Tallinna Tehnikaülikool

Särghaua ajaloost

Särgava talu lugu  

jutustab talu peremees Ado Ado p. Särgava (01.03.1922–25.08.2008)

Kes Särgava mail ordu ajal elasid ei ole teada. Kindlasti on Särgava maad asustatud Rootsi ajal, mille kohta Vändra kirikuraamatus andmed vähemalt kolme inimpõlve kohta. Selleaegsed hooned on asunud praegustest hoonetest u 800 m allavoolu Pärnu jõe paremal kaldal. Perekonna pärimuse järgi on hooned põhjasõja käigus maha põletatud, mis inimestest saanud on, pole teada. Minu isa on ahervared (kivid) välja kaevanud 20. sajandi alguses.

Peale Põhjasõda on Särgava maad olnud käsutamata. Mis aastal Särgava suguvõsa Särgavale asunud on, ei ole teada. Küll on nad kohal olnud 1729. a., mil Sergava Hans on ära märgitud Kurgja Jaani vaderina Vändra kirikuraamatus. 1730ndate algupoolel on talu peremeheks pandud Hansu poeg Peeter ja siis on ta saanud ka metsavahiks. Talu on olnud orjuses vaba. Hiljem on talu pandud orjuse alla.

Särgava nimetus taluna on pärit vähemalt Rootsi ajast (võibolla ka ordu ajast). Sergawa, Sergawwa. Särg nagu särg ikka; awd, awwa, haud, haua – sügav koht jões. Särghaua nimetuse talu nimetusena on kasutusele võtnud minu vanaisa Tõnis 19. saj. lõpul ja see kehtis ka 1. vabariigi ajal. Särghaua talu, Särghaua Ühispiimatalitus, Särghaua postitalu. Kuna Särghaua nimi ümberkaudsete inimeste poolt omaksvõtmist ei leidnud, otsustas minu isa 1935 a seoses nimede eestistamisega võtta uueks perekonnanimeks Särgava.

Hooned, mis praegu on olemas, olid ka 1940. Hävinud on vankrite-regede kuur, saun-sepikoda, tööliste elumaja (asus vastu Kurgja piiri) ja üheksa heinaküüni (5 üle jõe ja 4 siinpool jõge). Mina mäletan ka veel Särgava saunatare (1811-1927). Nimetatud hoone koosnes kahest kambrist, rehetoast, rehealusest, aganikust ja esik-sahvrist. Praegune elumaja on ehitatud 1871 (vanem osa) ja hommiku poolne osa 1908. a.

Särghaua_ajalugu_laut

Särghaua karjalaut ja meierei (ehitatud 1924-1926, foto 1930-ndad)

Karjalaut on ehitatud: põhjapoolne osa, meieri ja sigala 1925, veiselaut 1924, metsapoolne osa (sõnniku hoidla) 1926, silohoidlad ehitati 1938 või 1939. Kuna karjarauda puuosad põlesid 1940 aastal ära, siis ehitati need uuesti ja said ka üleni betoonlaed. Karjalauda ehitusel on käsutatud 1200 m3 maakive ja 30000 tellist. Riideait on hoonetest vanim, millal ehitatud, ei tea. Kiviait on ehitatud 1881. a. Viljaaida vanust ei tea, on aga uuendatud ja kuivati osa ehitatud 1919. a. Hoonete väline ilme on seoses geoloogide tehtud ümberehitustega mõnevõrra muutunud: elumaja teise korruse väljaehitused, karjalauda pealisehitus, kiviaida teise korruse ehitus.

Teed ja rajad on enamvähem samad, kuid puudub tee, mis kulges alajaama juurest kahe tamme vahelt üle jõe metsani ja pole ka silda, mis viis üle jõe. Pukksild ehitati 1929, varem oli käsutusel lodi.

Tõnnis Peterson (1846-1926) poja Adoga.

On teada, et Särgava suguvõsa on elanud Särgaval vähemalt 1729. aastast alates, mina olen 8. põlvkond. Ernst Peterson Särgava isa Jüri Peterson (1844-1907) sündis Särgava talus. Kirjanik-kooliõpetaja on sündinud Kadaka koolimajas. Saksa okupatsiooni ajal viibis Ernst Särgava mitmel suvel Särgaval. Kuna ta sel ajal töötas oma valmiva romaani “Lähme linna kirjutama…” kallal, siis ta konsulteeris mitmeski asjas minu isaga. Juhtusin mõnikord seal juures olema ning nad laskusid isegi vaidlustesse.

