Tallinna Tehnikaülikool

Doktoriõpe

Meretehnoloogia kompetentsikeskuse (MARTE) teadustaristus Kuressaares töötavad igapäevaselt TalTechi teadlased Kristjan Tabri ja Mihkel Kõrgesaar. Uurimissuundade juhtidena on nende töö oluliseks osaks doktorantide juhendamine, samuti järeldoktorantuuri võimaluste loomine.

Doktorantuurikonkursi avab TalTech kolm korda aastas, peamiselt kandideeritakse juhendajate väljapakutud teemadele. Reeglina seondub doktorandi positsioon juhendaja uurimisprojektiga ja doktoriõppesse astujat ootab juhendaja uurimisrühmas doktorant-nooremteaduri ametikoht.

Uuem võimalus doktoriõpinguteks on tööstusdoktorantuur, mis toob doktorantuuri lisaks ülikoolile ja doktorandile kolmanda osapoole ehk (tööstus-)ettevõtte. Sel juhul on doktorandi töö eesmärgiks konkreetse asutuse või ettevõtte püstitatud uurimisküsimuse lahendamine. Ülikool tagab selleks juhendamise ning teadmus- ja taristuressursid, et küsimus saaks vastuse teaduslikke meetodeid rakendades.

Juhendajad