Tallinna Tehnikaülikool

Institutsioonid teadmistepõhise arengu saavutamiseks: Majanduslikud ja regulatiivsed aspektid Kagu-Aasia üleminekumajandustes (Institutions for Knowledge Intensive Development: Economic and Regulatory Aspects in South-East Asian Transition Economies; IKID) (Horisont 2020 grant nr. 734712)

EU logo

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 734712

  • Horisont 2020 grant nr. 734712
  • 2017–2020
  • Vastutav täitja: Aaro Hazak
  • Rahastus: 1 318 500 eurot
  • Konsortsium: Tallinna Tehnikaülikool (koordinaator), Lausanne'i Ülikool (Šveits), Laose Riiklik Ülikool (Laos), Ho Chi Minh City Õigusülikool (Vietnam) ja Kambodža Kuninglik Õigus- ja Majandusteaduse Ülikool (Kambodža)

Projekti koduleht

Facebook

Projekti eesmärgiks on uurida majanduse teadmistepõhisuse kujunemise institutsionaalseid eripärasid ja kriitilisi tegureid arenevates majandustes, fookusega Laose, Vietnami ja Kambodža majandus- ja õigussüsteemile.

Mikro- ja makrotasandi institutsionaalsete mõjutegurite ning regulatiivse efektiivsuse tõstmisvõimaluste uurimisel on aluseks kaasaegsed institutsionaalse ökonoomika, arengu- ja struktuuriökonoomika ning õigusteaduse kontseptsioonid ühendatuna moodsate empiiriliste uurimismeetodietega (stohhastiline piiranalüüs, dünaamiline paneelandmete ökonomeetria jm). Projekt panustab rakenduslike väljundite kaudu Euroopa kui olulise globaalse arenguliidri ning Kagu-Aasia arenevate majanduste vahelisse teadmussiirdesse ja koostöö tihendamisse. Projekti üldjuhiks on TTÜ institutsionaalse ökonoomika professor Aaro Hazak.

Planeeritud tegevused koosnevad kuuest alaprojektist, mida juhivad TTÜ rahanduse ja majandusteooria instituudi ning õiguse instituudi teadlased: 1. Teadmistemahukuse lõhet arenevate majanduste ja eesliini teadmistepõhiste majanduste vahel mõjutavad institutsionaalsed tegurid (juht prof. Aaro Hazak); 2. Stiimulid, regulatsioonid ja toetusmeetmed teadmistepõhise majanduse arenguks (juht prof. Kadri Männasoo); 3. Finantssektori ja T&A-investeeringute rahastamise efektiivsus muutuvas regulatiivses keskkonnas (juht dots. Karin Jõeveer); 4. Regulatiivsed aspektid teadmiste ülekandemehhanismides IKT-lahenduste kaudu (juht prof. Tanel Kerikmäe); 5. Enesetäiendusprogramm majanduse, õiguse ja empiirilise uurimistöö metodoloogia alal partnerülikoolide teadlastele (juht prof. Karsten Staehr); 6. Projekti tulemuste ja rakendusväljundite aruteluseminarid (juht prof. Katrin Nyman-Metcalf).

IKID
IKID-i projekti teadusseminar Lausanne'i Ülikoolis Šveitsis