Tallinna Tehnikaülikool

Õppetöö

2023/2024 KEVADSEMESTER


VALIKAINED

Eesti keel
HLE0060 Eesti keele suuline ja kirjalik väljendusõpetus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

Inglise keel
HLI0062 Inglise keele eelkursus 2: Grammatika e-kursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0070 Akadeemiline suhtlus inglise keeles (3.0 EAP, 32 ak t, E)
HLI0091 Inglise erialakeel (ehituse erialal, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0110 Akadeemiline kirjutamine inglise keeles (3.0EAP, 32 ak t, A)
MLI0010 Inglise teaduskeel (6.0 EAP, 64 ak t, E)
TSK0028 Majandusalane inglise keel II (õppetöö keel – inglise; 6.0 EAP, 64 ak t, E)

Vene keel
HLE0080 Vene keele suhtluskursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

VABAAINED

MLE0060 Eesti keel vene emakeelega üliõpilastele (3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLE0011 Eesti keele vestluskursus tasemele A1/A2 (inglise keele basil) (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0061 Inglise keele eelkursus 1 (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0062 Inglise keele eelkursus 2: Grammatika e-kursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLI0080 Ingliskeelsed ettekanded, sõnavõtud ja diskussioonid (3.0 EAP, 32 ak t, A)
TSK2001 Kultuuridevaheline suhtlemine (õppetöö keel – inglise, 3.0 EAP, 32 ak t, E)
TSK0309 Avalik esinemine (õppetöö keel – inglise, 6.0 EAP, 64 ak t, E)

HLS1040 Saksa keel A1.1 (3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLS2040 Saksa keel A1.2 (3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLS0010 Saksa keel (A1-C1). E-kursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

HLE0160 Vene keel algajatele I (A1.1) (õppetöö keel –inglise, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
HLE0161 Vene keel algajatele II (A1.2) (õppetöö keel – inglise, 3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLV0010 Vene keel (A1-C1). E-kursus (3.0 EAP, 32 ak t, A)

MLX8001 Hispaania keel 1 (A1) (3.0 EAP, 32 ak t, A)
MLX8004 Hispaania keel 4 (B1) (3.0 EAP, 32 ak t, A)

Ainekavad ja tunniplaan on nähtavad õppeinfosüsteemis (ÕIS).
Tunniplaan võib muutuda kuni teise õppenädalani.