Tallinna Tehnikaülikool

IT süsteemide administreerimine

ProgrammijuhtSiim Vene
Programmijuhi abiNele Teearu
Õppekava kood: IAAB

Teated

2022/2023. õppeaasta sügissemester:

 •    Eelnädal esmakursuslastele - 22.-26. august; vt. ajakava ÕISi tunniplaanist: https://ois2.ttu.ee/uusois/uus_ois2.tud_leht
 •     Semestri algus - 29. august
 •     Õpingukava esitamise lõpptähtaeg - 5. september
 •     Kontaktõppe perioodi lõpp - 18. detsember
 •     Eksamite sooritamise lõpptähtaeg - 18. jaanuar
 •     Semestri lõpp - 22. jaanuar

Esmakursuslaste kohtumine programmijuhiga toimub kolmapäeval, 24. augustil 2022, algusega kl. 14.00 IT Kolledži (Tallinn, Raja 4c) ruumis ICO-316.

Praktika

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist.

Täpsemalt praktika korraldusest loe teaduskonna kodulehelt.

Praktikateemaliste küsimuste korral annab nõu ning praktikaprotsessi koordineerib TalTech IT Kolledži praktikavaldkonna juht Riina Tallo.

Lõputöö

Lõpetamisega seotud tähtajad 2021/2022. õppeaasta kevadsemestril:  

8.02 kl. 15.00 lõputööde seminar, toimub veebis

18.02

lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

28.02.-4.03

lõputöö kavandi kaitsmine/kinnitamine 

24.03

allkirjastatud lõputöö kavandi esitamine Moodle-keskkonnas

25.04

lõputöö elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks (pdf-vormingus Moodle`s)

2.-6.05

lõputööde eelkaitsmised 

9.05

lõputöö kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg ÕIS-is

23.05 juhendajatele lõputöö kaitsmistaotluse kinnitamine ÕISis
16.05 metaandmete (täita tabel), lõputöö elektroonse variandi esitamine pdf-vormingus ja digiallkirjaga Moodle`s, digiallkirjaga juhendaja arvamuse esitamine Moodle`s

23.05

õppevõlgnevuste likvideerimise tähtaeg

24.05

lõputööde kaitsmisnimistu avaldamine

25.05

lõputööde retsensioonide laekumine (lisatakse Moodle lehele)

31.05-9.06

lõputööde kaitsmised

17.06 kl. 15.00 lõpuaktus TalTech peahoone aulas

Lõputöö kaitsmisega seotud tegevused ja info asub Moodle`s kursuse lehel: Lõputööde kaitsmine (IT Kolledž)

Lõputöö koostamise veebileht.

08.02.2022 lõputööde  seminari salvestis, slaidid (T. Lepikult), slaidid (K. Kikkas)

Programminõukoda

 • Indrek Rokk - valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Margus Kaur - valdkonna ekspert
 • Reimo Lepp - valdkonna ekspert
 • Tarmo Randel - valdkonna ekspert
 • Edmund Laugasson - õppejõud
 • Toomas Lepik - õppejõud
 • Margus Laanem - üliõpilane
 • Tanel Saar - üliõpilane