Tallinna Tehnikaülikool

Tööstuskeemia labor

Tööstuskeemia labori peamiseks ülesandeks on lahendada tööstusettevõtete keemia- ja keemiatehnoloogilisi probleeme.

Laboratoorium töötab lepingupõhiselt. Tööstuskeemia labori loomise ajendiks oli ettevõtete üha kasvav huvi innovatsiooni ja teaduspõhiste lahenduste järele.

Labori põhijõuks on noored teadlased, kes on võtnud oma missiooniks Eesti tööstuse ja innovatsiooni ning majanduse arendamise.

Tööstuskeemia labor toetab oma tegevusega Eesti tööstuse konkurentsivõime kasvu ja uute tehnoloogiate rakendamist.
Kontakt: Kati Muldma kati.muldma@taltech.ee, tel: 620 2958

tööstuskeemia logo 3 e
Loodud 2017

TEENUSED

  • Keemialaste arendusprojektide teostamine
  • Väikesemõõtmeliste arendusprojektide ja praktikale suunatud tööde läbiviimine
  • Probleemipõhiste ülevaadete koostamine ja hindamine keemia valdkonnas

PROJEKTID

KIK

TÖÖD

Tehtud

  • AS Paldiski Tsingipada – tehnoloogilise protsessi võimalik täiustamine (2017)
  • VKG – põlevkivi õli rafineerimise uue tehnoloogia võimalustest kirjanduse põhjal (2017)
  • Kerogeen OÜ – uus põlevkivi kerogeeni väärindamise tehnoloogiline platvorm (2017–2019)  (vt lisatud aruanne KEROX I)
  • OÜ Sporrong Eesti – hapete lisandite määramine (2019)
  • KemiMet International OÜ – kemikaalide lisandite määramine (2019)
  • Kerogeen OÜ – olemasoleva põlevkiviõlide saamise ja rafineerimistehnoloogia uurimine ja täiustamine (2019-2020)
  • Kerogeen OÜ – põlevkivi kerogeeni dikarboksüülhapeteks töötlemise tehnoloogiline platvorm (2020–2022) (vt lisatud aruanne KEROX II)

Kahe viimase projekti tulemusena loodi laboratoorne tehnoloogia põlevkivi otseseks muundamiseks väärtuslikeks keemiatööstuse põhireaktiivideks. See on esimene verstapost põlevkivil põhineva peenkeemiatööstuse rajamisele Eestis. On valminud dikarboksüülhapete tootmise laboratoorne katseseade, millel saadavad tulemused on aluseks tööstusliku katseseadme ehitamiseks.

24. mail 2022 arendustööde olulise etappi lõppu puhul ametlikult lülitati tööle põlevkivi töötlemise laboratoorne katseseade – sõnavõttudega esinesid uurimistöid juhtinud akadeemik Magus Lopp, tellija esindaja Alexelast Heiti Hääl ja Tehnikaülikooli rektor Tiit Land.

Tööstuskeemia
Vasakult: Heiti Hääl, Tiit Land, Margus Lopp

1. novembris 2022 alustatud uus rakendus projekt KEROX III – täiustatud tehnoloogiline platvorm lahustunud karboksüülfraktsiooni ja dikarboksüülhapete saamiseks põlevkivi oksüdeerimise teel (2022–2024).