Tallinna Tehnikaülikool

Indiviidi käitumine ja majanduslik tulemuslikkus: Metodoloogilised aspektid ja institutsionaalne kontekst (Individual Behaviour and Economic Performance: Methodological Challenges and Institutional Context; IBEP)

EU logo

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 952574.

  • Horisont 2020 grant nr. 952574
  • 2020–2023
  • Vastutav täitja: Aaro Hazak
  • Rahastus: 900 000 eurot
  • Konsortsium: Tallinna Tehnikaülikool (koordinaator), Aalto Ülikool, Helsingi Ülikool ja Tel Avivi Ülikool

Projekti koduleht

Projekti eesmärgiks on paremini mõista indiviidi käitumise ning erinevate majanduslike otsuste ja protsesside tulemuslikkuse seoseid. Käitumuslik majandusteadus on aidanud mõista kõrvalekaldeid majanduslikust ratsionaalsusest, samas kui olemuslike individuaalsete eripärade roll majandusotsuste kujunemisel vajab täiendavat uurimist. Paremini kujundatud poliitika- ja juhtimismeetmed ning institutsioonid, mis arvestavad individuaalsete eripäradega, annavad võimaluse inimkapitali paremaks rakendamiseks ning majandusliku tulemuslikkuse tõstmiseks. Projekt ühendab majanduse, rahanduse, rakendusfilosoofia ja neuroteaduste valdkondi ning hõlmab mitmeid teadus-arendusvõimekuse tõstmisele suunatud tegevusi, kaasates projekti partnerülikoolide rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud tippteadlaseid.