Särgava talus on elanud Jaan Jensen, pärastine postipapa Johann Voldemar Jannsen. Ta oli karjapoisiks 1834-1836 paiku, eluasemeks Särgava saunatare. 1919. aasta suvel elas samas Friedebert Tuglas koos oma abikaasa Eloga. Konstantin Päts on Särgava talu külastanud kahel korral. Esimene kord. 1927. a., kui toimus Kurgjal C.R.Jakobsoni hauasamba avamine. Lõunasöök oli Särgava rehetoas (80 in). Samas toas toimus lõunasöök 1932. a. suvel seoses Jakobsoni 50. surmaaastapäeva tähistamisega. Mõlemast üritusest võttis osa K. Päts, kuid siis ta ei olnud veel president.

1940. a. peeti talus 25 lüpsilehma, lisaks mullikad, vasikad ja pull. Ületalve uttesid 12, talledega kokku 25-30 lammast. Emiseid 2-3, kult. Peekoneid müüdi aastas 55-60 tükki. Tööhobuseid oli 5-6, lisaks sälud ja varsad.

Maad oli 89 ha: põldu 35 ha, karjamaad 12 ha, metsa 20 ha, heinamaad 30 ha ja õueaiamaad 4 ha. Kasvatati 15 ha põldheina, 5 ha talivilja, 10 ha suviteravilja, 2 ha juurvilja, 3 ha kartulit. Saak: hein 130 tonni, rukis-nisu 14 tonni, suveteravilja 25-30 tonni, juurvilja 150 tonni, kartulit 100 tonni. Varem kasvatati ka lina, kolmekümnendate lõpul enam mitte. Põhiline toodang söödeti loomadele. Vähesel määral müüdi toiduteravilja ja osteti loomadele jõusööta. Osa toodangut tarvitati oma tarbeks ja vähesel määral töötasuks. Müügiks läksid piim, elusloomad, peekon, tõuvasikad, lambad ja kanamunad. Piim töötati ümber võiks, kohupiimaks, kaseiiniks, juustuks kohapeal. Või eksporditi Inglismaale. Alates 1936 või 1937 võid enam ei tehtud ja koor viidi Suurejõele. Peekonid viidi Võhmasse. 1940. a paiku hakati sigu ka autoga vedama. 1930ndate lõpus toodeti talus põllumajandussaadusi mahus, mis võimaldas täieliku ülalpidamise neljakümnele inimesele. Töötegijaid aastaringselt arvestatult 8 inimest.

Mitmel korral viidi talus läbi lüpsivõistlusi, toiduvalmistamise-kangakudumise-vorstitegemise kursusi. Samuti toimusid maanaiste seltsi peod.

Vanim puu oli kindlasti aida juures kasvav pärn, täpset vanust ei tea, tõenäoliselt mitusada aastat. Jõekaldal kasvav pärn ja saar (kolmas võsa) on istutatud vist 1807. a peremehe abiellumise puhul. Tamm ja saar (hävinud 1972) on istutatud 1837 peremehe abiellumise puhul.

1947. a. võõrandati suurem osa maast, alles jäeti 30 ha. Pärnjõe sovhoosi viidi 12 lehma ja 2 mära. 1947. a majandas võõrandatud maad Suurejõe Piimaühistu. 1948. a. anti maa Vändra Metsapunkti käsutusse.

1949. a. 25. märtsil vedasin lõunani sõnnikut. Isa oli ära. Vend Otto töötas sel ajal Vändra metsapunktis. Lahkusin toast kell 16.55 ja läksin üle jõe. Jõudsin vaevu metsa äärde, kui nägin sõjaväelasi tulemas otse üle jõe hoonete suunas. Samal ajal sõitis üle silla veoauto Studebacker. Esimesel korral ei viidud ära kedagi. Järgmisel päeval viidi ära ema (Katta Särgava) ja tema õde Leena. Peale seda oli isa koju tulnud ja viidi ära järgmisel päeval ja emaga nemad enam kokku ei saanud. Ema oli juba enne haiglane, oli rongis raskesti haigeks jäänud ja surnud vist 15. aprillil 1949. a. Novosibirski oblastis Novo-Tserepanovos.

