Site logo

2. korrus

Raamatukogu sissepääs

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel:  
filosoofia, psühholoogia, sotsioloogia, politoloogia, Euroopa Liit, majandus, rahandus, statistika, organisatsioon ja juhtimine, raamatupidamine, turundus, reklaam, haridus, õigus

Teatmekogu:
Üldentsüklopeediad, leksikonid, biograafilised leksikonid (TE), üldise sisuga teatmikud (TK), keele- ja tõlkesõnaraamatud (TS), telefoni- ja aadressraamatud (TK) ning kirjandusnimestikud (TB).

Euroopa dokumendikeskuse (EDK) kogu

3. korrus

Raamatukogu 3. korrus

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel:  
loodus, keskkonnakaitse, matemaatika, astronoomia, füüsika, keemia, geoloogia, bioloogia, zooloogia, geenitehnoloogia, meditsiin, põllumajandus

Kõigi erialade õpikud - õpikute avakogust saavad teavikuid kaasa laenata üksnes TalTechi üliõpilased ja õppejõud.

4. korrus

Spetsiaalsed arvutid andmebaaside kasutamiseks:

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel: 

arvutiteadus, raadiotehnika, elektrotehnika, elektroonika, metallide tehnoloogia, metallurgia, mäendus, ehitus, transport, majapidamine, toidutehnoloogia, kergetööstus, tekstiilitööstus, puidutööstus, polümeerid, peenmehaanika, automaatika

  • Standardite kogu

  • Tehnikakirjanduse erilaadide kogu

  • Paul Kogermani kogu -  professorile kuulunud teavikud, avariiulitel on lugemiseks 11 nimetust ajakirju ja 213 võõrkeelset raamatut aastatest 1898-2004. P. Kogermani kogu on terviklikult leitav e-kataloogist ESTER. Kogusse koondatud  teavikud on raamatukogus kohapeal kasutamiseks.

Telefonikabiin 4. korrusel

 

Vaikne korrus: 

4. korrusel ei ole lubatud jutuajamine ega telefoniga rääkimine ega arvutikõlarite kasutamine.
Igal raamatukogu töötajal on õigus nõude eirajaid korrale kutsuda.

5. korrus

Antarktika kogu - Mart Saarso annetatud teavikud Antarktikast, Arktikast, nende uurimisprogrammidest ja ekspeditsioonidest on Eesti raamatukogudes unikaalsed. Kogus on raamatuid merendusest, meresõidust, mere-uuringutest. 220st teavikust pooled on (mere)kaardid. Kogusse koondatud teavikud on ainult raamatukogus kohapeal kasutamiseks. Antarktika tervikkogu leiab e-kataloogist ESTER sisestades pealkirja väljale: Mart Saarso kogu. 

Raamatukogu 5. korrus

5. korrusel asuvad raamatukogu administratsiooni, erialainfotalituse (komplekteerimine), bibliograafiatalituse, arendustalituse ja kirjastuse tööruumid.  

Raamatud ja ajakirjad avakogu riiulitel:  

kunst, arhitektuur, tehniline joonestamine, keeleteadus, sport, kino, muusika, teater, geograafia, ajalugu, kirjandusteadus, ilukirjandus, raamatukogundus, infoteadus

Raamatukokku tellitud ajalehed ja üldisema sisuga ajakirjad.

Turismiteemaliste teavikute kogu

Kaardikogu - üldgeograafiliste ja temaatiliste kaartide kogu