Tallinna Tehnikaülikool

Rakenduskõrgharidus

Meretehnika ja väikelaevaehitus

Meretehnika ja väikelaevaehitus

Õpe toimub sessioonõppena. Tudengid osalevad loengutes, praktikumides ja seminaridel ainult õppesessiooni kestel, muul ajal aga teevad iseseisvat tööd, muuhulgas e-õppe vormis juhendatuna. Soovijate olemasolul on võimalik avada ka päevaõppe rühm.

Meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava sessioonid on kord kuus, esmaspäevast laupäevani. Semestris on seega 4 auditoorse õppetöö sessiooni, millele lisanduvad eksamid ja praktika. Väljaspool sessioone juhendavad õppejõud tudengite iseseisvat tööd digikanalites.

Õpingute raames tuleb kindlasti sooritada ka praktika, hilisem lõputöö ja praktika on sageli omavahel seotud.

Meie lektor Paavo Kuuseok soovitab enne õppima asumist läbi töötada "Matemaatika õhtuõpiku", mis on tasuta kättesaadav siit.

Kuula õppekava podcasti!

Rohkem infot õppekavast

Bakalaureuseõpe

Kestlikud sinimajanduse tehnoloogiad

Furtsellaraan


Õpe toimub Kuressaares sessioonõppena, üks õppenädal kuus (teisipäevast-laupäevani).

Sinimajandus on valdkond,  mis hõlmab endas  meretransporti (sh laevad ja sadamad), taastuvenergeetikat, vesiviljelust  ja merekeskkonda kui ökosüsteemi, aga ka rannikuturismi. Sinimajandus kui kiirelt arenev sektoriteülene tegevusvaldkond tegeleb mitmete kriitiliste, keerukate, alles lahendamist ootavate probleemidega, mis vajavad teaduspõhist lähenemist. 

Õppekava valmistab ette jätkusuutlikke arengutrende ja valdkonna tehnoloogiaid tundvaid laiapõhjaliste teadmistega spetsialiste, kes oskavad rakendada omandatud teadmisi sinimajanduse probleemide lahendamisel ning innovaatiliste lahenduste väljatöötamisel. Õppekava läbinu saab jätkata õpinguid magistriastmes ning osaleda teadus(arendus)tegevuses.

Õppekava tarbeks on koostatud spetsiaalsed, merekeskkonna mõistmist toetavad ning merd kui ressurssi väärtustama õpetavad ained. Õppija saab teadmised merekeskkonnast ja selles rakendatavatest tehnoloogiatest, aga ka rohelisest ettevõtlusest, innovatsioonist, säästlikest materjalidest ning roheenergeetikast. Valikainete moodulis on esindatud erinevate valdkondade teemad:  toorme väärindamine, rannikuturism, meretransport, tootearendus, disain ja projekteerimine. Õppes pannakse rõhku kestlikkuse põhimõtteid järgivatele tehnoloogiatele ja lähenemistele sinimajanduses.

Õppekava läbimisel omandab lõpetaja laialdased merekeskkonnaalased baasoskused ja -teadmised  mis annavad ettevalmistuse tööks merekeskkonna kaitse ja rohepöörde korraldamisel ning tootearenduse tehnoloogiliste lahenduste loomisel. Bakalaureusekraad sinimajanduse tehnoloogiate alal võimaldab töötada ka meretoorme väärindamisega tegelevates ettevõtetes ning sinimajandusega seotud tootmis- või arendusüksustes.

Kuula õppekava podcasti! 

Rohkem infot õppekavast

Magistriõpe

Meretehnika magister

Õppekeel inglise keel, õppevorm päevaõpe

  • Tunneb meretööstust laiemalt, omades mitmekülgset insenerikompetentsi;
  • On ekspert laeva või muu merekonstruktsiooni projekteerimise ja ehituse alal;
  • Oskab lahendada rohepöördega seotud ülesandeid: säästlikest materjalidest merekonstruktsioonide arendamine, laevade ümberehitus kliimaneutraalsete kütuste jaoks või ujuvate tuulikute ehitus merre.
Keda ootame õppima?

Meretehnika magistrikavale on kandideerima oodatud õppurid nii Eestist kui ka välismaalt. Eelduseks on bakalaureusekraad mõnel tehnilisel erialal. Võimalikeks sisseastujateks on näiteks meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava lõpetajad, tootearenduse ja tootmistehnika eriala lõpetajad, rakendusfüüsika bakalaureusekava või integreeritud tehnoloogiate bakalaureusekava läbinud õppijad. 

Kuula õppekava podcasti!

Rohkem infot õppekavast