Tallinna Tehnikaülikool

Keskuse tutvustus

Keelte ja kommunikatsiooni keskus on üks juhtivatest ülikoolitasandi keeleõpet korraldavatest üksustest Eestis ning kõrgelt hinnatud nii kodu- kui ka välisriikide kolleegide seas. Keskuse õppejõud on pikaajalise pedagoogilise kogemusega ning kõrgelt kvalifitseeritud oma ala asjatundjad, kes end pidevalt täiendavad rahvusvahelistes projektides ning koolitusprogrammides.

Keelte ja kommunikatsiooni keskus alustas uue nime all tegevust 1. jaanuaril 2017 Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonna dekanaadi koosseisus. Keskuse eelkäijaks oli TTÜ keeltekeskus, mis loodi 1.juulil 1992.a. võõrkeelte kateedri ja eesti ja vene keele kateedri liitmisel.

Keelte ja kommunikatsiooni keskuse eesmärgiks on: 

 • keeleõppe korraldamine;
 • keeleõppe- ning keelealane arendus- ja teadustegevus;
 • teadmusteenuste, sh täiendõppeteenuste osutamine.
   

Visioon

TalTech keelte ja kommunikatsiooni keskus on keelte- ja suhtlusoskuse arendamist toetav juhtiv õppekeskus Eestis ning võrdväärne partner valdkonna akadeemilisele kogukonnale Põhjamaades, Kesk- ja Ida-Euroopas ning mujal maailmas.

Missioon

Keelte ja kommunikatsiooni keskus on TalTechi kompetentsikeskuseks keele- ja suhtlusõppe alal. Keelte ja kommunikatsiooni keskus aitab ellu viia TalTechi arengukava, keelepoliitika ning Eesti ja Euroopa kõrgharidusstrateegia eesmärke.

TalTechi keelepoliitika elluviimisel keskus:

 • koordineerib üliõpilaste ja töötajate keele- ja suhtlusõpet ning jälgib selle kvaliteedi tagamist;
 • hindab akadeemilise- ja tugipersonali, üliõpilaste ja sisseastujate keeleoskustaset ja väljastab vastavaid tunnistusi;
 • teeb erialakeele õpetamisel koostööd teaduskondadega 
 • pakub keelealaseid teenuseid ülikooli liikmeskonnale ning teistele ühiskonna huvigruppidele

Keskus rakendab ainekavade ja kursuste loomisel kaasaegseid rahvusvaheliselt tunnustatud keele- ja suhtlusõppe meetodeid ja strateegiaid. Lähimaks eesmärgiks on keskuse infrastruktuuri ja materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine (nt audiovisuaalsete õppematerjalide koostamine ja rakendamine; esitluste, ettekannete või koosolekute salvestamise ja analüüsimise võimaluse loomine; mitmekülgselt rakendatava keelelabori loomine jne) keelte ja suhtlusoskusega tihedalt seotud ainete tulemuslikuks õpetamiseks ülikoolis.
Kuigi rahvusvaheline äri-, töö-, kaubandus- ning akadeemiline suhtlus toimub peamiselt inglise keeles, õpetab keskus ka teisi võõrkeeli, sh saksa, prantsuse, soome, rootsi, hispaania, vene jt. Keskus pakub eesti keelt arendavaid ja eesti kultuuri tutvustavaid õppeaineid välisüliõpilastele, -õppejõududele ning -teadustöötajatele võimaldamaks neil paremini integreeruda Eesti ühiskonda. Keskus peab oluliseks külalisõppejõudude kaasamist õppetegevusse.


Teadus- ja arendustegevuses peab keskus oluliseks:

 • teadustegevusega seotud õppejõudude motiveerimist rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides ning mobiilsusprogrammides osalema;
 • õppejõudude siseriiklikel ning rahvusvahelistel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel osalemise võimaluste tagamist;
 • valdkonna kaasaegsete teadusuuringute ja uute õppemeetodite tundmist ja nende regulaarset käsitlemist keskuse, ülikooli, siseriiklikel ning rahvusvahelistel koolitusseminaridel ja konverentsidel;
 • valdkonna teadusuuringute ja uute õpetamismeetodite rakendamist õppetegevuses, ainekavade ja kursuste loomisel ning arendamisel.

Keelte ja kommunikatsiooni keskusel on kontaktid maailma 40 riigi ülikoolide ja kõrgkoolide vastavates keskustes ning kõikide Eesti ülikoolide ja kõrgkoolide keele- ning suhtlusõppe keskustes, näiteks:

 • Aalto Ülikool (Aalto University, Dr Pia Lappalainen, Laura Mendoza, Kenneth Pennington)
 • Helsingi Ülikool (University of Helsinki, Dr Tuula Lehtonen, Leena Evesti)
 • Oulu Ülikool (University of Oulu, Dr Eva Braidwood, Suzy McAnsh)
 • Turu Ülikool (University of Turku, Dr Mike Nelson)
 • Oslo Metropolitani Ülikool (OsloMet-Oslo Metropolitan University Dr Kristin Solli, Dr Tom Muir)
 • Birminghami Linnaülikool (Birmingham City University Dr Amanda French)
 • Readingi Ülikool (University of Reading Colin Campbell)
 • Londoni King’s Kolledž (King's College London, LIHERG Research Group, Dr Carys Jones)
 • Coventry Ülikool (University of Coventry, Dr Lisa Ganobcsik Williams)
 • Indiana-Purdue Ülikool (Indiana University-Purdue University Indinapolis, Dr Ulla Connor)
 • Chalmersi Ülikool (Chalmers University of Technology, Dr Magnus Gustaffson)
 • Adelaidi Ülikool (University of Adelaide, Dr Julia Miller)
 • Vilniuse Ülikool (Vilnius University, Dr Ryvityte Birute)
 • George Masoni Ülikool (George Mason University, Dr Terry Myers Zawacki) jt
   

Keskuse õppejõud on pikaajalise pedagoogilise kogemusega ning kõrgelt kvalifitseeritud oma ala asjatundjad, kes end pidevalt täiendavad rahvusvahelistes projektides ning koolitusprogrammides.

Keskuse koosseisu kuuluvad: