiividega, pakkudes uudseid lahendusi mineviku taimestiku, kliima, inimtegevuse ja keskkonnamuutuste vaheliste seoste väljaselgitamisel. Töögrupi arendustöö on avardanud võimalusi koostööks teiste teadusharudega nagu klimatoloogia, ökoloogia ja arheoloogia. Osakonna teadurid publitseerivad oma teaduseriala tippajakirjades nagu Nature Communications, Global Change Biology, Quaternary Science Reviews, Journal of Quaternary Science, Journal of Biogeography ja Journal of Vegetation Science, mis ühe artikli keskmise tsiteerituse poolest ületab maateaduste maailma keskmist viidatust kordades.

Osakonna peamiste uurimissuundade hulka kuuluvad:

  • pärastjääaegne jäätaande kronoloogia ja geograafia;
  • mineviku kliima rekonstrueerimine eri analüüsimeetoditega
  • mineviku maakatte ja taimestiku rekonstrueerimine
  • ökoloogilised seosed paleomitmekesisus õietolmuandmete põhjal.
  • mineviku maakasutus ning ökosüsteemide kohanemine põllundusliku maakasutuse muutustega
  • Läänemere varasemate staadiumite areng ning mere keskkonnaseisund

Teemal on uurimistööks vajalik uurimiskeskkond: settepuurimisvarustus, proovide külmhoidla, ettevalmistuslaborid proovide eeltöötlemiseks koos mitmesuguste seadmetega ning biogeokeemiline teadusaparatuurikompleks.

Selline näeb välja üks setteproov Udsu järvest

Inimesed paadiga järvel

Järveuuringud Pangodi järvel 2020. Filmis Argo Jõeleht.

Tutvu meie meeskonnaga