Tallinna Tehnikaülikool

Tasemetestid ja -tunnistused

Keelte ja kommunikatsiooni keskus hindab akadeemilise- ja tugipersonali, üliõpilaste ja sisseastujate keeleoskustaset ja väljastab vastavaid tunnistusi.

Tallinna Tehnikaülikooli keelte ja kommunikatsiooni keskuse inglise keele tasemetestid on suunatud:

 • Euroopa stipendiumi- ja vahetusprogrammidesse kandideerivate Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste inglise keele taseme määramiseks  (Test 1 või Test 2).  
 • Tallinna Tehnikaülikooli  ingliskeelsetele õppekavadele kandideerivate üliõpilaskandidaatide inglise keele taseme määramiseks (Test 2). 

Testide lühikirjeldus

Test 1 (30€)
Kestvus: 60 minutit
Testi sisu:

 • Kirjalik test (valikvastustega grammatika- ja sõnavaratest)
 • Rääkimistest (vestlus paarides)


Test 2 (45 €)
Kestvus: 2,5 tundi
Testi sisu:

 • Kirjutamistest (argumenteeriv essee)
 • Kuulamistest (detailne kuulamine, lünkade täitmine)
 • Lugemistest (loetu mõistmine ja sõnavaraülesanne)
 • Rääkimistest (vestlus paarides)

Inglise keele testi saab uuesti sooritada neli kuud pärast esimest katset.
Testile tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument ja sinine pastapliiats.
Testi tulemustest teavitatakse viie tööpäeva jooksul peale testi sooritamise kuupäeva. 
Keeleoskustunnistuse koopia saadetakse e-posti teel.

Testimise eest saab tasuda  pangaülekandega. Maksekorraldusele tuleb märkida:
Makse saaja: Tallinna Tehnikaülikool
Arveldusarve number: EE201010052037382001 (SEB Pank AS)  või   EE452200221013295225 (Swedbank AS)
Selgitus: „Inglise keele taseme test, objekt 01HL, nimi“.

TESTID 2024

01.04        13:00   SOC-222
06.05        13:00   SOC-222

Palun saatke   registreerimisvorm  ja maksekorralduse koopia  Aia Bondarenkole

Keelte ja kommunikatsiooni keskus annab välja tasemetunnistusi:

 • TalTechis sooritatud akadeemilise võõrkeele eksami või teadusvõõrkeele eksami tulemuste alusel (tagasiulatuvalt kuni 3 aastat) - 12 €
 • Keeleõppes osalevatele üliõpilastele õppejõu hinnangu alusel (kui õppeaine mahust on läbitud 2/3) - 12 €
 • Tasemetesti ja vestluse alusel - 30 €
 • Tasemeeksami (4 osaoskust) alusel - 45 €

Tunnistuse väljastamise eest saab tasuda pangaülekandega. Maksekorraldusele tuleb märkida:

Makse saaja:                  Tallinna Tehnikaülikool
Arveldusarve number: EE201010052037382001 (SEB Pank AS)  või
                                          EE452200221013295225 (Swedbank AS)
Selgitusse kirjutage „Tasemetunnistuse väljastamine, objekt 01HL, nimi“.

Tasemetunnistuse taotlus ja maksekorralduse koopia palun saatke  Aia Bondarenkole. Tunnistuse koopia (pdf dokument) saadetakse tunnistuse taotleja e-posti aadressile 5 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest või testi sooritamisest.