Tallinna Tehnikaülikool

Nooremprofessor Dr. Maksim Ošeka
maksim.oseka@taltech.ee

​ flow_members_maksim

Maksim Ošeka õppis Tallinna Tehnikaülikoolis keemia ja biotehnoloogia erialal. Ta liitus professor Tõnis Kangeri uurimisrühmaga bakalaureusetudengina 2009. aastal ja omandas doktorikraadi 2017. aastal. Maksimi uurimistöö keskendus peamiselt uute asümmeetriliste organokatalüütiliste reaktsioonide ja mehhanismide uurimisele. Magistriõppes töötas ta Erasmuse programmi raames vahetusüliõpilasena Oslo Ülikoolis professor Lise-Lotte Gunderseni uurimisrühmas ning doktoriõppes liitus ta professor Paolo Melchiorre uurimisrümaga Hispaanias, kus ta osales uute fotokatalüütiliste enantioselektiivsete alküleerimisreaktsioonide arendamises. Pärast doktorikraadi kaitsmist töötas ta doktor Dzmitry Kananovichi uurimisrühmas ning kolis seejärel järeldoktorantuuriks Hollandisse. Maksim töötas kaks aastat Eindhoveni Ülikoolis professor Timothy Noёli juhendamise all ning tegeles uute elektrokeemilise meetodite arendamisega pidevas voolus. 2021. aastal naasis Maksim Tallinna Tehnikaülikooli, et alustada iseseisvat karjääri ning hiljem edutati ta nooremprofessoriks. Ošeka uurimisrühma teadustöö TalTechis keskendub erinevate orgaanilise sünteesi meetodite, nagu foto-, elektro- ja voolukeemia ning asümmeetrilise katalüüs, omavahelisele kombineerimisele.

ORCID Google Scholar ETIS CV

Uurimisrühma liikmed

Dr. Mariliis Kimm (teadur)
mariliis.kimm@taltech.ee

flow_members_mariliis

Mariliis Kimm omandas bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadi rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal Tallinna Tehnikaülikoolis. Ta liitus 2013. aastal professor Tõnis Kangeri uurimisrühmaga, kus tema uurimistöö keskendus uute asümmeetriliste organokatalüütiliste reaktsioonide väljatöötamisele. Külalisdoktorandina täiendas Mariliis oma kogemusi Amsterdami ülikoolis professor Jan H. Maarseveeni uurimisrühmas, kus tema uurimisteemaks oli mehaaniliselt kiraalsete [2]rotaksaanide süntees. Mariliis kaitses oma doktoritöö aastal 2021. Hetkel töötab ta teadurina Ošeka grupis, keskendudes elektrokeemiliste reaktsioonide arendamisele pidevas voolus.

ORCID Google Scholar ETIS CV

Anastasiya Krech (doktorant)
anastasiya.krech@taltech.ee

​ flow_members_nastja

Anastasiya Krech lõpetas 2019. aastal Valgevene Riikliku Ülikooli ning 2020. aastal omandas magistrikraadi keemias Valgevene Riikliku Teaduste Akadeemia kõrgkoolist. Bakalaureuse- ja magistriõpingute ajal töötas ta Valgevene Riikliku Teaduste Akadeemia bioorgaanilise keemia instituudis. Esmalt töötas ta doktor Vladimir Zhabinskii rühmas, kus sünteesiti uusi farmakoloogiliselt olulisi steroide. Hiljem liitus ta doktor Alaksiej Hurski rühmaga, kus tema uurimistöö keskendus tsüklopropanoolide reaktsioonidele. 2021. aastal kolis Anastasiya doktoriõpingute eesmärgil Eestisse ja liitus nooremprofessor Maksim Ošeka uurimisrühmaga Tallinna Tehnikaülikoolis. Praegu tegeleb Anastasiya tsüklopropanoolide fotokeemiliste reaktsioonide ja asümmeetriliste elektrokeemiliste reaktsioonide arendamisega.

