Tallinna Tehnikaülikool

Särghaua õppekeskus

Särghaua droon

Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse väljaarendamine toimus ERF Eesti keskkonnahariduse infrastruktuuri kaasajastamise programmi toel aastatel 2012-2015.

Särghaua õppekeskus on rajatud Särgava põlistalu südamesse. Endise talu elumaja asemele kerkis samasuguse põhiplaaniga õppekeskuse peahoone. Ajaloolistest taluhoonetest on renoveeritud kivimaja (endine karjalaut-meierei), kiviait (praegune söögimaja) ning palkmajadest riideait ja viljaait-kuivati.

Särghaual paiknevad Eesti teadustaristu NATARC kivimikollektsioonide kolm hoidlat, kus säilitatakse ligi 5000 kasti puursüdamikke.

Kaasajastatud infrastruktuur, majutus- ja olmeruumid ning õppe- ja uurimisvahendid võimaldavad Särghaual läbi viia maateaduste ja keskkonnatehnoloogiate alast õppe- ja koolitustegevust ning teaduskollektsioonide uurimist nii Eesti kui välismaa teadlaste poolt.

Õppekeskus pakub

 • üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid toetavaid haridusprogramme ja õpitubasid nii kooliõpilastele kui täiskasvanutele;
 • püsiekspositsiooni “Puuraugud ja puursüdamikud” külastust;
 • ekskursiooni „Retk Eesti maapõue“ ja tutvuda Särghaua põlistalu ajalooga;
 • võimalust õppe- ja suvelaagrite, koolituste ja seminaride läbiviimiseks.  

Õppekeskuse külastuseks ja õppeprogrammides osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Kontakt: sarghaua@taltech.ee; tel 5884 6443.

Majad ja ruumid

 • Saal (100 m²) kuni 50 inimesele, laudadega kuni 30.
 • Kaks väiksemat seminariruumi (60 ja 40 m²) kuni 25 inimesele.
 • Esitlusvahendid – LCD projektorid, ekraanid, AppleTV, arvuti, magnetpinnaga kahepoolsed markertahvlid, pabertahvel.
 • Õuesõppeklass – kahest küljest avatud katusealune, pinkide-laudadega, varustatud elektri ja veega.
 • Täisvarustusega köök ja söögisaal kuni 40 inimesele.
 • Toitlustamist pakume Särghaual koostöös partneritega (lähim toitlustaja on meie naaber, 1 km kaugusel Kurgjal asuv C.R. Jakobsoni Talumuuseum).
 • Internet (kaabel+WiFi).
 • Telkimisala, lõkkeplats, grillikoht, paadisild.
 • Voodikohti kokku 45 (talvel 30), 2- kuni 5-kohalistes tubades, WC-d ja duširuumid koridoris.

Tutvu hinnakirjaga

Haridusprogrammid

Särghaua õppekeskus pakub üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid toetavaid aktiivõppeprogramme ja õpitubasid põhikooli II ja III ning gümnaasiumi kooliastmetele, samuti täiskasvanud huvilistele.

Õppekeskus on varustatud tänapäevaste õppe- ja uurimisvahenditega, sh mikroskoobiklass  stereomikroskoopide, kaamerate ja tahvelarvutitega, Vernieri keskkonnasensorid, digitaalne ilmajaam, teleskoop, metallidetektorid.

Eestis ainulaadne kiviõpikoda on varustatud teemantsaagide, lihvimis- ja poleerimisseadmete ning kivististe prepareerimise vahenditega, kus huvilistel on võimalus harjutada kätt kivimite töötlemises ja meisterdamises.

Õppetööd toetavad erinevad geoloogilised õppekogud – mineraalide, kivimite, setete, maavarade ja kivististe kogud, mida õpilased saavad vahetult uurida ja määrata.  

Detailsed õppeprogrammide kirjeldused ja õppematerjalid leiab

KESKKONNAHARIDUSE PORTAALIST:

Läbimõeldud_programm_logo

Kõikidele õppekeskuse poolt pakutavatele õppeprogrammidele on Eesti Keskkonnahariduse Ühing välja andnud keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendava märgise LÄBIMÕELDUD PROGRAMM, mis kehtib kuni 1. juunini 2026.

Püsiekspositsioon

Särghaua_püsiekspositsioon

Püsiekspositsioon „Puuraugud ja puursüdamikud“ tutvustab puurimistehnoloogiaid maapõue uurimiseks ja kasutamiseks, Särghaual hoiustatavaid puursüdamikke ning Eesti maapõue ehitust ja kujunemislugu.

Ekspositsiooni interaktiivne osa ja õppefilm. Interaktiivne osa käsitleb teemasid nagu "Maailma sügavaimad puuraugud", "Puuraugud ja põhjavesi", "Puurimistehnoloogiad", "Puursüdamikud kui maapõue arhiiv", "Nafta- ja gaasipuuraugud".

Särghaua seismojaam

Särghaua õppekeskusesse on paigaldatud seismomeeter – seade mis registreerib maapõues liikuvaid laineid, olgu need põhjustatud maavärinatest, varingutest pankrannikul ja kaevandustes või lõhketöödest kõikjal Eestis ja kaugemalgi. Ülitundliku mõõteriista juurde kuuluvad salvestusseadmed, GPS täpse kellaaja määramiseks ning muud vahendid.
Särghaua seismojaam on registreeritud International Seismological Centre rahvusvahelisesse seismojaamade andmebaasi, mis võimaldab selle vaatluste kasutamise ametlikes rahvusvahelistes bülletäänides.

Särghaua päikeseelektrijaam

SH_paikeseelektrijaam_foto_Toomas_Toom

Särghaua 10kW päikesejaama moodustavad Tric Flex Four maaraamile paigaldatud 44 Suntellite ZDNY 260W monokristallpaneeli, millest saadava elektrienergia muudab võrgule sobivaks Fronius Symo 10.0-3-M vaheldi.