Isa viibis asumisel üle seitsme aasta. Pärast kodumaale saabumist (juuni 1956) elas minu juures Viljandis. Isa suri 15.03.1968 ja on maetud Vändra surnuaiale. Ema õde Leena asus peale kodumaale naasmist elama Tartusse minu venna Viktori juurde. Koht, kus isa asumisel viibis, asub praegu Bratski mere all.

Talumaad läksid kolhoosi majandamisele. Väikesed majandid liideti. Vändra kolhoos andis hooned üle Geoloogia Instituudile 1971.a ja siis olid nad juba üsna armetus seisus.

Loe ka

Aado Särgava. Kilde Särgava talu ja talus elanud Särgava Petersoni perekonna ajaloo kohta. Kogumikus: Holsting, J. (koost.), 1993. Läbi aegade Vändra radadel II. Vändra Vallavalitsus. lk. 7–31.

Geoloogia Instituudi välibaas

1971. a ostis osa talu selleks ajaks oluliselt lagunenud hoonekompleksist Teaduste Akadeemia, kes peatselt andis omandatu koos vastava maaeraldisega üle TA Geoloogia Instituudi bilanssi.

Foto: Särghaua elumaja 1973. a.

Foto: Särghaua elumaja 1973. a

Foto: Karjalaut-meierei 1973. a.

1973. a algas intensiivne korrastus- ja ehitustöö, milles osalesid paljud instituudi töötajad. Välibaasi suurimaks aktivistiks ja hiljem ka hooldajaks oli pikka aega instituudi teadur Ralf Männil. Eesmärgiks seati talukompleksi kujundamine geoloogiliseks välibaasiks, kus oleks võimalik korraldada teadusnõupidamisi ja saaks hoiustada instituudi valduses olevaid puursüdamikke ja kivimiproove ning neid esmaselt töödelda ja uurida.

Järk-järgult konserveeriti hävimisohus ehitised (elumaja, kuivati, aidad, laut), paigaldati uued katused ning  kivihoonesse keskküttesüsteem.

80ndatel rekonstrueeriti puursüdamikuhoidla, järgvenalt  ehitati välja “söökla-konverentsiruum”, samuti laiendati elamispinda elumaja ülakorruse väljaehitamisega.

Foto: Laut-meierei ehitati ümber puursüdamikuhoidlaks, kus asusid ka laborid ja tööruumid.

Renoveeritud rehielamu oli välibaasis kasutusel majutusruumidena, seal elas ka välibaasi valvur.

Foto: Renoveeritud rehielamu oli välibaasis kasutusel majutusruumidena, seal elas ka välibaasi valvur.

2005. a rekonstrueeriti Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel välibaasi puursüdamikuhoidla ning 2013. a lisandus veel teinegi sama funktsiooniga hoone.

Särghaua puursüdamikuhoidlad 2014. a.

Foto: Särghaua puursüdamikuhoidlad 2014. a.

Loe ka

Prof. Enn Pirruse meenutusi Särghaua välibaasi algusaastatest (kirja pandud 1983. a).

Geoloogia instituut. Särghaua välibaas - 25. Kogumikus: Holsting, J. (koost.), 1993. Läbi aegade Vändra radadel II. Vändra Vallavalitsus. lk. 34–40.

Maateaduste õppekeskus

16. juulil 2010 teavitas Keskkonnainvesteeringute Keskus, et TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskuse arendamise projekt leidis ERF Eesti keskkonnahariduse infrastruktuuri kaasajastamise programmist finantseerimist. Omafinantseeringuga toetab projekti Tallinna Tehnikaülikool. Projekt sisaldas uue õppehoone ehitust, olemasoleva välibaasi infrastruktuuri osalist renoveerimist ja õppevahendeid. Särghaua õppekeskuse täiemahuline väljaarendamine toimus aastatel 2012-2015. Õppekeskuse projekteerisid Amhold AS ja OÜ EMP A&I ning ehitas AS Pärnu REV.