Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogia instituut tutvustab õpilastele ja õpetajatele läbi erinevate õppe- ja silmaringi laiendavate tegevuste maapõue ja inseneeria maailma.

Särghaua õppekeskus ja õppeprogrammid

aerophoto of a farm complex

Haridusprogrammid

GreenRockLab

Hea õpetaja!

Ootame sind ja sinu õpilasi GreenRockLab’i ja Mektorysse erinevatesse töötubadesse. Oma küsimustest kirjuta või anna osalemissoovist teada aadressil Karin.Kaar@taltech.ee.

Meie haridusprogramm on eelkõige mõeldud 9.–12. klasside õpilastele, ent ka nooremad huvilised on oodatud!

GreenRockLab on Eesti maapõueressursse tutvustav õppeklass, mis annab ülevaate meie tulevikumaavaradest ja maapõueressursside kasutamisest igapäevaelus ning pakub õpetajatele uusi võimalusi Eesti koolides maateadusi õpilasteni viia. Keset tuba on valgustatud klaaslauas tükk maapõue ehk puursüdamikku, seintel paiknevates nutitahvlites leiab mitmekülgseid interaktiivseid tegevusi. Ruumil ei ole ühtegi akent, mis jätab mulje teekonnast maapõue. Elegantselt võlvitud ruum sobib ka väiksemaks koosolekupaigaks. „Green“ labori nimes viitab Eesti rohelisele kivile glaukoniidile, tähistades ühtlasi ka vastutustundlikku maavarade kaevandamist, jätkusuutlikku maapõueressursside töötlemist ja kasutamist ühiskonna arenguks.

GreenRockLabi ehitamist on toetanud Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) toormaterjalide innovatsioonivõrgustik, kuhu kuulub 315 Euroopa ülikooli, teadusasutust ja suurettevõtet. Ruumil ei ole ühtegi akent, mis jätab mulje teekonnast maapõue. Elegantselt võlvitud ruum sobib ka väiksemaks koosolekupaigaks. „Green“ labori nimes viitab Eesti rohelisele kivile glaukoniidile, tähistades ühtlasi ka vastutustundlikku maavarade kaevandamist, jätkusuutlikku maapõueressursside töötlemist ja kasutamist ühiskonna arenguks. GreenRockLabi ehitamist on toetanud Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) toormaterjalide innovatsioonivõrgustik, kuhu kuulub 315 Euroopa ülikooli, teadusasutust ja suurettevõtet.

Raw materials at Schools aka RMatSchools


RM@Schools 4.0 on koolinoorte üle-Euroopaline aktiivõppe projekt, mille erinvad tegevused tutvustavad mineraalseid toormeid, nende tootmist ja töötlemist ning vajadust igapäevaelus. Lühend RM tähistab mõistet Raw Materials ehk mineraalsed toormed. Aktiivõpet pakuvad koolidele RM saadikud kaasates õpilasi RM-alaste praktiliste õppekomplektide katsetesse, ekskursioonidele tööstustes ja teaduse levitamise tegevustesse. Õpilastel on võimalus ise asuda noorteks RM-saadikuteks ehk teaduskommunikaatoriteks luues mõnele mineraalsete toormetega seotud teemale materajale, töötubasid ja teavitusvahendeid koostöös ekspertidega, mida esitada avalikel üritustel.

BetterGeo


Minecraft on üks populaarsemaid mänge maailmas, mille eesmärk on koguda erinevaid materjale ja maavarasid. BetterGeo on Minecrafti laiendus, mis muudab mängu kulgu, lisades sellele uusi funktsioone. BetterGeo lisab Minecrafti realistliku geoloogia – uued kivimid, mineraalid ja metallid, lisaks nende reaalsed otsimisviisid. Selles laienduses tutvustatakse ka keskkonnamõjusid, uusi tööriistu ja esemeid, mis on mängus abiks selle kõige avastamiseks. Lisaks mängu laiendusele on loodud ka õpetamist toetavad õppematerjalid, mida klassis õpilastega kasutada. Ülesannete kestus ja ettevalmistusaeg on erinevad. On lühikesi harjutusi, mis ei vaja palju ettevalmistusaega ja ka tegevusi, mida saab teha mitu tundi või lausa pikema projektina. BetterGeoEdu kasutamise alustamiseks on loodud paigaldamise juhised ja juhendmaterjalid, mis aitavad alustada õpetamist Minecrafti abil.

BetterGeoEdu laiendus ja materjalid on tasuta, kuid vajavad eelnevalt paigaldatud Minecrafti originaalversiooni. Huvi korral palun võta ühendust Karin Kääriga karin.kaar@taltech.ee. Edukat avastamist, õppimist ja mängimist!

Loe projektist lähemalt

 Geolinst_EcoCEO_2_476x357.jpg

Pane end proovile ringmajanduse strateegiamängus!

Ootame mängu mängma gümnaasiumiastme klasse, kes sooviksid ringmajanduse teemal teadlikkust arendada. Rahvusvahelise koostööna loodud lauamäng EcoCEO on strateegiline lauamäng koolinoortele, mis hõlmab ettevõtte juhtimist ning jätkusuutliku ringmajanduse loomist. Tänapäeval kasutatavad ressursid, nagu fossiilkütused, haruldased muldmetallid ja metallid on piiratud toorained ja ammenduvad peagi, kui globaalsed tootmis- ja tarbimisharjumused ei muutu. EcoCEO eesmärk on ehitada ja juhtida kasumlikku ettevõtet, mis on võimeline vastu pidama järskudele poliitilistele, sotsiaalsetele, ökoloogilistele ja majanduslikele muutustele, ning luua tootmisprotsess ja ärimudel, mis talub ressursside nappuse ja tootmisjäätmetega seotud väljakutseid. Mängu lõpus selgub võitja, kes teenib ecoCEO tiitli - edukaim ja ressursside haldajana vastutustundlikuim ettevõtja.

Mängime koos! Mängu võib mängida TalTech geoloogia insituudis või siis saame ka ise tundi tulla. Mängu ehk töötoa pikkus on u 90 minutit, millele eelneb sissejutav loeng ringmajandusest toormete sektori põhjal. Töötuba on tasuta. Mäng on mõeldud kasutamiseks loodusainetes, majanduse- ja ettevõtlusõppes või projektina. Mänguga kaasnevad teemad on ressursid, jätkusuutlikkus ja säästev areng, tarbimisharjumused, ressursside nappus, korduvkasutus, ettevõtlus ja ringmajandus. Ootame kõiki huvilisi külla ja avastama!

Mängust täpsemalt