Tallinna Tehnikaülikool

Mäenduse ja maavaratehnoloogia osakond

Osakonda juhatab PhD Erik Väli

Mäenduse ja maavaratehnoloogia uurimisrühma tegevuse keskmeks on hõlmata kõiki vajalikke toiminguid Eesti maapõueressursside jätkusuutlikul väärindamisel ühiskonna hüvanguks. Uurimisrühm on Eesti juhtiv maavarade ja -ressursside tehnilist haridust ning teadustöid pakkuv üksus, mille põhikompetentside hulka kuuluvad:

  • mäeinseneride koolitamine
  • teadustööde ja arendusprojektide koostamine nii riigi- kui eraettevõtlusele
  • mäendustingimuslike katsetööde läbiviimine

Bakalaureuse- ja magistriõppekava "Maapõueressursid" õpetab tulevikuinseneridele maavarade, põhjavee jt ressursside tõhusat kasutamist läbi nutikate insener-tehnoloogiliste lahenduste, minimeerides sealjuures kaasnevaid keskkonnamõjusid. Kolme- või viieaastase õppe järel on värske tehnikateaduste lõpetaja oodatud tööle Eesti ja teiste riikide mäetööstusettevõtetesse või uuringu- ja projekteerimisbüroodesse.

Tutvu meie meeskonnaga