ORCID Google Scholar ETIS CV

Marharyta Laktsevich-Iskryk (doktorant)
marharyta.laktsevichiskryk@taltech.ee

flow_members_margo

Marharyta Laktsevich-Iskryk sai 2016. aastal Valgevene Riiklikus Ülikoolis bakalaureusekraadi farmatseutilise keemia erialal. Bakalaureusetudengina liitus ta Valgevene Riikliku Teaduste Akadeemia bioorgaanilise keemia instituudi steroidide keemia laboriga, kus ta tegeles metall- ja fotoredokskatalüüsiga. 2017. aastal kaitses Marharyta edukalt magistritöö doktor Alaksiej Hurski juhendamisel. Hiljem liitus ta külalisuurijana doktor Dzmitry Kananovichi rühmaga, kus ta tegeles tsüklopropanoolide enantioselektiivse sünteesiga. 2023. aastal alustas Marharyta doktoriõpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis nooremprofessor Maksim Ošeka juhendamisel, keskendudes enantioselektiivsele elektrokeemilisele sünteesile.

ORCID Google Scholar ETIS CV

Mihhail Fokin (bakalaureusetudeng)
mifoki@taltech.ee

flow_members_misha

Mihhail Fokin lõpetas hõbemedaliga Maardu Gümnaasiumi, kus näitas üles suurt huvi keemia vastu ja töötas pärast lõpetamist isegi õpetajana. Hetkel õpib ta Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialal ning osaleb Ošeka uurimisrühmas vooluelektrokeemia alases uurimistöös. Alates 2023. aasta septembrist on Mihhail Erasmuse programmi raames Itaalias Milano Polütehnilises Ülikoolis.

ETIS CV

Rasmus Käsper (bakalaureusetudeng)
rakasp@taltech.ee

flow_members_rasmus

Rasmus Käsper lõpetas Tallinna 21. Kooli reaal-loodusainete õppesuuna. Kohe pärast seda asus ta õppima Tallinna Tehnikaülikooli rakenduskeemia ja geenitehnoloogia erialal. Bakalaureuseõppe teisel aastal liitus Rasmus Ošeka rühmaga, et töötada asümmeetriliste fotokatalüütiliste reaktsioonide kallal.

ETIS CV

Endised rühmaliikmed

Dr. Nagarajan Ram Kumar (külalis-järeldoktor)

flow_members_ram

Nagarajan Ram Kumar omandas Indias Hyderabadi ülikoolis doktorikraadi keemia erialal 2016. aastal. Seal uuris ta professor R. Nagarajani juhendamisel karbasooli ja indooli alkaloidide totaalsünteesi. Järeldoktorantuuri ajal töötas Ram Kumar professor Hongli Bao (Fujiani uurimisinstituut, Hiina), professor Erik V. Van der Eyckeni (KU Leuven, Belgia) ja professor Yun He (Chongqingi ülikool, Hiina) juhendamise all. Järeldoktorantuuri ajal (2016-2020) keskendus ta uute siirdemetallkatalüütiliste sünteesimeetodite väljatöötamisele ja peptiidsete antibiootikumide totaalsünteesile. 2021. aastal liitus Ram Kumar Läti orgaanilise sünteesi instituudis doktor Janis Veliksi orgaanilise sünteesi uurimisrühmaga ning jätkas oma uurimistööd uute reagentide ja fotokatalüütiliste meetodite arendamiseks, et sünteesida ravimiarenduses kasutatavaid fluoreeritud ühendeid. 2023. aastal viibis ta lühiajaliselt külalis-järeldoktorina TalTechis Ošeka uurimisrühmas, kus ta keskendudes eelkõige fotokeemiliste muundumiste uurimisele pidevas voolus.

ORCID

Dr. Anni Kooli (doktorant)

flow_members_anni

Anni Kooli õppis Tallinna Tehnikaülikoolis rakenduskeemia ja biotehnoloogia erialal. Bakalaureuseõppe teisel aastal liitus ta professor Margus Loppi uurimisrühmaga ning jätkas seal uurimistööd ka magistriõppes. Doktorantuuri alguses tegeles Anni naftoolide dearomatiseerimisega professor Loppi juhendamisel. Hiljem liitus Anni sünteetilise voolukeemia rühmaga ja uuris koos nooremprofessor Maksim Ošekaga elektronirikaste areenide elektrokeemilist hüdroksüüleerimist pidevas voolus. Anni kaitses edukalt oma doktoritöö 2022. aasta novembris. Pärast doktoriõpingute lõppu töötab Anni Kooli peaspetsialistina Terviseametis.

ORCID Google Scholar ETIS CV